İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Toplandı


  • Haziran 20, 2022
  • 1029

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimliği Komisyonunu, 14 Haziran 2022 Salı akşamı, pandemi sonrası ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirdi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan ve Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Bilge Atlas Kaplan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantının açılışına İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cegerğun Polat katılarak, yönetimin yeni dönem için başarı dileklerini komisyona iletti.

Toplantıda, Meclis’ten geçen şiddet yasası ve özlük haklarımızla ilgili yasa, toplantıya katılan Aile Hekimi meslektaşlarımızca değerlendirildi.

15 Haziran G(ö)REV eylemine Aile Hekimleri olarak katılımın ve merkezi eyleme destek verilmesinin önemi vurgulandı.

30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde birinci basamakta yapılacak iş bırakma kararıyla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.


Bu HABERİ Paylaş!