Covid 19 Pandemisi B-İ-T-M-E-D-İ


  • Temmuz 02, 2022
  • 975

Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün salgının kontrol altına alındığı ancak henüz bitmediği görüşünü paylaşmış, farklı varyantların gelişme riskinin devam ettiğini belirtmiştik. Aşılanma oranlarımızın düşük, genomik analizle varyant takibinin yetersiz olduğunu da hatırlatıp, maske zorunluluğunun kapalı ortamlarda kaldırılmaması ve PCR testlerinin sürdürülmesi gerektiğini de vurgulamıştık.

DSÖ’nün açıkladığı yeni verilere göre Doğu Akdeniz’de %45 Güneydoğu Asya’da ise %46 oranında olgu sayısı ve %4 oranında ölüm artışı saptanmıştır. Son iki haftada Fransa’da % 164, İtalya’da % 112 ve Almanya’da % 73 olgu artışı saptanmış; Portekiz, Yunanistan, Avusturya, İsveç ve İspanya’da da artış görülmesi üzerine Avrupa Hastalık Kontrol Örgütü (ECDC), gelişmeleri yeni ‘yaz dalgası’ olarak tanımlamıştır. Ülkemizde yeterli PCR testi yapılmaması, yeni olgu ve ölüm sayılarının paylaşılmaması nedeniyle somut artış oranları bilinememektedir. Hastaların çoğu tanısız ya da hızlı test ile kayıt dışı tanı almakta olsa da Sağlık Bakanı vaka sayılarında son iki haftada üç kat artış görüldüğü, 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan gruplarda kişisel önlem almak gerektiği uyarısında bulunmuştur. Yeni varyantlarla hastalığın nasıl seyredeceği ve aşıların etkinliği henüz tam olarak bilinmemektedir.

Bu durumda, İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak; - Kapalı ortamlar ve toplu taşıma araçlarında yeniden maske kullanımının zorunlu olması,
- Pandemi verileri ve günlük PCR testlerinin kamuoyu ile paylaşılması,
- Tam doz aşılama oranlarının yanısıra çocuklarda da aşılamanın hızlandırılması,
- Sağlık çalışanlarında her hafta, toplumda ise semptomu olanlarda hızlı test ve/veya PCR testlerinin ve en az %3’ünde ise varyant analizlerinin yapılması,
- Temaslı takibi ve HES uygulamasına yeniden başlanması gerektiğini tekrar ve ısrarla hatırlatırız.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!