Dr. Rıdvan Yılmaz’ı Zamansız Kaybedişimizin Üzerinden Bir Yıl Geçti


  • Eylül 30, 2022
  • 391

Zamansız kayıplar hep derinden etkilemiştir sevenlerini, dostlarını.
Dr. Rıdvan Yılmaz’ı zamansız kaybedişimizin üzerinden bir yıl geçti. Daha dün gibi...

Her toplantımızda her etkinliğimizde, ‘Rıdvan’a da haber vermeyi unutmayın’ diyoruz. Yarın TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı varmış. Herkes ‘Rıdvan niye yok? ‘ diye soracak bize.

Dr. Rıdvan Yılmaz meslek yaşamı boyunca her zaman mesleğine gereken özeni gösterdi ve sağlık hizmeti sunduğu insanları hep sevdi. Kimseyi horlamadı. Hep içten ve yapıcı bir davranış sergiledi.
Sağlık Ocağı döneminde ve Aile Hekimliği Uygulamasına geçildikten sonra da hekimliğini toplum yararına bir meslek olarak kullandı. Pratisyen Hekimliğin “bağımsız bir tıp disiplini” olması için uğraştı. Sağlıkta önceliğin sık görülen, çok sakat bırakan, çok öldüren sağlık sorunlarına verilmesi için çaba harcadı.

Dr. Rıdvan Yılmaz “çağdaş insan örgütlü insandır” ilkesini yaşamında benimseyen bir özelliğe sahipti. Bu nedenle Pratisyen Hekimlik Derneği, İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği kapsamında yürüttüğü çalışmalarını düşünce ve davranış birlikteliği içindeki arkadaşlarıyla beraber yürüttü.

Sevgili Rıdvan; mesleğine, meslek ortamına, toplum sağlığına ilişkin değerlerinin hep takipçisi olacağız.

İMF ve Dünya Bankasının “Sağlıkta Dönüşüm” adıyla önerdiği sağlık hizmetlerinde hekimi tüccar, hastayı müşteri gören uygulamalardan ülkemizin kurtulması için çaba harcamayı sürdüreceğiz.
Şairin dediği gibi “güzel günler göreceğiz çocuklar güneşli günler!”.

İyi ki vardın ve iyi ki İstanbul Tabip Odası/Türk Tabipleri Birliği senin gibi değerlere sahipti.

İSTANBUL TABİP ODASI


Bu HABERİ Paylaş!