Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri İstanbul Tabip Odası’ndaydı


  • Ekim 03, 2022
  • 293

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi toplantısını 23 Eylül 2022 Cuma günü İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) gerçekleştirdi.

İTO Yönetim Kurulu (YK) üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda TTB ve İTO faaliyetleri, dünya ve ülke sağlık gündemi ve gelecek dönem planlamaları tartışıldı.

Toplantının ilerleyen saatlerinde TTB Tıp Öğrenci Kolu (TÖK) temsilcilerinin katıldığı bölümde tıp eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, geleceğe dair örgütlenme ve organizasyon faaliyetleri ele alındı.

İTO Yönetim Kurulu olarak TTB Merkez Konseyi’ne yeni dönemde başarılar diler, eş güdümlü şekilde çalışacağımız bir dönem olmasını arzu ederiz.


Bu HABERİ Paylaş!