Sistem “Error” Veriyor! Çalışma Bakanlığı, İSG-Katip Sistemindeki Karmaşayı Hızla Sona Erdirmelidir!


  • Kasım 10, 2022
  • 2546

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerine ait tüm işlemler elektronik ortamda İSG-Katip sistemi üzerinden takip edilmektedir. İSG-Katip uygulaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yeni sisteme geçileceği duyurularak 21 Ekim’de kapatıldı ve dört gün süreceği öngörülmesine rağmen sekiz gün sonra kısmen çalışır vaziyette açılabildi.

İSG-Katip sisteminin tekrar kullanıma açılmasından bu yana iki hafta geçmesine karşın sistem düzgün olarak çalışmamakta ve on binlerce işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer İSG profesyonellerinin mağduriyetine yol açmaktadır.
İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler ve sahadaki gözlemlerimiz ışığında başlıca sorunlar şunlardır:


1- Geçiş süreci öncesinde konunun doğrudan tarafı olan TTB, TMMOB, alanda çalışan profesyonellerin dernekleri gibi meslek örgütleriyle işbirliğine gidilmemiş ve süreç etkin olarak yönetilmemiştir.

2- İSG-Katip ile ilgili bilgilendirme, kullanım kılavuzu, slaytlar, videolar gibi araçlarla yeterli ön bilgilendirme yapılmadığından tüm kullanıcılar için sürprizlere açık bir durum oluşmuştur.

3- İSG-Katip sistemi üzerinden sözleşmelerini yenilemeye çalışan hekimler ekranda sıklıkla “Sistemde bir hata meydana geldi.”, “Sunucuyla bağlantı kurulamadı.” , “Veri aktarımı yok.” ibareleriyle karşılaşmaktadır.

4- İşyeri hekimleri sistemde onay bekleyen sözleşmelerini onaylamaya çalıştıklarında “Zaten kayıtlı sözleşmeniz var. Devam edilemez.” uyarısı almakta ve onay gerçekleşememektedir.

5- Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) diye adlandırılan şirketlere bağlı çalışan işyeri hekimlerinin onayları kısmen daha kolay olurken bireysel sözleşme ile çalışanların birçok eksiğinin (YÖKSİS, SGK, kimlik bilgileri vb) tamamlanma zorunluluğu bulunması nedeniyle çok az sayıda işyeri hekimi onay alabilmektedir.

6- SGK primlerini yatıran firmalar aktif çalışan ya da eskiden çalışıp ayrılmış olan hekimlerin durumlarını doğruladıklarında da sorunlar devam etmektedir.

7- Yeni İSG-Katip sisteminde işyeri hekimlerinin sertifika numaraları değişmiş olup buna bağlı olarak kaşelerin yenilenme zorunluluğu oluşmuştur.

8- Sistem kısmi süreli çalışan bazı hekimlerde ilk atamaya izin vermekte, ancak daha sonraki atamalara izin vermemektedir.

9- Firmaların insan kaynaklarındaki güncel çalışan sayısı ile İSG-Katip’teki çalışan sayısı birbirini tutmamaktadır.

10- Bazen onaylanması tamamlanmış tüm sözleşmeler kendiliğinden iptal olarak onay bekliyor durumuna düşmektedir.


Neticede OSGB ve işverenlerin gerek içe görevlendirme ve gerekse firmalara atama işlemlerini yapmaları ve hekimlerin de onaylamaları mümkün olamamaktadır ve şu ana kadar işyeri hekimlerinin büyük çoğunluğunun sistemde ataması yapılamamış durumdadır.

Aylardır hazırlığı yapılan bir programdaki bu aksaklık ve yetersizlikler dijital teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde anlaşılır ve kabul edilebilir değildir. İşlerin gene liyakat sahiplerine yaptırılmadığı endişelerini doğurmaktadır.

Hâlâ daha işyeri hekimi görevlendirmesi için tabip odası üyeliği ve onayı aramayan yeni İSG-Katip sistemi ile ilgili daha ayrıntılı değerlendirmelerimizi sistemin çalışmaya başlamasından sonraya bırakarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı konuya dair acilen açıklama yapmaya ve sorunları daha fazla mağduriyete yol açmadan hızla çözmeye davet ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
İTO İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!