TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Mektuplarımızı ve Kartlarımızı Gönderdik


  • Kasım 22, 2022
  • 804

Bugün İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu olarak üyelerimizle, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya kart ve mektup göndermek üzere Sirkeci Büyük Postane önünde toplandık.

Ancak yoğun güvenlik önlemiyle karşılaştık ve açıklama yapmamız, mektubumuzu kamuoyu ve basın ile paylaşmamız, hatta yan yana gelmemiz dahi polisin sert tutumuyla engellendi.

Polis ablukası altında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak yazdığımız mektubumuzu ve üyelerimizin kartlarını, Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya iletilmek üzere topladık ve postaladık.  

Okunması engellenen mektubumuz şöyle:

Değerli Başkanımız, Sevgili Şebnem Korur Fincancı,

Bir insanın bedensel olarak içerde olmasının düşüncesinin ve hizmetlerinin parmaklıklar ardında olması anlamına gelmediğini, bu anlamda hep aramızda olduğunuzu biliyoruz.

Biliyoruz ki içiniz rahat ve gözünüz arkada değil. Çünkü biliyorsunuz ki bedenen “içerde” olmanız temsil ettiğiniz kurumu yolundan alıkoyamayacaktır. Bugün de başkanı olduğunuz kurum çatısı altında, ülkemiz hekimlerinin ve halkın sağlığı için İstanbul Tabip Odası olarak görevimizin başındayız.

Belli bir zihniyetin dayattığı sağlık sistemi hekimleri ve halkımızı bir açmaza sürüklerken ağır çalışma koşullarına rağmen özveri ile çalışan meslektaşlarımızın ve hastalarımızın yanında olacağız. Yalnızca bedenen değil ruhen ve sosyal olarak da sağlıklı, özgür ve özgün fikirlere açık bir toplum için çalışacağız. Biliyoruz ki binlerce hekime örnek olmuş dürüst, iyi hekimliğinizle en büyük dileğiniz bu.

Birlikteliğimiz, meslekten gelen gücümüz, dayanışmamız hem size karşı uygulanan haksız, hukuksuz uygulamanın hem de Türk Tabipleri Birliğine yönelik saldırıların üstesinden gelecektir.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!