XXVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 10 Aralık 2022 Cumartesi Günü İstanbul’da Gerçekleştirilecektir


  • Kasım 28, 2022
  • 324

Değerli Meslektaşımız,

XXVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ile İstanbul Tabip Odası işbirliğinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 10 Aralık 2022 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Kurultay, öncesinde çevrimiçi yapılacak TTB-UDEK Çalışma Grupları toplantılarının sonuçlarının sunulması ile tamamlanacaktır.

Bu yıl yirmi sekizincisini düzenlediğimiz Kurultayımızda sağlık sistemi, uzmanlık eğitimi, dernekler ve yeterlik kurulları ile ilgili sorunlar tartışılıp çözüm önerileri geliştirilecektir. Kurultaylar, uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan Tıp Fakülteleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri, Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri ve sağlıkla ilgili diğer kurumların temsilcilerinin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmalarına da aracı olmaktadır.

Eğitim verenlerin, eğitim alanların, uzmanlık dernekleri ve tabip odaları yönetici ve temsilcilerinin, uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın davetli olduğu Kurultayımıza katılarak bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaşabilmeniz son derece değerlidir.
XXVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda buluşmak dileğiyle.

Saygılarımızla...

Prof. Dr. Nergis Erdoğan
İstanbul Tabip Odası Başkanı

Prof. Dr. Umut Akyol
TTB-UDEK Başkanı

Program İçin Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!