İstanbul Tabip Odası Deprem Destek Grubu Bilgilendirme Notu


  • Şubat 07, 2023
  • 1355

Değerli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna,

Ülkemiz 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli ve on ilimizi etkileyen iki depremle derinden sarsıldı.

Depremin akabinde Türk Tabipleri Birliğinde (TTB) bölgedeki durumu değerlendirmek, meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına ve halkımıza destek faaliyetini koordine etmek üzere "Kriz Masası" kuruldu.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu tarafından da deprem bölgesine yapılacak destekleri örgütlemek için bir “Deprem Destek Grubu” oluşturuldu.

Sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan grup, bölgeden aldığı bilgiler doğrultusunda aşağıdaki kararları almıştır:


1. Geçmiş deprem deneyimlerimiz, yapılacak her tür desteğin mümkün olduğunca merkezi yapılması gerektiğini, ilk yetmiş iki saatin arama kurtarma faaliyeti öncelikli olduğunu, bu nedenle bu dönemde ilgili ekipleri ve ulaşımı engelleyecek girişimlerden kaçınmak gerektiğini göstermektedir.
2. Bölgeye hekim ve sağlık çalışanı desteğini örgütlemek üzere meslektaşlarımıza çağrı yapılmış akşam saatlerine kadar 882 hekim bölgeye gönüllü gitmek için müracaat etmiştir. TTB ile yapılan toplantı sonucu gönüllü hekimlerin bölgede görevlendirilmelerinin Sağlık Bakanlığı ile birlikte koordine edileceği öğrenilmiş, İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşülmüş, bölgeye otuz tonluk bir yardım ve çadır gönderildiği bilgisi alınmış, müdürlüğün gönüllü hekim desteği talebi üzerine 100 gönüllü hekim bilgisi verilmiştir.
3. Meslektaşlarımızdan çok sayıda yardım talebi gelmektedir. Ayni yardım desteği için bölgenin ihtiyaçlarının hızla saptanması ve yardımın organizasyonu planlanmıştır. Ulaşım imkanları sağlandığında ilk etapta battaniye, kışlık mont, kaban, ayakkabı, hijyenik malzeme gibi sınırlı kalem malzeme gönderilmesi hem meslektaşlara hem de kamuoyuna bu konuda duyuru yapılması uygun bulunmuştur.
4. İklim koşulları da göz önüne alınarak spor salonları, toplu barınma alanlarının ilgili uzman ve yetkililer tarafından kimsenin mağdur olmayacağı şekilde kullanıma açılması, en kısa zamanda yaşam alanları, çadır kentler kurulması hayati önemdedir.
5. Bölgede hasar gören hastaneler dikkate alınarak sahra hastaneleri kurulması gereklidir. Kamunun askeri-sivil imkânları, yurtiçi ve yurtdışındaki sahra hastanelerinin organizasyonu ile bu ihtiyacın giderilmesi mümkün görünmektedir. Yine de hastane kurulması için İstanbul Tabip Odası malzeme ve insan gücü açısından desteğe hazırdır.
6. Bölgede sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için hekim ve sağlık çalışanı ihtiyacının olacağı öngörülmeli ve buna yönelik merkezi planlama yapılmalıdır. Bu süreçte İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde acil durumlar dışında hastane başvurularına kısıtlama getirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığının gerekli açıklamaları ivedilikle yapması önemlidir.
7. Çok sektörlü bir çalışma sürecini gerekli kılan depremzedelerin yeterli ve dengeli beslenmesi temiz içme ve kullanma suyuna ulaşması için kamusal tedbirler alınmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
8. Halka ve sağlık çalışanlarına yönelik psikolojik destek sağlanmalıdır. Bu konuda Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından gereken desteğin verileceği bildirilmiştir.
9. Uluslararası kurtarma ve yardım kuruluşları hızla davet edilmeli ve gereken kolaylık sağlanmalıdır.
10. Çok geniş bir bölgeye yayılan, milyonlarca insanı ilgilendiren bu felaketin uzun erimli bir destek gerektireceği açıktır. Bu nedenle ulaşım koşullarının sağlanması ile en kısa sürede bölgeye heyet olarak gidilmesi, yerinde tespitler yapılması ve elde edilen eksikler doğrultusunda çözümler önerilmesi, desteğin sürekliliğinin sağlanması planlanmıştır. Ayrıca bir grup İstanbul Tabip Odası üyesi meslektaşımız Sağlık Müdürlüğü/Bakanlığı vasıtasıyla zor şartlar altında bölgeye ulaşmıştır.
11. Üye sayısı açısından büyük Tabip Odalarının bölgedeki Tabip Odaları ile birebir ilgilenebilmeleri için bir paylaşım yapmasının uygun olacağı düşünülmüştür. İstanbul Tabip Odası bu amaçla Hatay ve Adıyaman Tabip Odalarına daha yakın destek için gönüllüdür ve ihtiyaç duydukları halde Adıyaman ve Hatay illerindeki meslektaşlarımızın eş ve aileleri için konaklama desteği vermeye hazırdır.
12. İTO olarak TTB ile koordine olarak deprem bölgesindeki Tabip Odaları ile iletişim halinde ve dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek isteriz.


İstanbul Tabip Odası


Bu HABERİ Paylaş!