14 Mart Tıp Haftası Ödülleri Görkemli Bir Törenle Sahiplerine Verildi


  • Mart 20, 2023
  • 1306

14 Mart Tıp Haftası Ödülleri bu yıl 18 Mart 2023 Cumartesi günü Beşiktaş, Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan görkemli bir törenle sahiplerine verildi.

Dr. Türkan Saylan Tıp Bilimi ve Tıp Hizmet Ödülü

Bilime orjinal katkısı olan ve/veya kendi bilim dalında sürekli olarak bilimsel çalışmalar üreten ve sürdüren kişiye verilen 2023 Tıp Bilim Ödülü’nün sahibi; Türk Oftalmoloji Derneği’nin önerileri doğrultusunda; oftalmoloji özellikle de Behçet hastalığı üveiti konusundaki çalışmaları, genel olarak seçkin uluslararası/ulusal yayınları ve ilişkileri, bilimsel atıf değerlendirmelerindeki performansının diğer adaylarla karşılaştırmaları da değerlendirilerek Emekli Öğretim Üyesi – Serbest Hekim Prof. Dr. N. İlknur Tutkun oldu.

Dr. Türkan Saylan Tıp Hizmet Ödülü’nün ise;

- Ülkemizde büyük kayıplara ve felakete neden olan deprem doğa olayında kaybettiğimiz ve yaralanan meslektaşlarımız ile sağlık çalışanlarına,
- İlk günden itibaren meslek etiği ve heyecanı ile büyük emek sarf eden bölgedeki meslektaşlarımız, sağlık çalışanları ve meslek örgütlerine verilmesine oybirliği ile karar alınmıştır.

Hizmet ödülünün tüm bu meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarını temsilen Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)’ne verilmesi uygun bulunmuştur.

İstanbul Tabip Odası Kurumsal Dayanışma Ödülü – 2023

Şubat ayında Kahramanmaraş ve Hatay’da yaşanan, çevredeki birçok kenti etkisi altına alarak can kaybı ve hasara sebep olan depremlerin ardından Türk Tabipleri Birliği ile İstanbul Tabip Odası, sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için ilk günden itibaren gönüllü hekimler ile birlikte deprem bölgesinde oldu. Türk Tabipleri Birliği Deprem Koordinasyonu’nun, ihtiyaçların hızla giderilmesi ve etkin bir faaliyetin yürütülmesi için üye sayısı açısından büyük tabip odalarının bölgedeki tabip odaları ile birebir ilgilenebilmeleri için bir paylaşım yapılması önerisi çerçevesinde, İstanbul Tabip Odası (İTO) daha organize destek verebilmek amacıyla Hatay ve Adıyaman illeri Tabip Odaları ile çalışmayı hedefledi ve depremin ikinci gününden itibaren bölgeye ulaşma çabası içine girdi. Toplanan bağışlarla kurulan konteynerler, sahaya tıbbi ve ihtiyaç malzemesi desteği, gönüllü hekim ağı ve sağlık hizmetlerinin olabildiğince depremzedelere ulaşması esnasında ilk günden itibaren, İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği ile birlikte yürüttükleri özverili çalışmalar nedeniyle, Yönetim Kurulu’muz bu yıl önceki yıllardan farklı olarak, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ni Kurumsal Dayanışma Ödülü’ne layık bulmuştur.

Türk Psikiyatri Derneği ve Türk Eczacıları Birliği adına törene katılarak plaket ve teşekkür belgelerini alan Yönetim Kurulu üyeleri; deprem bölgesinde dayanışmayla çalışan, sağlık hizmetlerini yürüten tüm sağlık emekçilerini anarak teşekkürlerini ilettiler.

Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet/Teşvik Ödülü

Türkiye’de halk sağlığına önemli katkılarda bulunmuş olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısını yaşatmak ve İstanbul’da Temel Sağlık Hizmetleri alanında önemli katkıları olan, iz bırakan çalışmalar yapan gerçek ya da tüzel kişi ya da kişileri ödüllendirerek halk sağlığının gelişmesine katkı sunulmasının hedeflendiği bu ödül, İstanbul’da temel sağlık hizmetleri alanında önemli katkıları olan, iz bırakan çalışmalar yapan gerçek veya tüzel kişilere veriliyor.

2023 yılında Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü’nün, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Deprem bölgesinde emek sarf eden tüm meslektaşlarımız, sağlık çalışanları ve meslek örgütlerini temsilen, depremzede olmasına rağmen aldığı inisiyatif ve gösterdiği örnek çaba için, afet bölgesinde büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerini temsilen Dr. Ali KANATLI ’ya verilmesi uygun bulunmuştur.

Dr. Ali Kanatlı plaketini ve teşekkür belgesini İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç’tan alırken, yaptığı konuşmayla duygusal anlar yaşandı.
Dr. Kanatlı konuşmasında TTB ve İTO şahsında deprem bölgesinde yer alan; acısına ve kaybına rağmen ilk günden itibaren sağlık hizmetlerinde aktif görev alarak büyük çaba sarf eden tüm hekimler ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü

Türkiye’de işçi sağlığı alanında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaları ve işçi sağlığının gelişimine katkı sağlayan hizmetleri ödüllendirmek, kişi ve kuruluşları, çalışmaları için teşvik etmenin amaçlandığı Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet Ödülü’nün sahibi; uzun yıllardır Göğüs Hastalıkları / İş ve Meslek Hastalıkları uzmanı olarak işçi sağlığı alanında gösterdiği çabalar, meslek hastalıkları içinde pnömokonyozların yeri ve etkileri üstüne yaptığı önemli çalışmalar, çok sayıda yayın ve özellikle Covid-19 pandemisinde sağlık emekçilerinin sağlığı alanındaki çalışmaları sebebiyle, Göğüs Hastalıkları Uzmanı İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdulsamet oldu.

Bu yıl Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet Ödülü’nü paylaşan bir diğer isim ise, Sağlık çalışanlarının sağlığı ve enfeksiyon kontrolü alanında çeşitli çalışmalar yapmış, yayınları bulunan bir akademisyen olarak özellikle Covid-19 pandemisi döneminde sağlık emekçileri için gösterdiği çaba, yaptığı çalışmalar ve yayınları sebebiyle, Enfeksiyon Kontrol Uzmanı Dr. Bahar Madran oldu.

Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülleri

İlgili branşlarda farklı fakültelerden öğretim üyelerinin oluşturduğu jürinin değerlendirmesi sonucunda 2023 yılına ilişkin ödüller şu şekilde belirlendi:

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Dr. Fatih Çınar
İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Oğuz Çetinkale
Tez Konusu: Sıçanlarda Total Antioksidan Kapasitenin Yağ Grefti Sağ Kalımına Etkisi

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Dr. Kadir Onur Şimşek
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nuray Özgülnar
Tez Konusu: Seks İşçilerinin Sağlık Haklarının Değerlendirilmesi: Hak İhlallerine Bakış

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Dr. Nurdan Köse Çelebi
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. Semra Külekçi Öztürk
Tez Konusu: Radyoterapi İle Oluşturulan Nazal Mukozit Modelinde Sistemik N-Asetil Sistein Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması

Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri

Dr. Ali Özyurt anısına düzenlenen Basında Sağlık Ödülleri’nde kazananlar plaketlerini Yönetim Kurulu üyelerimiz ve seçilmiş kurullarda görev alan hekimlerimizin elinden kısa konuşmalar yaparak aldılar.

Jürinin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda bu yılın ödülleri şu şekilde sıralandı:

GAZETE HABER ÖDÜLÜ:

Eylem NAZLIER
Evrensel Gazetesi
“Hastane Randevusu Karaborsada” başlıklı haber
Gerekçe:
Türkiye’de sağlık politikalarının çöküşünü ve hastaların sağlığa ulaşması için kurulan rant düzenini gün yüzüne çıkarması sebebiyle.

GAZETE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ:

Vural NASUHBEYOĞLU
Evrensel Gazetesi
“Sistem Çöküyor, Şiddet Büyüyor” başlıklı dosya haberi
Gerekçe:
Sağlıkta şiddetin, alanda çalışan tüm sağlık emekçilerini kapsadığını ayrıntılı biçimde yapılan röportajlarla ortaya koyan kapsayıcı ve derin bir araştırma olması sebebiyle.

GAZETE HABER-ARAŞTIRMA ÖVGÜYE DEĞER HABER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:

İsmail ARI
BirGün Gazetesi
“Hastane Hurdalık Oldu” başlıklı haber
Gerekçe:
15 Temmuz sonrası 33 Askeri Hastanenin kapatılmasının ardından kamu kaynaklarının gözden çıkarılması ve yapılacak yeni hastaneler için rant alanı yaratılmasını çarpıcı bir dille işlemesi sebebiyle.

RADYO PROGRAMI – PODCAST ÖDÜLÜ:

Nilay ÖRNEK
“Nasıl Olunur?” adlı podcasti Dr. Cem TERZİ bölümü
Gerekçe:
Hekim hasta ilişkilerini ve sağlıkta şiddeti sağlıkta dönüşüm politikası ile ele alarak toplumdaki izdüşümünü gösteren akıcı yayını sebebiyle.

TELEVİZYON HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ:

Meral DANYILDIZ ve kameraman: Özgür SÖYLEMEZ
Artı TV
“Yasadışı Kürtaj” başlıklı haberi
Gerekçe:
Yasal kürtaj hakkının hiçe sayılması ve kişisel verilerin korunması kanununa aykırı biçimde bilgilerin internet arama motoru aracılığıyla şirketlere verilmesi hakkında çarpıcı haberi nedeniyle.

INTERNET HABER-ARAŞTIRMA ÖVGÜYE DEĞER HABER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:

Mesude ERŞAN
DİKEN
“Türkiye’de hekimlik yapmaktansa İsviçre’de kebapçıda çalışıyor” haberi.
Gerekçe:
Halkın gözünde hekimlik mesleğinin değersizleşmesi, yok sayılması, gelecek ve maddi kaygılar, sıkıntılara rağmen idari açıdan huzurlu bir ortamdan giderek uzaklaşılması ve sağlık sistemindeki sorunlardan kaynaklı her geçen yıl artan hekim göçünü somut hikâye üzerinden aktarımı sebebiyle.

KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ:

Çiğdem TOKER
2022 yılında sağlık alanında yazdığı köşe yazıları
Gerekçe:
Şehir Hastaneleri konusunda ısrarlı takibi ve kamu kaynaklarının bir grup şirkete aktarılması ile ilgili sürdürdüğü mücadeleci gazetecilik örneği sebebiyle.

TELEVİZYON – İNTERNET PROGRAMI ÖDÜLÜ:

Kübra KIRIMLI
Evrensel TV
Sağlık Olsun Programı
Gerekçe:
Haber takibi, programın içeriğinin gündeme uygunluğu ve meseleyi derinlikli inceleme biçimiyle başarılı bir habercilik örneği sergilemesi sebebiyle.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ:

Sefer SELVİ
Evrensel Gazetesi
“Bırakın Gitsinler” karikatürü
Gerekçe:
Sağlıkta şiddet ve son yıllarda gittikçe artan hekim göçünü mizahi bakış açısıyla işleyen ve Evrensel Gazetesinde yayımlanan karikatürü nedeniyle.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:

Uğur Şahin UMMAN
İletişim Yayıncılık
“Çalışma Acısı” adlı kitabı (Haziran 2022)
Gerekçe:
Türkiye'de yaygın olarak kullanılmasa da neoliberal dönemde fenomen haline gelen “Çalışma Acısı” kavramını; İş Cinayetleri, Meslek Hastalıkları, Güvencesizlik ve Mobbing başlıklarıyla sahanın içinden görünür kılan, hayatını kazanmaya çalışırken, bedensel ve ruhsal sağlığı ve hayatı kaybetmenin olağanlaştırılmamasına verdiği katkı, uçaktan okula, madenden şantiyeye, bankadan hastaneye, film setinden plazaya, gazeteden eve farklı işyerlerinde ölüm, hastalık, stres, tükenmişlik, depresyon yaratan çalışma düzenine çarpıcı bir ayna tutması sebebiyle.

 


Bu HABERİ Paylaş!