Hastaneler Yerinde Yenilensin! Sağlıkçılar Mağdur Olmasın!


  • Mart 29, 2023
  • 450

Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisi ve trajik sonuçları sonrası kamuoyunda “Olası İstanbul depremi ve sonuçları” tartışılmaya başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak Sağlık Bakanlığı ve merkezi iradenin İstanbul hastaneleri ile ilgili aldığı veya almayı düşündüğü kararlar basında yer almış ve büyük yankı uyandırmıştır.

Alelacele verildiği belli olan bu kararlar sağlık alanında yeni bir yıkımın habercisidir. Yabancısı olmadığımız siyasal hesapları ve rantı akla getirmektedir. Yine bu kararlar İstanbul Tabip Odasının her zaman savunduğu çalışma barışı, iyi hekimlik ve toplumun her bireyinin eşit ve nitelikli sağlık hizmeti alması gerektiği ilkelerine aykırıdır!

Bizler İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve İstanbul Olası Deprem ve Koordinasyon Komisyonu olarak aşağıdaki talep ve önerilerimizin karşılanmasının soruna önemli ve akılcı katkıları olacağını düşünmekteyiz.

Talebimiz;

2019 Deprem Envanterinin açıklanması, güvenilir, bağımsız sivil toplum kuruluşları tarafından ilgili binaların zemin ve yapı etütlerinin yenilenmesi ve kamuoyuna açıklanmasıdır.

Önerilerimiz

1. Hastanelerin yerinde dönüşümü ile kurumların hafıza ve hatıralarına sahip çıkılması,

2. Hastane personelinin bu süreçte doğacak maddi kaybının karşılanması,

3. Her hastanenin kendi yapısı ve iç dinamiklerine yönelik çözüm önerilerinin üretilmesi,

4. Alınacak kararlarda il sağlık müdürlüğü, tabip odası ve ilgili hastane temsilcileri ile yöneticilerinden oluşturulacak ortak bir koordinasyon kurulunun söz sahibi olmasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
İstanbul Olası Deprem ve Koordinasyon Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!