Basın Açıklaması... Kardiyoloji Enstitüsü'nün Belirsizliğe Mahkum Edilmesi Kabul Edilemez!


  • Nisan 28, 2023
  • 471

Kardiyoloji Enstitüsü Asistanları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Kardiyoloji alanında acil işlem yapılabilir olan kurumumuzun kapalı olması büyük mağduriyet doğurmaktadır. Eğitim açısından geleceğin uzman hekimlerini yetiştiren kurumumuzun yıllarca sürecek belirsizliğe mahkûm edilmesi kabul edilemez" denildi,  hem kurumun hem de asistan hekimlerin telafi edilemez bir mağduriyetin eşiğinde olduğu vurgulandı.

Basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Nazmi Algan ve İTO Yönetim Kurulu geçmiş dönem üyesi Dr. Güray Kılıç da katıldı. İTO Başkanı Nergis Erdoğan'ın da kısa bir konuşma yaptığı basın açıklamasının tam metni şöyle:

Kardiyoloji Enstitüsü Yaşasın!

6 Şubat Maraş depremiyle birlikte tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da olağanüstü bir yıkıma tanıklık ettik. Deprem bölgesinde birçok hastane ve aile sağlık merkezi yıkılmış acil müdahale gerektiren hastalar için kurulan sahra hastaneleri hava şartları nedeniyle işlevsiz kalmış olması olası İstanbul depremi için de uyarıcı olmuştur.

Yıllardır beklenen İstanbul depremi gerçeği ortada dururken bugüne kadar hastane binalarının deprem güvenliği açısından kapsamlı önlemler alınamamış, Sağlığa ayrılan kaynaklar şehir hastaneleri gibi piyasacı sağlık politikasına uygun olarak kullanılmıştır. Bugün deprem sonrasında oluşan farkındalıkla birlikte İstanbul’un en önemli merkezi hastaneleri daha önceki plansızlığı açığa vurur şekilde alelacele kapatılıyor ve taşınıyor. Sağlık hizmeti ve tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi için hayati önemde olan kurumlar belirsizlikle karşıya karşıya bırakılıyor.

Sağlık hizmeti açısından mevcut deprem deneyimi gösteriyor ki olası bir afet koşulunda ulaşılabilir bir mesafede ayakta kalabilmiş bir hastane olmazsa olmazdır. Şehir merkezlerinden uzak şehir hastanelerine hastalar ilk gün ulaşamamıştır. Bu nedenle İstanbul şehir merkezindeki hastanelerin oldukları yerlerde yeniden yapılmaları hayati önem arz etmektedir.

Ancak mevcut durumda Suriçi bölgesinde Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul EAH ve Çapa hastanelerinin de taşınması veya hizmet kapasitesinde geçici azalma neticesinde Suriçi halkı, İstanbul Avrupa yakası ve bütün bölgeye verilen hizmet etkilenmiştir. Özellikle bu bölgede kardiyoloji alanında acil işlem yapılabilir olan kurumumuzun kapalı olması büyük mağduriyet doğurmaktadır.

Eğitim açısından ise geleceğin uzman hekimlerini yetiştiren kurumumuzun yıllarca sürecek belirsizliğe mahkûm edilmesi kabul edilemez. Hem kurum hem de asistan hekimler telafi edilemez bir mağduriyetin eşiğindedir.

Bu nedenle taleplerimiz;

İstanbul’da ivedilikle bu hastanelerin yeniden sağlık hizmeti verebilecek binalara kavuşmasının sağlanması.

Kurum kültürlerinin korunarak, bulundukları bölgelerde sağlık hizmeti verecek geçici çalışma koşullarının sağlanması.

Taşınma ve yenilenme sürecinde asistan eğitiminin aksamadan devam etmesi için önlemlerin alınması

Geçici taşınma yerlerinde uygun alt yapı (yatak sayısı, anjio, yoğun bakım yatak sayısı) ile ekol olarak kabul edilen kurum kültürünün devamının sağlanması.

Taşınma sürecinde kurum birimlerinin mağduriyete ve hak kaybına uğramadan fikir ve iş birliği ile uygun sürecin işletilmesi.

Kardiyoloji Enstitüsü Asistanları

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!