Kimse Dokunamaz Meslek Örgütümüzün Bağımsızlığına!


  • Mayıs 02, 2023
  • 466

İstanbul Tabip Odası 2018 – 2022 dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarında beş hekimin de bulunduğu on dokuz Barış Akademisyeni’ni akademiden ihraç eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü hakkında soruşturma açmak “suçlaması”yla, yasalardan aldıkları yetki ve görevlerini yerine getirdikleri için bugün Çağlayan Adliyesi 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

2018 – 2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Ekmez, Dr. Recep Koç, Kocaeli Rektörü tarafından "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla karşı karşıya kalmış, hakaret niteliğinde söylemler içeren şikâyet dilekçesi Cumhuriyet Savcısı tarafından değerlendirilmiş, söz konusu dava açılmıştı.

Bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada savcı mütalaasını hazırlamak için süre istedi, duruşma 19 Ekim'e ertelendi. Duruşma öncesi, İstanbul Tabip Odası yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri meslektaşlarının yanında olduklarını göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan okudu. Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'in de kısa bir konuşma yaptığı basın açıklamasında okunan metin şöyle:

İstanbul Tabip Odası (İTO) 2018-2022 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri, bugün yasalardan aldıkları yetki ve görevlerini yerine getirdikleri için yargı karşısındadır.

İTO Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli Üniversitesi Rektörü, tıp doktoru Sadettin Hülagü tarafından, görevi kötüye kullanmak” suç isnadıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına şikâyet edilmişlerdir. Şikâyetin gerekçesi, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunun kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatmış olmasıdır. kamu

İTO Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hakaret niteliğinde söylemler içeren şikâyet dilekçesi Cumhuriyet Savcısı tarafından değerlendirilmiş ve görevi kötüye kullanma” iddiasıyla söz konusu dava açılmıştır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu Tabip odalarına meslek mensupları hakkında disiplin incelemesi başlatmak ve deontoloji kuralları ile meslek etiğine aykırı davranışların tespiti halinde soruşturma açmak yetki ve görevi vermektedir. Disiplin soruşturmaları, ilgili mevzuat gereği, kimi zaman şikâyet üzerine, kimi zaman resen, kimi zaman da bu soruşturmada olduğu gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinin istemi üzerine açılmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli beş hekim öğretim üyesi, haksız bir suçlama ile kamu görevinden ihraçlarına neden olduğu gerekçesiyle, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Dr. Sadettin Hülagü hakkında Kocaeli Tabip Odası’na şikâyette bulunmuştur. Yönetim Kurulunun dört üyesi tarafsızlıklarını koruyamayacakları endişesiyle inceleme görevinden çekilmiş, bu nedenle TTB Merkez Konseyi disiplin işlemlerini yürütme görevini İstanbul Tabip Odası’na vermiştir.

TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen şikâyete ilişkin bilgi ve belgeler ile Dr. Sadettin Hülagü tarafından sunulan bilgi ve belgeler, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunun 12.11.2019 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve şikâyet edilen Dr. Sadettin Hülagü hakkında; deontolojiye aykırı davranmak, meslektaşları küçük düşürücü fiil içinde olmak, etik ihlal yapmak iddialarıyla, TTB Disiplin Yönetmeliğinin 3/c ve 7. Maddeleri gereğince soruşturma açılmasına karar verilmiş, şikâyete konu olan eylemin, TTB disiplin yönetmeliğine göre suç teşkil edip etmediği hususunun karara bağlanması için dosya İstanbul Tabip Odası Onur kuruluna sevk edilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevliyken ihraç edilen beş hekim öğretim üyesi Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları nedeniyle suçlu ilan edilen, kamuoyunda barış akademisyenleri” olarak bilinen akademisyenlerdendir. 

Anayasa Mahkemesi, Barış Bildirisinin ifade özgürlüğünün koruması altında olduğuna ve akademik özgürlük çerçevesinde bir metin olduğuna karar vermiştir. Bu karar sonucunda hukuki olarak bir sonuç elde edilmiş olsa da KHKlara dayanarak uygulanan idari yaptırımların çoğu halen yürürlüktedir. 

Akademik özgürlük kapsamında kabul edilen bir bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımızın, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin yetkili kurulları tarafından uğradıkları haksızlığın incelenmesi isteği, yasal mevzuata uygun olması yanında hekimlik mesleği etiği kuralları çerçevesinde değerlendirilmeyi hak etmektedir.

Anayasa ve yasalar çerçevesindeki yetki ve sorumluluklarımıza dayanarak yürütülen bir soruşturma öne sürülerek açılan bu dava, ülkemizin içinde bulunduğu antidemokratik siyasi ortamın göstergelerinden birisidir ve meslek örgütümüzün bağımsızlığına yöneliktir. Yasal görev ve yetkilerimizden ödün vermeyeceğimizi, demokrasi ve sağlık hakkı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyu önünde bir kez daha yineliyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI

 

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!