İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurulu Yapıldı: Birlikte Mücadele Edeceğimiz ve Güzel Bir Geleceğe Yol Alacağımız Umutlu Günler Diliyoruz...


  • Mayıs 08, 2023
  • 449

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) seçimsiz ara genel kurulu 6 Mayıs 2023, Cumartesi günü yapıldı.

Genel Kurul, İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç'un "hoşgeldiniz" konuşmasıyla açıldı.

Genel Kurul Divanı için isimleri önerilen Dr. Pınar Saip (başkan), Dr. Olcay Bengi Bozkurt (üye) ve Dr. Yasemin Demirci (üye) oybirliğiyle seçildi.

Ardından pandemi sürecinde ve depremde yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve vatandaşlar için saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu.

Genel Kurul'un açılış konuşmasını İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan yaptı. Yönetime gelişlerinin başlangıcının  "emek bizim söz bizim" eylemleriyle olduğunu hatırlatan Nergis Erdoğan, hekim ücretlerindeki gerileme, çalışma koşulları, sağlıkta şiddete karşı yürütülen mücadeleyi şu sözlerle anlattı: 

"Tüm bunlar için alandaydık, bunların sonucunda meslektaşlarımızın hiç değilse ücretlerinde birtakım iyileştirmeler yapıldı. Ancak buna sevinemeden bir genç meslektaşımızın kaybıyla karşılaştık, bu görülmemiş büyüklükte bir hekim yürüyüşüne dönüştü. Ardından AKP iktidarının yaşattığı yıkımlar üstümüze giderek artarak gelmeye başladı. Ekim ayında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, gerekçesi ne olursa olsun  tutsak edildi ve aylarca tutsak kaldı. Aynı dönemde serbest meslek icra eden meslektaşlarımıza kısıtlamalar ortaya çıktı. Bunlarla ilgili yoğun bir mücadeleye girdik..."

Erdoğan, Nisan 2021'de yönetim kurulu olarak göreve geldiklerinden beri yaşanan talihsiz olayları sıraladı, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması ve 6 Şubat depremlerini hatırlattı, bugüne kadar planladıkları pek çok çalışmayı yapamadıklarını belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Dr. Nergis Erdoğan, önümüzdeki genel seçimi işaret ederek,  daha umutlu olduğunu, hem sağlık sisteminde hem de ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin daha iyi günler görüleceğine ilan inancını aktardı: 

"Önümüze şubat depremi geldi. Bu deprem nedeniyle sağlıkta dönüşümün yarattığı yıkımın vehameti bir kez daha gözümüzün önüne serildi. İnsanların, meslektaşlarımızın kaybıyla ayakta kalamayan hastanelerle, aile sağlığı merkezleriyle bu yıkımın boyutlarının ne kadar büyük olduğunu gördük. Elbette bu İstanbul'da olup bitenleri tetiklediği için beklenen İstanbul depremi karşısında binalarımızın durumu malumdu. Başta en büyük ve en köklü tıp fakültelerimiz, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olmak üzere binalarımız çok vahim durumdaydılar. Meslektaşlarımız haklı olarak çok tedirgin oldu, buna karşılık idare bir kez daha olağanüstü bir beceriksizlik sergiledi. Bunlarla ilgili birçok meslektaşımızla birlikte basın açıklamaları yaptık,  onlara sahip çıkmaya çalıştık. Burada temel varsayımımız hastanelerin bulundukları yerde yapılandırılmaları şeklindeydi. Bunda son derece haklıydık, çünkü elde olanak vardı, geçtiğimiz 24 sene boyunca bunları yapmak mümkündü. Bugün bu iradenin gösterilmesini hala bekliyoruz. Gelecek yönetimlerden bekliyoruz, umarız gelecek yönetimler bu konuda ciddi adımlar atarlar. Bu konuda yapacaklarımızın biraz daha önümüzü açan bir ortamda olabileceğine dair umudumuz var. Önümüzde bir seçim var. Gelecek iktidardan ne istediğimizi biz açıkça söyledik. Taleplerimizi bıkmadan dile getireceğimizi açıkça ifade ettik."

Dr. Nergis Erdoğan'ın konuşmasının ardından İTO Yönetim Kurulu çalışmalarından oluşturulan kısa bir video çalışması izlendi.

İTO çalışmalarını anlatan videoyu izlemek için tıklayınız...

Daha sonra İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç, çalışma raporunun sunumunu yaparak 1 yıl içerisinde yürütülen çalışmaları anlattı.

İstanbul Tabip Odası 2022-2023 çalışma raporu için tıklayınız...

İTO Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç'un İTO faaliyetleri sunumu için tıklayınız...

Genel Kurul'da Emekli Hekimler Komisyonu Üyesi Dr. Erdinç Köksal, Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk ve Dr. Raşit Tükel de söz aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin taşınmasında İTO Yönetim Kurulu'nun neler yaptığına ilişkin soruya Dr. Alper Döventaş cevap verdi. Çapa Tıp Fakültesi'nden Dr. Raşit Tükel de fakültenin yıkımı, taşınması ve yenilenmesi süreçlerine dair bilgilendirme yaptı. 

Yönetim Kurulu'na sunulan talep ve önerilerse şu şekilde oldu:

- Hastanelerde temsilci seçimlerinin daha yaygın bir şekilde yapılması.

- Yönetim Kurulu'nun hastane ziyaretlerini artırması.

- Özel hekimlik ve muayenehane hekimlerinin hak kayıplarıyla ilgili mücadelenin sürdürülmesi.

- Beklenen İstanbul depremi nedeniyle sağlık kurumlarının yerinde yenilenmesiyle ilgili sistematik bir mücadelenin sürdürülmesi.

- "Fidanlar-Çınarlar" çalışmasının tıp fakültelerinde devam etmesi. 

Çalışma raporu üzerine yapılan konuşmaların ve önerilerin alınmasının ardından Yönetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

Mali raporun sunumunu ise Sayman Üye Dr. Hacer Ayşen Yavru yaptı. Mali raporun değerlendirilip aklanmasının ardından Denetleme Kurulu Raporu okundu. Genel Kurul 2023-2024 döneminin tahmini bütçesinin okunması ve onaylanmasıyla devam etti. Daha sonra üyeler söz alarak önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalarla ilgili önerilerini dile getirdiler.

İstanbul Tabip Odası 2022-2023 mali raporu için tıklayınız... 

Dilek ve temennilerin alındığı son bölümün ardından İTO'nun seçimsiz ara genel kurulu sona erdi.

 


Bu HABERİ Paylaş!