İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Örgütlenme Toplantısı


  • Mayıs 17, 2023
  • 626

Değerli Meslektaşlarımız,

Yaşanan 6 Şubat 2023 depremi ve sonuçları deprem öncesi alınması gerekli tüm tedbirlerin alınmış olmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Beklenen İstanbul depreminin yaratacağı zararın ise 6 Şubat 2023 depreminden çok daha fazla olacağı yönündedir. Bu nedenle odamız bünyesinde, İstanbul depreminin toplum ve insan sağlığına yönelik olumsuzluklarını asgari düzeye indirmek, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenleri belirlemek, çözüm üretmek ve uygulanmasını sağlamak amaçlı "İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.

Çalışma grubunun faaliyetleri İstanbul depreminin dolaylı ya da doğrudan etkileyebileceği tüm yaşam alanları ve buralarda yaşayan insanları kapsamaktadır.

Çalışma grubu İstanbul depremine yönelik faaliyet yürüten ya da yürütmesi gereken tüm kurum, kuruluş ve bireyleri sağlık hizmetleri temelinde bir araya getirerek birlikte çalışmayı, güçlü bir sivil inisiyatif oluşturmayı hedeflemektedir.

İstanbul depremi ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda var olmanız ve yapacağınız katkılar bizim için önemli olacaktır.

Çalışma grubumuzun 11.06.2023 tarihinde yapacağı ilk toplantıya katılımınızı ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI

Not: Katılmak ve katkı sunmak istiyorsanız isim ve iletişim bilgilerinizi en geç 05.06.2023 tarihine kadar kurumumuza bildirmeniz rica olunur.

İSTANBUL DEPREMİNE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETİNİN YAPILANMASI ÇALIŞMA GRUBU ÖRGÜTLENME TOPLANTISI

Tarih : 11.06.2023 Pazar
Saat : 10.00 – 15.00
Yer : İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu


Bu HABERİ Paylaş!