Başta İstanbul Olmak Üzere Ülke Genelinde Kızamık Vakaları Artıyor, Sağlık Bakanlığı Verileri Paylaşmıyor!


  • Haziran 20, 2023
  • 552

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20:00de zoom üzerinden toplandı.

Toplantının ana gündemi; başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde kızamık vakalarının artması idi.

Sosyal medyadan ve hekim iletişim grupları aracılığıyla hastanelerden kızamık vakaları olduğuna dair bilgiler gelmesine rağmen, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın sessiz kaldığı, nasıl bir çalışma yürütüldüğünün bilinmediği, olası -kesin -filyasyon yapılanlar gibi bilgileri müdürlükten almanın güç olduğu, vaka sayıları ile ilgili bilgilendirmenin yapılmadığı ifade edildi.

Hastanelerin çocuk enfeksiyon servislerini ziyaret ederek hekimlerle görüşme, KLİMİK ve HASUDER gibi derneklerin verilerinden yararlanma, sağlık müdürlüğüne yazı yazarak bilgi isteme gibi yöntemlerle vaka sayıları ve yaş grupları hakkında bilgi edinilip edinilemeyeceği tartışıldı.

Vakaların artma nedenleri olarak; aşı karşıtlığının yaygınlaşması ve devletin yaptırım uygulamaması, aşı takviminin değişmesi nedeniyle eksik doz aşılar olması, aşı reddinin çok kolaylaşması, kontrolsüz göç ve buna bağlı kayıt dışı nüfus olması, yaşanan büyük deprem nedeniyle koruyucu sağlık hizmetlerinin aksaması gibi sebepler tespit edildi.

Toplantı sonunda;

1) İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı gönderilerek bilgi istenmesine,

2) 13 Haziran Salı Günü İTO'da basın açıklaması yapılmasına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!