Halkın Sağlık Hakkının Yılmaz Savunucusu ve TTB Aktivisti Dr. Ergün Demir'i Kaybettik


  • Ekim 11, 2023
  • 1042

Dr. Ergün Demir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Dr. Ergün Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 yılı mezunuydu.

Dr. Ergün Demir, halkın ücretsiz, nitelikli, devlet eliyle yürütülen bir sağlık sisteminde hizmet alma hakkını ömrü boyunca savunan; hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilme mücadelesinin ön saflarında her zaman yer almış bir meslektaşımızdı.

İktidarın, sağlığı piyasalaştırmak gayesiyle çıkardığı, bilerek anlaşılmaz bir dille kaleme aldığı ve gözlerden ırak tutmak istediği yönetmelikleri ve yasaları çıktığı gibi yakalar, kuyumcu titizliği ile inceler, halkın ve biz sağlık camiasının anlayacağı şekilde tercüme ederdi.

Son olarak İstanbul Tabip Odası için Dr. Güray Kılıç'la birlikte “Sağlıkta Dönüşümün 20. Yılında Sağlık Hizmetlerinden yararlanma Şartları, Gerçekler ve Haklarımız” kitabını hazırlamıştı.

Dr. Ergün Demir’i yalnızca İstanbul Tabip Odası'na yaptığı katkılarla değil, halkın sağlık hakkı ve sağlık emek mücadelesinin çalışkan, titiz bir aktivisti olarak da hatırlayacağız. Onun yokluğunu her zaman hissedeceğiz.

Başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

 


Bu HABERİ Paylaş!