Filistin Halkının Yanındayız!


  • Ekim 19, 2023
  • 1130

İsrail’in içerisinde yüzlerce hasta ve sağlık çalışanının bulunduğu Gazze’deki El-Ehli Hastanesi’ne yaptığı saldırı İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından protesto edildi. Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yapılan çağrıyla yüzlerce kişi 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı Levent Metrosu önünde buluşarak İsrail Konsolosluğuna yürüdü.

İsrail’in hastane katliamı ve Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları sloganlarla ve alkışlarla protesto edildi. İstanbul Tabip Odası’na (İTO) üye hekimlerin beyaz önlükleri ile katıldığı eylemde basın açıklaması İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç tarafından okundu. İsrail’in hastane bombalayarak Nazi Almanyası, Mussolini İtalyası ve IŞİD ile aynı kategoride yer aldığını vurgulayan Dr. Oruç, sivillere yönelik katliamı lanetledi ve "İsrail uluslararası mahkemelerde en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi. İsrail Konsolosluğu önünde yapılan açıklama şöyle;

GAZZE’DE KATLİAM VAR!
İSRAİL’İ DURDURUN!

Değerli basın emekçileri, Filistin halkının sevgili dostları,

İsrail, dün akşam saatlerinde, içerisinde yüzlerce hasta, sivil ve sağlık çalışanının bulunduğu Gazze’deki El-Ehlî Hastanesi’ni bilerek ve hedef alarak bombalamış, yüzlerce (bazı kaynaklara göre binden fazla) insan hayatını kaybetmiştir.

İsrail, yaklaşık 75 yıldır pek çok Filistinli sivili bilerek ve isteyerek katletmiştir. İsrail’in sağlık merkezlerini hedef alarak bombalaması da ilk değildir. Emperyalist devletlerin desteğini arkasına alan, siyonizmi kendisine düstur edinmiş İsrail, Filistin ve bölgedeki diğer halkların yaşam hakkını hiçe saymış, katliamlar yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.

Evet, bizler, Filistin halkının meşru ve haklı mücadelesinin yanında olan örgütler olarak, İsrail’in bu bozuk sicilini gayet iyi biliyorduk. Ancak, bizce, dün yaşanan hastane katliamı her türlü başka silahlı eylemden çok başka bir yerde konumlanmaktadır.

Hastaneyi bombalamak çok başka bir seviyeyi temsil eder. İnsanlığın düşeceği en alt, en iğrenç ve en barbarca düzeydir. Bu seviye Nazi Almanyası, Mussolini İtalyası ve IŞİD ile aynı kategoridedir. İsrail giriştiği bu eylemle katliamcı, barbar karakterini bir kez daha kanıtlamış, adeta altına imzasını atmıştır. İsrail’in gerçekleştirdiği bu katliamı en üst perdeden lanetliyoruz. Filistin halkına baş sağlığı diliyor, en içten dayanışma duygularımızı gönderiyoruz.

İsrail, tüm uluslararası sözleşmelere aykırı biçimde, savaşta dahi dokunulamayacak yerler olan hastaneyi bilerek ve isteyerek bombalayarak açıkça bu hukuku çiğnemiştir. Dolayısıyla İsrail uluslararası mahkemelerde en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Ne yazık ki Gazze’de insanlık dramı artarak devam etmektedir. Hastanelerdeki tıbbi ilaçlar ve malzemeler tükenmiş, temiz su ve gıdaya erişim her geçen gün zorlaşmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere dünya ülkeleri Filistin halkının boykot çağrısını desteklemeli, İsrail ile tüm ilişkileri kesmeli, Gazze’ye bir insani koridor açılması ve saldırıların son bulması için İsrail’e baskı uygulamalıdır.

Filistin halkının yaşadığı katliamlar, yalnızca Filistin halkının meselesi değildir. Meselenin kaynağı emperyalist paylaşım ve çıkarlardır. Bunun adı Ortadoğu’da İsrail, başka coğrafyalarda ABD, NATO vb.dir. Aktörler değişse de mağdur olanlar ezilen halklardır, emekçilerdir.

Bugünden tezi yok İsrail, Gazze’ye dönük tüm operasyonlarını sonlandırmalı, Gazze’ye bir insani koridor açılmasına müsaade etmeli, son giriştiği katliam da dâhil olmak üzere tüm katliamlarının hesabını vermelidir. Bizler, Filistin halkının dost örgütleri olarak her fırsatta Filistin halkıyla dayanışmamızı gösterecek, İsrail’i katliamlarını sonlandırıncaya kadar her fırsatta protesto etmeye devam edeceğiz.

Yaşasın halkların kardeşliği!
Yaşasın özgür Filistin!

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği
KESK İstanbul Şubeler Platformu
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
TTB İstanbul Tabip Odası

 

 


Bu HABERİ Paylaş!