Aile Hekimliği Çalışanları Vergi Adaleti İçin Süresiz Çarşamba Eylemlerine Devam Ediyor!


  • Şubat 28, 2024
  • 331

Vergide adalet isteyen aile hekimliği çalışanlarının Çarşamba eylemleri devam ediyor. 28 Şubat 2024, Çarşamba günü Eyüp Güzeltepe Aile Sağlığı Merkezi önünde İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri ile birlikte düzenlediği eylemde, basın açıklamasını İTO Aile Hekimleri Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Egemen Emre okudu. Açıklama şöyle;

 AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI VERGİ ADALETİ İÇİN SÜRESİZ ÇARŞAMBA EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

 Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan binlerce sağlık çalışanı 15 Mart 2024 tarihinde alınacak Şubat maaşlarında yılsonuna dek giderek artacak vergi kesintileriyle karşı karşıya kalacak ve her malın, hizmetin giderek artacağı bir dönemde yüksek vergi kesintileri devam ederse ASM çalışanlarının ekonomik kayıpları daha da artacaktır.

 Vergi Adaletinin temel amacı vergi yükünün yurttaşlar arasında geliri ve insanca yaşam giderleri temel alınarak hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılmasıdır. Ancak ekonomik krizle birlikte ücretli çalışanların üzerindeki vergi yükü ve temel ihtiyaçlar üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranı giderek daha fazla artırılmış, çalışanların üzerine eklenen yük dayanılmaz hale gelmiştir.

Vergi dilim sınırları yıllar içinde enflasyonun çok daha altında bir oranda artırıldığından daha ilk aydan itibaren yapılan zamlar vergi dilimi içinde kaybolmakta, hükümet kaşıkla verdiğini kepçe ile alma politikaları devam etmektedir. 

Kamudan ballı ihaleler alan müteahhitlerden, siyanür faciasına neden olan maden şirketlerinden alınmayan, affa uğrayan vergi, Aile hekimliği Çalışanlarından alınıyor.

 Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM) de sözleşmeli ve ücretli çalışanlardan alınan vergi artık dayanılmaz hale gelmiştir. Giderek artarak kronikleşen enflasyon karşısında yetersiz kalan ücretlere ek olarak ASM çalışanlarından yılın ikinci ayından itibaren başlayarak artan ve yaklaşık %35 oranında yapılan vergi kesintisi kabul edilemez. Adaletsiz ve eşitsiz oranda yapılan vergi kesintileri ASM sağlık çalışanlarının satın alma gücünü daha da düşürmekte, bu durum emeğiyle geçinen bizler açısından haksız ve ölçüsüz bir durum yaratmaktadır.   

 28 Şubat’ta tüm ASM’lerde Vergi İndirimi yapılana dek her ÇARŞAMBA süresiz eylemdeyiz.

 ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla %15 ile sınırlanması talebiyle 21Şubat 2024 tarihinden itibaren ülkemizin her ASM’de her Çarşamba günü süresiz eylemleri başlatmıştık

 Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı eylemlerimizin ikinci haftasında sessizliğini koruyor...

'Aile Hekimliği Çalışanları vergide adalet istiyor!'

Süresiz Çarşamba eylemleri bugün tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde devam ederken Sağlık ve Maliye Bakanlığı’na soruyoruz: “Şubat ayı ve sonraki aylarda yüksek vergi kesintilerinden vazgeçecek misiniz?”

 Bugün Türkiye'nin tüm Aile Sağlığı Merkezlerinden yine sesleniyoruz

 Vergi kesintilerini adil ve katlanabilir hale getirmeden, yani kesinti oranlarını  %35’ten  %15 sabit oranına getirmeden eylemlerimiz bitmeyecek ve her Çarşamba sonuç alana dek bıkmadan devam edecektir.

 Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için mücadelemizi sürdürmeye davam edeceğiz.

Saygılarımızla

İSTANBUL TABIP ODASI

SAĞLIK EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) İSTANBUL ŞUBELERİ

 


Bu HABERİ Paylaş!