Fidanlar Ve Çınarlar Buluştu


  • Mart 14, 2024
  • 645

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) her yıl 14 Tıp Haftası programı çerçevesinde düzenlediği "Fidanlarla Çınarlar El Ele" toplantısı bu yıl 13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 13.00’ te Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapıldı. 

Fakülte konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı, Halk Sağlığı Anabilim Başkanı Prof. Dr. Seva Öner ve tıp öğrencileri katıldı.

İTO Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı Dr. Erdinç Köksal’ın moderatörlüğünde ilk konuşmayı İTO Başkan Prof. Dr. Nergis Erdoğan yaptı. Dr. Erdoğan, Fidanlarla Çınarlar
Programının önemini vurguladı.

Sonraki konuşmacı Prof. Dr. Taner Gören, hekimlikte genç hekim adaylarına hasta muayenesinde anamnez ve fizik muayenenin ne kadar önemli olduğunu, Biruni Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Başar da hekimlik
hayatında karşılaşacakları güçlükleri ve nasıl yeneceklerini anlattı.

Prof. Dr. Haldun Güner'in Gazi Üniversitesi'nde geçen 30 yıllık hocalık hayatında, hoca-asistan ve hoca-öğrenci ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine dair örnekler verdiği toplantıda konuşan İTO Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Esin Tuncay ise hekimlik pratiğinde nelerin yapılması
ve nelerin yapılmaması konusunda ayrıntılı örnekler aktardı. 

Ülkemizin ilk Kadın Askeri Tabibi ünvanını taşıyan Dr. Ülkü Sema Aydın hekimlik kimliği taşıyan kimselerin dikkat etmesi gereken kuralları ve fedakarlıkları örnekler vererek anlattı.

Son konuşmayı Dr. Erdinç Koksal yaptı. Dr. Köksal,  66 yıllık hekimlik hayatında karşılaştığı güçlüklere dikkat çekti.

Panel, Biruni Üniversitesi öğrencilerinin zeybek oyunları gösterisi, öğretim üyelerinden Dr. Türkan Koyuncuoğlu akordeon ve kanun, Prof. Dr. Meltem Pekpak ney konserleriyle sona erdi. 


Bu HABERİ Paylaş!