Aile Hekimliği Çalışanları Vergide Adalet Eylemlerinin 13. Haftasında Vergi Dairesi Önündeydi!


  • Mayıs 29, 2024
  • 312

Aile hekimliği çalışanları vergide adalet eylemlerinin 13’üncü haftasında Ümraniye Vergi Dairesi önünde basın açıklaması düzenledi. 29 Mayıs 2024, Çarşamba günü düzenlenen eylemde konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı “Üç aydır vergide adalet demeye devam ediyoruz, vergi yükünün altında ezilen herkes gibi bunu dillendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Tapduk Mehlepçi de yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının yüzde 35’lere varan vergi yükü altında ezildiğini söyledi.  “12 ayın 5 ayını vergi için çalışıyoruz” diyen Dr. Mehpleçi, çalışanlardan kesilen verginin yüzde 15’te sabitlenmesi çağrısı yaptı.

Eylemde konuşan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak Sevim “13 haftadır biz sağlık emekçileri vergide adalet istiyoruz diyerek aile sağlık merkezlerinin önündeydik. Bugün vergi dairesi önüne geldik. Biz çalışanların en ciddi sorunlarından biri vergi adaletsizliği. Bizler zaten yoksulluk sınırı altındaki maaşla geçinmeye çalışırken verginin yüksek olmasından ciddi şekilde açlık sınırına doğru yol alıyoruz” dedi.

Basın açıklamasını Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimleri Kolu'ndan Dr. Özden Güngör okudu. İTO, SES ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın birlikte yaptığı ortak açıklama şöyle:

VERGİ ÖDEMEYENLERİ VE KAÇIRANLARI HÜKÜMET HERKESTEN DAHA İYİ BİLİYOR.

İHBARCI OLMAYA TEŞVİK ETMEK YERİNE VERGİDE ADALETİ SAĞLAYIN YETER!

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ON ÜÇ HAFTA OLDU VERGİDE ADALET İSTİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı.’

Şimşek’in yukarıda X platformunda yaptığı açıklamaya yanıt verenlerden biri: ’Vergi yükü çalışanın sırtında… Sermayedar vergi ödemiyor, şirketi olan vergi kaçırıyor… Küçükleri değil büyükleri denetleyin… Burada bile adalet yok.’

Hükümetin maliyeden sorumlu bakanı Şimşek’in, çalışanın ve emeğiyle geçinen halkın sırtından alınan vergileri azaltmak yerine, vergi adaletsizliğini gizlemek maksadıyla vergi vermeyen ya da kazancına göre sembolik vergi veren kesimleri kayırma politikalarını ‘ihbarcılık’ kılıfıyla örtbas etmeye çalıştığı anlaşılıyor.

Sağlık çalışanları olarak on üç hafta oldu her Çarşamba günü kendi çalıştığımız sağlık merkezlerinde yüksek vergi kesintilerine karşı sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz, ama bu sese kulak vermek yerine vergi kaçıranları ihbar edin demeçleri veriliyor.

Yılın ilk ayından itibaren tercihen düşük düzeyde tutulan vergi dilimlerine girdiğimiz gerekçesiyle ücretlerimizden yüksek vergi kesintileri yapılıyor. Kesinti oranları yılsonuna doğru %35 civarına çıkıyor. Bu adaletsizliğe ve eşitsizliğe itirazımızı sürdürmek, her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla %15 vergi kesintisi yapılsın talebimizi bu hafta da dile getiriyoruz. Talebimiz karşılık bulana dek süresiz yaptığımız bu eylemlerimizi büyüterek hak arayışımızı sürdüreceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: ‘Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.’ Diyerek emeğiyle geçinen çalışanların ve halkın yaşadığı yoğun fakirleşmenin devam edeceğini, yükün çoğunu sırtlananlara sabırlı olmayı salık veriyor.

Ancak hükümetin hangi şirketlere nasıl bir vergi imtiyazı sağlandığını, vergi borçlarını nasıl ertelediğini tüm kamuoyu biliyor. Bizim bilemediğimiz daha birçok kayırılan kesim kazancına göre vergisini çok az ya da hiç vermezken, çalışanların ve emeğiyle geçinen halkın ücretlerinden yapılan yüksek vergi kesintileri yetmezmiş gibi %65 oranında dolaylı vergilerin yükü artık tahammül sınırını aşmıştır.

Maliye Bakanı Şimşek üç haftadır sorularımıza yanıt vermiyor. Eylemlerimizin on üçüncü haftasında sorularımızı yineliyoruz:

  • Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?
  • Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Kazancına göre düşük veya hiç vergi vermeyenleri kollamaya devam edecek misiniz?
  • İhbarcılığın adaletsiz ve eşitsiz vergi toplama politikanızı örttüğünü düşünüyor musunuz?
  • Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?
  • Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
  • Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
  • Kamuda gösterişe şatafata israfa dayalı harcamaların son bulacağını söylediğiniz tasarruf paketinin çalışanların sırtına yeni yükler getirmeyeceğini söyleyebilir misiniz?

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadelemiz talebimiz karşılık bulana dek sürecek. Vergide ve gelirde adalet mücadelesine tüm çalışanları, giderek yoksullaşan halkımızı bir kez daha davet ediyoruz.

Saygılarımızla

İSTANBUL TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) İSTANBUL ŞUBELERİ

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI 1 NOLU ŞUBE

 


Bu HABERİ Paylaş!