İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplandı


  • Haziran 03, 2024
  • 324

İstanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu toplantısı, 30 Mayıs, Perşembe günü Odamızın Cağaloğlu binasında gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda alınan kararlar aşağıdadır:

  • Komisyon toplantılarımızın her ayın ikinci ve dördüncü Perşembe akşamları yüz yüze ve zoom üzerinden yapılmasına, 
  • Ekim ayından itibaren yeniden başlanacak eğitim toplantıları için İşyeri Hekimleri Derneği ile işbirliğine dair görüşme gerçekleştirilmesine, 
  • "İşyeri Hekimlerinin Asgari 10 Temel Talebi Bildirgesi” için bir taslak hazırlanıp görüşülmesine,
  • TTB İşyeri Hekimleri Asgari Ücret Tarifesi'nin, 6331 sayılı Yasa ve ona bağlı yönetmeliklerden önce biçimlendiği ve artık alanın işyeri hekimlerinin ihtiyaçlarına cevap veremediği görüldüğünden, TTB Genel Kurulu'na bu konuda bir karar önergesi verilerek, yeni seçilecek Konsey ve Kol Yürütmesi'ne, bu alanda bir çalışma yapılması için çağrı yapılmasına, 
  • İstanbul'daki OSGB çalışanı hekimlerin durumu/sorunları ile ilgi yürütülen; bu alandaki eksikliği giderecek ve son aşamasına gelen çalışma sonucunda kıymetli bir rapor elimizde olacaktır. 
  • Sonbaharda geniş bir çağrıyla İstanbul'daki işyeri hekimleri toplantıya davet edilerek, İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu ve önümüzdeki dönem TTB Kol Yürütmesi temsiliyeti ile ilgili de görüşmelerin yapılmasına karar verilmiştir. 

Toplantıda ayrıca, kaybımızın 30. yılında alanımızın duayeni, İstanbul Tabip Odası eski Genel Sekreteri Dr. Nejat Yazıcıoğlu'nu anmak için ölüm yıldönümü olan Kasım ayında bir panel düzenlemesi de planlanmıştır.


Bu HABERİ Paylaş!