SGK Yaptığı Hatayı Emekli Hekimlere Ödetiyor


  • Haziran 12, 2024
  • 567

Mayıs ayı içerisinde Emekli Sandığı emeklisi hekimlerin aylıklarından kesinti yapılmaya başlanmış; TTB, SGK ile görüşme yaparak bu kesintilerin sebebini araştırmıştır. Bu görüşmede kesintilere gerekçe olarak; ilave aylıklara yapılması gereken zammın TÜFE artış oranıyla sınırlı olması gerektiği, buna karşın 2023 Ocak-Temmuz arasında emekli aylıklarına uygulanan yüzde 30 ile 2023 Temmuz-Aralık döneminde uygulanan yüzde 25’lik zam oranlarının sehven ilave aylıklara da uygulandığı, kesinti yoluyla fazla ödemenin geri alındığı ifade edilmiştir. (Habere ulaşmak için tıklayınız)

Bu görüşmenin ardından hekimlere SGK'dan tebligatlar ulaşmaya başlamıştır. Meslek odamıza iletilen bu yazılardan, aylıklardan 1.000-TL ila 9.900-TL arasında kesintiler yapıldığı görülmüştür. Yazılar ve dayanak mevzuat birlikte incelendiğinde;

  • Kesintinin, 2010 yılında “tam gün düzenlemesi” olarak bilinen 5947 sayılı Kanun’la, 5510 sayılı Kanun'a eklenen Ek 3. madde kapsamında yapılan ilave aylıklardan yapıldığı,
  • Ek 3. maddeyle 209 sayılı Kanun kapsamında hekimlere ödenen döner sermaye geliri için emekliliğe yansıyacak prim alındığı, ilave prim ödenen her 360 gün için yüzde 2 oranında ilave emekli aylığı ödendiği,
  • Ek 3. maddenin 01.01.2019 tarihinde 7146 sayılı Kanun’la yürürlükten kalktığı, ancak yürürlükten kalktığı tarihe kadar ödenmiş primlerin karşılığının emekli hekimlerin aylıklarına eklendiği, dolayısıyla hekimlerin emeklilik tarihine göre ilave tutarın farklılık gösterdiği,
  • Prim ödenerek hak edilmiş ilave aylık için uygulamanın aynen süreceğine dair geçici 77. maddenin düzenlendiği,
  • Her ne kadar yürürlükten kalksa da geçici 77. madde sebebiyle uygulama mülga maddeye göre sürdürüldüğünden, bu kapsamdaki ilave aylıklara 55. maddeye göre zam yapılmaya devam edildiği,
  • maddede zam oranı olarak “Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir.” denildiği,
  • Bu oranların Ocak-Haziran 2023’te yüzde 15,4 ve Temmuz-Aralık 2023’te yüzde 19,77 olarak duyurulduğu,

anlaşılmaktadır.

Tebliğ edilen yazılara göre “sehven ödeme” yapılmış gibi görünmekle birlikte, aradan 1,5 yıl geçtikten sonra hekimlerin aylıklarından bir kerede kesinti yapılması kabul edilemez. Zira söz konusu “hata” emekli hekimlerden kaynaklanmamaktadır. İdarenin yaptığı hatayı emekli hekimlere yansıtması hakkaniyete aykırıdır. SGK’nın bu uygulamadan geri dönmesini ve aylıkların hesaplanması konusunda bundan sonraki süreçte gerekli özeni göstermesini bekliyoruz.

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!