Üzgünüz, Kızgınız, Yastayız


  • Haziran 13, 2024
  • 253


Sinop'un Boyabat ilçesine geçici görevle görevlendirilen meslektaşlarımızın görev yerine giderken trafik kazası geçirdiği, meslektaşlarımız  Dr. SENA SAKİN ve Dr. MEHMET TURAN YAZLAK ile araç şoförü ENDER ÇIRAKLI’nın yaşamını yitirdiğini,  meslektaşımız Dr. BEYZA NUR ÇETİN’in ise yaralı olduğunu büyük üzüntüyle öğrendik.

Yaşamını yitiren Dr.Sena Sakin ve Dr.Mehmet Turan Yazlak ile araç şoförü Ender Çıraklı'nın ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Yaralı meslektaşımız Dr. Beyza Nur Çetin'e acil şifalar diliyoruz, meslektaşımızın tedavisi için Sağlık Bakanlığı tüm olanakları seferber etmelidir.

Sağlık sisteminin eksikliklerinin giderilmesinde Sağlık Bakanlığınca pratisyen hekimlerin geçici görevlendirilmesi sıradanlaşmış bezdirici bir uygulama halindedir. Bu uygulama MESLEKTAŞLARIMIZI HAYATTAN KOPARTMIŞTIR.

Geçici görevlendirme ile ilgili mevzuat açık olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın  zaman zaman  buna uygun davranılmadığı aşikardır. Hekimler zamanında uygun tebligat yapılmadan geçici göreve gönderilmekte ve gönüllülük, idarenin personeli arasında adalet ve eşitlik ilkelerini gözetmesi gibi kurallara uyulmadığı gözlenmektedir. Özellikle Acil Servislerdeki hekim ihtiyacı, günübirlik görevlendirmelerle diğer hastaneler ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerinde çalışan hekimlerce çözülmeye çalışılmaktadır. Günaşırı nöbetler, insanca çalışmanın çok ötesinde çalışma zamanları rutin haline gelmektedir. Ayrıca askeri hekim ihtiyacına binaen askeri bölgelere gene son dakika görevlendirmesi ile hekim gönderilmektedir.

Sağlık sisteminin eksikliklerinin giderilmesinde geçici çözümlerden, geçici görevlendirmelerden vazgeçilmelidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli gerekçelerle zaman zaman daha da artan geçici görevlendirme uygulamasının kamu yararına ve hizmet amacına uygun olması gerektiğini, çalışanlar arasında eşitlik ve hakkaniyeti bozmamasını, geçici görevlendirme sırasında ulaşım, konaklama da dahil pek çok bileşeni kapsayan güvenli-güvenceli çalışma hakkının Sağlık Bakanlığının  sorumluluğunda olduğunu hatırlatır, olayın sadece trafik kazası değil iş kazası olduğunun bilincinde olarak konunun takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın yasal haklarının hukuksal süreçlerde de takipçisi ve savunucusu olacağımızı bildiririz.

DHY kurası ile mesleğe başladıkları, ilk görev yerlerinde, ülkenin dört bir yanında sağlıkta dönüşüm sisteminin çökerttiği sağlık sisteminin tüm krizlerini çözme aracı olarak görülen, yöneticiler tarafından deontolojiye uygun olmayan yaklaşımlara maruz kalan, acil servislerde tükenmişlik içinde sağlık hizmeti sunmaya çalışan tüm pratisyen hekimlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Her nerede görevli olursa olsun tüm pratisyen hekimleri her zaman onların yanında olacak olan pratisyen hekim komisyonlarına davet ediyoruz

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu

İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimler Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!