İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonu Toplandı


  • Temmuz 04, 2024
  • 340

İstanbul Tabip Odası (İTO) Emekli Hekimler Komisyonu, 1 Temmuz 2024, Pazartesi günü İTO Kadıköy büroda toplandı.

Toplantıda, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Türk Tabipler Birliği (TTB) seçim sonuçlarına ilişkin komisyon üyelerine bilgi verdi.

Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı Dr. Erdinç Köksal, seçimli genel kurulda verilen önerge ve dilekçeleri, Emekli Hekim Kolu ile olan görüşmeleri komisyon üyelerine aktardı.

Yeni döneme ilişkin komisyon üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin yapıldığı toplantıda 19 yıldır Emekli Hekimler Komisyonu başkanlığı yapmış olan Dr. Erdinç Köksal’ın sağlık sorunları nedeniyle yeni dönemde başkanlık yapamayacağını belirtmesi üzerine komisyon üyelerinin oy birliği ile Prof. Dr. Haldun Güner başkan seçildi. Yürütme kurulu üyeliklerine ise Dr. Fuat Nihat Özaydın, Dr. Şadiye Çetintaş, Dr. Erdinç Köksal, Dr. Melahat Cengiz seçildi.

Toplantı başkan ve yürütme kurulunun 2024-2026 dönem taslak ve çalışmalarının hazırlanmasına ilişkin dilek ve temennilerle sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!