Felsefe Etkinlikleri 51 - COVID-19 Ölüm ve Yas

Felsefe Etkinlikleri / Temmuz 20, 2022 / 0 /
Sevgili Felsefe Dostları, İnsanın sonlu ve zamansal bir varlık olduğunun bilincinde olması ölüm ve yaşam diyalektiği içerisinde varlığını sorgulamasına yol açan en temel özelliklerinden. Pandemi öncesi bize yabancılaşmış, hayatımızdan neredeyse kaybolmuş, haberler ve filmlerde soyutlaşmış bir kavrama dönüşmüş olan ölüm, pandemiyle birlikte günlük yaşamın neredeyse bir parçası haline gelerek bu sorgulamanın yaygınlaşmasına yol açtı. Koronavirüsten ölenlerin son günlerini yakınlarından ayrı geçirmeleri, geride kalanların ise acılarını biraz olsun hafifletecek kucaklaşmalardan, fiziksel yakınlıktan ve geleneksel ritüellerin hemen hepsinden yoksun, acılarıyla tek başına yüzleşmek zorunda kalmaları Covid-19'un yarattığı ölüm ve yas travmasını derinleştirdi. Bu süreci, felsefi ve psikolojik boyutlarıyla düşünme gereksinimiz arttı. Bu nedenle, Mart ayı toplantımızda, bu varoluşsal mesele üzerine birlikte düşünmek ve tartışmak istedik. Konuklarımız, yazınbilimci, sanat kuramcısı ve felsefeci Zeynep Sayın ile psikanalist ve psikiyatrist Özgür Öğütcen, değerli felsefeci Ferda Keskin'in moderatörlüğünde "Covid-19, Ölüm ve Yas" başlığı çerçevesinde bu kavramları çok yönlü olarak ele alıp, tartışacaklar. Zeynep Sayın, “Ölüm Armağanı” başlıklı konuşmasında Covid-19 pandemisiyle alışılmadık bir biçimde yaşamaya başladığımız bu süreci tartışmaya açacak. Özgür Öğütcen, “Covid-19 ve Simgeselleştirilemeyen” başlıklı konuşmasının içeriğini şöyle özetliyor; “Pandemi ile birlikte hayatımıza; gözle görülmeyen çok küçük canlıların ne kadar önem arzettiği meselesi dahil oldu. Biz onları göremesek de etkilerini çok derinden hissediyoruz. Aslında bu virüs zihniyet dünyamızın parçalı halini bize gösterdi. Ve daha da önemlisi total bir ‘insanlık’ fikrinin mümkün olup olmadığını tartışmaya açtı diyebiliriz. Bazılarımız toptan bir inkarın içinde pandeminin bir kandırmaca olduğunu söyleyecek kadar ileri giderken, bazılarımız ise bilimin buna hızlı bir çözüm bulamamasından şu ya da bu düzeyde hayal kırıklığına uğradı. Burada bir ‘şey’ var! Üstelik bu ‘şey’ bugüne kadar bildiğimiz düşünme şekilleriyle ve kavramlarla ele alınmaya da direniyor. Sanki virüsün kendisi ne kadar küçülürse etkisi de bir o kadar büyük boyutta oluyor. Bu, bizi, hepimizi -eğer bir ‘hepimiz’ olacaksa- yaşam ve ölüm üzerine düşünmeye doğru ayartıyor. Oysa Covid'i ‘eşitsizlikler’ prizmasından görsek, yaşadığımız anın güncelliği içinde bunu ele alsak daha iyi yapmış olmaz mıyız?” 23 Mart 2021, Salı akşamı, saat 19.00'da, canlı olarak yayınlayacağımız, sizin sorularınız ve katkılarınızla daha da renkleneceğine inandığımız webseminerde buluşmak ve birlikte düşünmek, tartışmak dileğiyle. Saygı ve sevgilerimizle. İstanbul Tabip Odası Covid-19, Ölüm ve Yas Konuşmacılar: Zeynep Sayın, Özgür Öğütcen Moderatör: Ferda Keskin Tarih: 23 Mart 2021, Salı Saat: 19.00 Zeynep Sayın: 1961 İstanbul doğumlu, yazınbilimci, sanat kuramcısı, öğretim üyesi. İstanbul, Salzburg ve Viyana’da yazınbilim, sanat tarihi ve felsefe okudu. İstanbul’da çeşitli üniversitelerde ve Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde çalıştı. Bir süredir Leipzig’de Hochschule für Grafik und Buchkunst ve Viyana’da Akademie der Bildenden Künste’de ders veriyor. Kötülük Cemaatleri (Tekhne, 2016) ve Ölüm Terbiyesi (Metis, 2018) adlı kitapları var. Özgür Öğütcen: Psikanalist, psikiyatrist. Bilgi Üniversitesi'nde psikanaliz ve kültür konusunda ders vermektedir. İki kitabın (Bruce Fink, Lacancı Psikanalize Bir Giriş ve Slavoj Zizek, Komünist Ufuk) ve çok sayıda makalenin çevirmenidir. Yayımlanmış çok sayıda yazısı bulunmaktadır. Mesleki pratiğini İstanbul'da sürdürmektedir. Ferda Keskin: Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Lisans, Columbia University Felsefe Bölümü'nden Master ve Doktora derecelerini aldı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde öğretim üyesi olan Keskin, aynı zamanda kurucusu olduğu Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı'nın direktörlüğünü yapmaktadır. Çalışma alanları: Michel Foucault, Etik, Toplum ve Siyaset Felsefesi, Toplum Bilimleri Felsefesi, Edebiyat ve Felsefe.