Kitaplar Çok çalışmak sağlığa çok zararlıdır - Dr. Hasan Oğan

Çok çalışmak sağlığa çok zararlıdır - Dr. Hasan Oğan


PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

MERHABA

Hekimler, hangi konumda olurlarsa olsun mesleklerini icra ederken çalışma hayatına ilişkin tüm tehlike ve risklerin
dışında kalamazlar. Tıp eğitiminden itibaren geldikleri her noktada, hekimlik mesleğinin kendine özgü sorunlarını yaşamış ve yaşamaktadırlar.

Neoliberal politikalar ve küreselleşmeyle birlikte hekimlerin ve örgütlerinin sağlık alanındaki egemenlikleri sona ererken, sağlık hizmetinin belirleyicileri artık; uluslararası sağlık sermayesi, sağlık teknolojisi üreticileri, ilaç sanayi, bilişim teknolojileri üreticileri ve siyasi iktidarlardır. Süreçte, Uluslararası ve ulusal sağlık sermayesi daha örgütlü ve güçlü hale gelirken, özel ve kamusal sağlık hizmeti üzerindeki otoriter ve denetleyici baskıları artmıştır.

Bu değişime paralel olarak hekimler serbest meslek sahibi olma özelliklerini giderek kaybetmekte, sağlık sermayesine bağlı “ücretli çalışan” durumuna gelmektedir. Hekimlerin, özlük ve demokratik hakları yok edilirken, çalışma koşulları her geçen gün kötüleşmektedir. Hekimler, giderek daha az ücrete, daha fazla sorumluluk almaya ve daha fazla çalışmaya zorlanmaktadır.
Sağlık hizmeti, kendine özgü koşulları ve içerdiği riskler nedeniyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamındadır. Tehlike ve riskler nedeniyle çalışmanın, sağlığa zararlı olduğu ise bilinen bir gerçekliktir. Ancak hekimler çoğu kez, çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları sağlık sorunlarına ve hastalıklara yeteri kadar duyarlı olmamış ya da olamamışlardır. Oysa çalışma koşullarının sağlık üzerine olumsuz etkileri bazen yaşamı tehdit edici, bazen de yaşamın sona ermesine yol açabilmektedir.

Hekimlik mesleği ve hekimler genel çalışma sisteminin dışında değerlendirilemez. Çalışma hayatına ilişkin yaşanan tüm sorunlar, gerçekler hekimler içinde geçerlidir. Hatta hekimler meslekleri gereği bazı sorunları diğer çalışanlardan çok daha fazla, ağır yaşamaktadır. Bu nedenle de yazıda genel kavramlara ve sorunlara değinerek, hekimlerin yaşadıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Vurgulanmak is- tenen, olağan çalışma düzenine ek, daha çok çalışmaya bağlı olarak mevcut tehlike ve risklerin katlanarak arttığı ve bu durumdan hekimlerin daha çok zarar gördüğü, göreceğidir.

Bu noktada; yenidünya düzeninde çalışan hekimlerin ve onları temsil eden örgütlerin çalışma sağlığı ve güvenliği konusunda geçmişte ne yaptıklarından çok, şu anda ne yaptıkları ve ne yapacakları, eskisinden çok daha fazla önemli hale gelmiştir.
Çok çalışmadan da, yaşam sürdürülebilir.

Saygılarımla.

Dr. Hasan Oğan