Kitaplar Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu İstanbul- Marmara Depremi

Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu İstanbul- Marmara Depremi


PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun İstanbul Barosu ile beraber 20-21 Ocak 2024 tarihinde düzenlediği “Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu İstanbul- Marmara Depremi” Kongresi kitaplaştırıldı:

DEPREMLERE BAĞLI ÖLÜMLER KADER DEĞİLDİR

Deprem ve afet kavramlarını bilimsel yaklaşımlar, tartışmalar olmadan kavramak olanaksızdır. Depremin afete yol açarak insanlar ve toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, sonuçlar farklı bir tartışma boyutuna (sosyal, ekonomik, politik) geçmemizi zorunlu kılmaktadır.

Deprem (doğal olay) yaratacağı sarsıntı ile hazırlıksız bir toplumu ezerek yıkar ve yıllarca sürecek olan toplumsal, sosyal ve ekonomik bir olaya (afet) dönüşür. Burada önemli olan depremin kendisi değil bireylerin, toplumun yaşadıkları, yaşayacakları sosyal, ekonomik ve politik gerçeklerdir.

Ülke olarak depremlere bağlı bugüne dek yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak için özellikle 1999 Marmara Depremini ve Şubat 2023 Depremlerini her yönüyle iyi değerlendirmek gerekmektedir. Bu değerlendirmeyi yapmadan yakın ve ciddi bir tehlike olan İstanbul depremine hazırlıklı olabilmek olanaksızdır.

İçinde bulunduğumuz bilimsel, teknolojik koşullar ve değerlendirmeler artık depreme bağlı ölümlerin bir cinayet olduğunu, sorumluların ise mutlaka hesap vermesi gerektiğini ortaya koymuştur.