# Başlık Yayınlanma Tarihi
51 Mesleğini Üniversite Dışında da İcra Eden Öğretim Üyelerinin Dikkatine 25.12.2014
52 Tıbbi Atıkları Toplamak, Taşımak Ve Bertaraf Etmek Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yerine Getirilecek 25.12.2014
53 Aile Sağlığı Merkezlerinde Nöbet Uygulaması ve İtiraz Dilekçesi 25.12.2014
54 Aile Hekimleri Cumartesi Günleri ASM 'lere Gitmeli mi? 22.12.2014
55 ASM Nöbet Listesi Tebliğ Edilmeye Çalışılan Aile Hekimlerinin Dikkatine 22.12.2014
56 Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Yürütmeyi Durdurma 15.12.2014
57 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde Yürütmeyi Durdurma 15.12.2014
58 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan, Aile Hekimlerine Bir Angarya Daha! Cumartesi Nöbeti… 12.12.2014
59 Aile Hekimlerinin Dikkatine 29 Nisan Eylemi İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 28.11.2014
60 Hekime Şiddet’e Yine Ceza 27.11.2014
61 Acil Tıp Asistanları Dışındaki Asistan Hekimlerin “Acil Servis Nöbeti” Tutmaya Zorlanması Hukuka Aykırı Bulundu 20.11.2014
62 “Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi”nin Hem Yürütmesi Durduruldu,Hem Dayanak Maddenin Anayasa Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verildi 12.11.2014
63 Hekime Tehdidin Cezası Hapis 07.11.2014
64 Avuçiçi Kimlik Taramaya Yürütmeyi Durdurma 31.10.2014
65 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.10.2014 Tarihli ve “Muayenehaneler Hakkında” Konulu “Duyurusu” Hakkında 29.10.2014
66 Sağlık Net 2 Neler Oluyor? 27.10.2014
67 Damga Vergisi Kesintisinin Kısmen İade Edilmesi Sebebiyle Dava Açan Aile Hekimlerine Önemli Duyuru 30.09.2014
68 “Hekime Şiddet” e Ceza! 10.09.2014
69 Önemli Duyuru Aile Hekimlerinden Haksız Olarak Kesilen Ve Kısmen İade Edilen Damga Vergisine Karşı Dava Açmak İçin Son Günler 01.09.2014
70 20 Ağustos 2014 İtibarıyla Muayenehanelerden İstenecek Belgeler 25.08.2014
71 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin Düzenlemeler Açılan Davalar Mahkeme Kararları Güncel Durum 22.08.2014
72 Danıştay Karar Verdi; Muayenehane Açmak İçin Şart Koşulan Depreme Dayanıklılık Raporu Ve Yangına Uygunluk Belgesi Artık İstenemeyecek 20.08.2014
73 Birden Çok Yerde Çalışan Hekimin, Herbiri İçin Ayrı Ayrı Sigorta Yaptırması Gerekmeyecek! 07.08.2014
74 Aile Hekimlerinin Dikkatine 29 Nisan Eylemi İçin Savunma Dilekçesi Örneği 06.08.2014
75 4 Aralık Eylemi Nedeniyle Aile Hekimlerine Verilen İhtar Puanları ve Yapılacak İşlemler 14.07.2014
76 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Oluşturulan Nöbet Listelerine İlişkin Bilgi Notu 22.05.2014
77 Sorularla Aile Hekimliği Acil Nöbet Rehberi 20.05.2014
78 Damga Vergisi Kesintileri İade Ediliyor 28.04.2014
79 Sağlık Bakanlığı Öğretim Üyelerinin Mevcut Çalışma Biçimlerinin Anayasa Mahkemesince Esas Hakkında Karar Verilinceye Veya Yeni Bir Kanuni Düzenleme Yapılıncaya Kadar Aynı Şekilde Devam Edeceğini Açıkladı 18.04.2014
80 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu 17.04.2014
81 Anayasa Mahkemesi Kararının Üniversite Öğretim Üyeleri İçin Somut Sonuçları Neler? 16.04.2014
82 “Hekime Şiddet”te 3 Ceza Kararı Daha 11.04.2014
83 Torba Yasa’nın İki Maddesi Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi 09.04.2014
84 4 Aralık 2013 Tarihinde Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Eyleme İlişkin Savunma Dilekçesi Örneği 13.03.2014
85 “Sağlık Personelinin Öğle Yemek Tatili” Başlıklı Genelge Hakkında Bilgi Notu 14.02.2014
86 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Muayenehanelerin Tabi Olduğu Düzenlemeler Nelerdir? 09.01.2014
87 2 Şiddet Davasında 3 Mahkumiyet 09.12.2013
88 Sağlık Torba Tasarısında; Hekimler, Tıp Öğrencileri, Tıp Fakülteleri Ve Eğitim Araştırma Hastaneleri İle İlgili Maddeler 25.11.2013
89 Sağlık Net.2 Güncel Durum 22.11.2013
90 650 Sayılı KHK’dan Sonra Hekimlere Yapılan “Tam Gün Çalışma Zorunluluğu” Konulu Tebligatlar Hukuka Aykırı Bulundu 05.11.2013
91 Sağlık Net.2 Tarihçesi!!! Hukuka Aykırılıklarla Dolu Süreç Hakkında Kısa Bir Hatırlatma 29.09.2013
92 Biyokimya Uzmanı Hekimin Acil Servis Nöbetine Dahil Edilmesi Hukuka Aykırı Bulundu 25.09.2013
93 Aile Hekimliği Sözleşmelerinin, Damga Vergisinden Muaf Olduğu Açıkça Düzenlendi. Peki Önceki Dönemde Yapılan Kesintiler Ne Olacak? 01.09.2013
94 Sağlık Net.2 Yürürlülük 31.07.2013
95 Yapılan Son Değişiklikler Aile Hekimlerinin Başka Sağlık Kuruluşlarında Nöbet Tutmasını Olağan Hale Getiriyor! 23.07.2013
96 Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakkının, “Yerine Hekim Bulma Zorunluluğu” Getirilerek Sınırlandırılması, İdare Mahkemesi Tarafından da Hukuka Aykırı Bulundu 22.07.2013
97 “Hekime Şiddet”te 3 Karar 3 Ceza 19.07.2013
98 "Hekime Şiddet"e 15 Ay 12 Gün Hapis Cezası 03.07.2013
99 Önemli : Sağlık Net2 İle İlgili Gönderilen Yazılar İçin Dilekçe Örneği 24.06.2013
100 “Hekime Şiddet”e İki Ceza 08.05.2013