# Başlık Yayınlanma Tarihi
101 25.01.2013 Tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Hakkında Hukuki Değerlendirme 18.02.2013
102 Silivri Devlet Hastanesi’nin Dere Yatağının Yanına İnşa Edilmesinde Ve Büyük Sel Felaketinde Sular Altında Kalmasında Kimse Kusurlu Değilmiş! Dosya AİHM’de 07.02.2013
103 Dr. Melike Erdem’in İntiharıyla İlgili Olarak Cumhuriyet Savcılığı’na Yapılan Suç Duyurusu 14.01.2013
104 Yabancı Uyruklu Asistan Hekimler Ücretten Ve Hertürlü Sosyal Hak Ve Güvenceden Yoksun “Ucuz İşgücü” Olarak Hizmet Sunuyor! 28.12.2012
105 Sağlık NET2 Dayanak ve/veya İlgili Hukuki Düzenlemeler 24.12.2012
106 25 Soruda “Sağlık.NET 2” Sistemi 20.12.2012
107 Mahkeme; Hekimin İmzası Taklit Edilerek,SGK’ya Sunulan Sözleşme Nedeniyle Hastane Başhekimini Sorumlu Tuttu. 28.11.2012
108 “Yan Dal Belgesi”Ne İlişkin Dosyası/Başvurusu Red Edilen Hekim Adına Açtığımız Davada İptal Kararı Verildi 20.11.2012
109 İntörn Hekim Ücreti Ödenmeyen İstanbul Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencisi Adına Örnek Dava Açıldı 19.11.2012
110 Özel Hastanelerde Yaşanan Ücret Gaspları ile İlgili Yazılarımıza Gelen Cevaplar 08.11.2012
111 Emekli Aile Hekimlerinin Sorunları Yargıya Taşındı, Hukuk Büromuz Tarafından Örnek Dava Açıldı 08.11.2012
112 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2012 yılı çalışma raporu 01.11.2012
113 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Ve Hukuki Değerlendirme 01.11.2012
114 Yargı Kararları Sonrasında Muayenehaneler 30.10.2012
115 Poliklinikler Ve İstenecek Belgeler 30.10.2012
116 Tıp Merkezleri Ve İstenecek Belgeler 30.10.2012
117 Muayenehaneler Ve İstenecek Belgeler 29.10.2012
118 Askerlik Kanundaki Son Değişiklikler Işığında, Aile Hekimlerine Bir Angarya Daha 07.10.2012
119 Yan Dal Başvuru Dosyası “Yetersiz” Bulunan Hekimler İçin Bilgi Notu - 2012 26.09.2012
120 Aile Sağlığı Merkezlerinin Kiraya Verilmesine İlişkin Kira Sözleşmesi ve Değerlendirme 27.08.2012
121 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Hakkında Hukuki Değerlendirme 14.08.2012
122 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulamasının Ayrıntıları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tarafından İlan Edildi 10.08.2012
123 30 Dakika Uzaklıkta İkamet Etme (!!!) Genelgesi Ve Hukuki Değerlendirme 09.08.2012
124 Muayenehaneleri Valilik Tarafından Re’sen Kapatılan Hekimler İçin Acil Ve Önemli Duyuru 26.07.2012
125 Müdürlük, 27 Temmuz İtibariyle Personel Çalışma Belgelerinin İptal Edileceğini Bildiren Hukuka Aykırı Yazıyı Dolaşıma Soktu. 24.07.2012
126 6354 Sayılı Torba Yasa Ve Sağlık Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 18.07.2012
127 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görev Yapan İşyeri Hekimlerine Önemli Duyuru 18.07.2012
128 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında 12.07.2012
129 Aile Hekimleri İçin Önemli Karar: “Hekime Hakaret Eden Hastanın Kaydı Aile Hekiminin Talebi İle Değiştirilebilir” 10.07.2012
130 Preklinik Branşlar İle Acil Uzman Tabip Nöbeti Gerektirmeyen Klinik Branşlar Acil Branş Nöbeti Tutmak Zorunda Mı? 05.07.2012
131 Kadro Dışı Geçici Çalışmak İsteyen Hekimlere Önemli Duyuru!Hukuki Hiçbir Engel Yok. 29.06.2012
132 Yan Dal Uzmanlığı Bulunan Hekimlerin,Anadalda Çalıştırılma-Ma-Sına İlişkin Düzenleme Yargıya Taşındı 19.06.2012
133 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 27 Mayıs 2012 Değişiklikleri 12.06.2012
134 Özel Hastaneler Yönetmeliği 27 Mayıs 2012 Değişiklikleri 08.06.2012
135 Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru… 07.05.2012
136 “Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması” Çerçevesinde Yapılan Görevlendirmeler ve Dikkat Edilecek Hususlar 09.04.2012
137 Medula Sisteminin Kapatılması İle İlgili Örnek Yürütmeyi Durdurma Kararı 06.04.2012
138 Hastanelerde Bulunan ve Hastane Dışına Çıkarılmayan Tıbbi Cihaz Ve Teçhizat Hekimlere Zimmetlenebilir mi? 06.04.2012
139 Kamuda Çalışmasının Yanı Sıra Özel Sağlık Kuruluşlarında/ Muayenehanesinde Çalışan Veya Gerekli Bildirimleri Yapmadığı İçin Çalışır Görünen Hekimlere Önemli Duyuru! 28.03.2012
140 663 Sayılı KHK ve Sağlık Bakanlığının “Yeni” Teşkilat Yapısı 27.02.2012
141 “Mutabakat Metni”ni Yargıya Taşıdık 17.02.2012
142 Zorunlu Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Ve 08.12.2011 Günlü Anayasa Mahkemesi Kararı 09.02.2012
143 Kamudan Emekli Olmadan Ayrılanların, Emekli İkramiyesi Alma Hakkı, Yeniden Sınırlandırıldı 02.02.2012
144 Tüm Klinik Şef ve Şef Yardimcilarını 27 Aralık Tarihli Genelge’ye Karşı Hep Birlikte Dava Açmaya Çağırıyoruz 30.01.2012
145 Kurum Tabipleri Ve İşyeri Hekimlerinin “Yetkilendirilmiş Aile Hekimi” Olması Zorunlu Değildir 27.01.2012
146 SGK’nın Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Bir Bütün Olarak Değiştirildi 26.01.2012
147 Özel Sağlık Kuruluşlarının Ücret Ve Hak Gaspları Konusunda Bakanlıklara Yapılan İhbar Ve Başvuruların Akıbeti Soruldu 10.01.2012
148 Muayenehane Ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İçin İyi Haber Denizli İdare Mahkemesinden Geldi 30.12.2011
149 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak “Suç” Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 19.12.2011
150 Döner Sermaye Ek Ödemesi Almayan Kurum Tabipleri, İşyeri Hekimliği Yapabilir 15.12.2011