# Başlık Yayınlanma Tarihi
151 Hastanelerde Bulunan ve Hastane Dışına Çıkarılmayan Tıbbi Cihaz Ve Teçhizat Hekimlere Zimmetlenebilir mi? 06.04.2012
152 Kamuda Çalışmasının Yanı Sıra Özel Sağlık Kuruluşlarında/ Muayenehanesinde Çalışan Veya Gerekli Bildirimleri Yapmadığı İçin Çalışır Görünen Hekimlere Önemli Duyuru! 28.03.2012
153 663 Sayılı KHK ve Sağlık Bakanlığının “Yeni” Teşkilat Yapısı 27.02.2012
154 “Mutabakat Metni”ni Yargıya Taşıdık 17.02.2012
155 Zorunlu Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Ve 08.12.2011 Günlü Anayasa Mahkemesi Kararı 09.02.2012
156 Kamudan Emekli Olmadan Ayrılanların, Emekli İkramiyesi Alma Hakkı, Yeniden Sınırlandırıldı 02.02.2012
157 Tüm Klinik Şef ve Şef Yardimcilarını 27 Aralık Tarihli Genelge’ye Karşı Hep Birlikte Dava Açmaya Çağırıyoruz 30.01.2012
158 Kurum Tabipleri Ve İşyeri Hekimlerinin “Yetkilendirilmiş Aile Hekimi” Olması Zorunlu Değildir 27.01.2012
159 SGK’nın Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Bir Bütün Olarak Değiştirildi 26.01.2012
160 Özel Sağlık Kuruluşlarının Ücret Ve Hak Gaspları Konusunda Bakanlıklara Yapılan İhbar Ve Başvuruların Akıbeti Soruldu 10.01.2012
161 Muayenehane Ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İçin İyi Haber Denizli İdare Mahkemesinden Geldi 30.12.2011
162 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak “Suç” Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 19.12.2011
163 Döner Sermaye Ek Ödemesi Almayan Kurum Tabipleri, İşyeri Hekimliği Yapabilir 15.12.2011
164 Muayenehane Ve SGK Anlaşmalı Kurumlarda Çalışan Hekimlere Önemli Duyuru 09.12.2011
165 Danıştay 5 Dairesi Tarafından Verilen Karar Gereği; Mecburi Hizmete Atanan Uzman Hekimlere Harcırah Ödenmesi Zorunludur 01.12.2011
166 “Birlikte Kullanım” Dahilindeki Hastanelerde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin, Hukuki Statüsü Ve Tabi Oldukları Mevzuat Nedir? Yargı Karar Verecek! 25.11.2011
167 SGK Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu Ve SGK Anlaşması Olmayan Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimlerin Dikkatine 17.11.2011
168 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2011 yılı çalışma raporu 01.11.2011
169 Muayenehane Ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Dikkatine 01.11.2011
170 İl Sağlık Müdürlüğünün 20.10.2011 Tarih Ve 292977 Sayılı Genel Yazısına Dava Açtık 27.10.2011
171 Muayenehanesi Olan Hekimlerin, Sgk İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Hakkı 26.10.2011
172 OHSAD Ve Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Metni Ve Olası Hak Kayıplarına İlişkin Bilgi Notu 23.10.2011
173 Muayenehanesi Olan Hekimlerin, SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışmasının Önünde Hukuki Bir Engel Bulunmamaktadır 20.10.2011
174 Muayenehanelerle İlgili 3 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Son Değişiklikler De Yargıya Taşındı 10.10.2011
175 “Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge” Yürürlüğe Girdi 23.09.2011
176 Aile Hekimliği Ödemeler Ve Sözleşme Yönetmeliği’ne İlişkin Değerlendirme 15.09.2011
177 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Ve Hukuki Değerlendirme 07.09.2011
178 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı 07.09.2011
179 Yeni “Tam Gün” Süreci İle İlgili, Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı 07.09.2011
180 İşyeri Açma Harcı Ve Ruhsatı Yönünden 06.09.2011
181 Tam Gün İle İlgili Kanun Hükmünde Kararname Hakkında 26.08.2011
182 Hukuk Bürosuna Yöneltilen Sorular Işığında Ayakta Teşhis Ve Tedavi Merkezleri Ve Muayenehaneler 26.08.2011
183 3 Ağustosa Kadar Açılmış Muayenehaneler 20.08.2011
184 Aile Hekimlerine Önemli Duyuru “Gelir Vergisi Tevkifatı” 15.08.2011
185 Muayenehanelerle İlgili 3 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Ve Hukuki Değerlendirme 08.08.2011
186 Öğretim Üyelerine Ek Ödeme Yapılmaması Hukuka Aykırı Bulundu 01.08.2011
187 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Broşürü 29.07.2011
188 7 Nisan Yönetmeliğine Dava Açtık 25.07.2011
189 4 Ağustos Öncesi Son Hazırlıklar 22.07.2011
190 Mesai Saatleri Dışında Özelde Çalışması Nedeniyle Sabit Ödeme Dışında Ek Ödeme Alamayan Hekimler İçin Bilgi Notu 20.07.2011
191 Anayasa Mahkemesi, Kamudan Emekli Olmadan Ayrılanlar İçin Emekli İkramiyesi Yolunu Bir Kez Daha Açtı 18.07.2011
192 İşyeri Hekimliği Ücretlerinin Geri İstenmesiyle İlgili İtirazları Olumsuz Sonuçlanan Belediye Hekimlerine Önemli Duyuru 14.07.2011
193 Ankara Bölge İdare Mahkemesi; Eş Durumu Nedeniyle Atanma Talebini, “Stratejik Personel” Gerekçesiyle Reddeden İşlemin Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verdi 14.07.2011
194 Kamudan Özele, Özelden Kamuya Geçişlerde “60 Gün Önceden Bildirim Yükümlülüğü”Nün Yürütmesi Durduruldu 13.07.2011
195 Belediyelerde Hem Kurum Hekimi, Hem İşyeri Hekimi Olarak Görev Yapan Meslektaşlarımıza Önemli Ve Acil Duyuru 09.06.2011
196 6225 Sayılı Torba Yasa Ve Tıpta Uzmanlık Süreleri 03.06.2011
197 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 02.06.2011
198 Döner Sermaye Paylarının Ödenmemesine Karşı Dava Açtık 26.05.2011
199 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 26.05.2011
200 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Hekimlere Duyuru 24.05.2011