# Başlık Yayınlanma Tarihi
301 Belediye hekimleri haklarını kazandı 06.07.2010
302 Ankara İdare Mahkemeleri; tabip odalarının bilgi edinme hakkı kanunu uyarınca istediği bilgileri vermeyen kamu kurumlarının hukuka aykırı davrandığına karar vermiştir 06.07.2010
303 E- beyanname uygulamasının hukuka aykırılığı saptandı 05.07.2010
304 Kamuoyunda af kanunu adıyla anılan 5806 sayılı kanun yürürlüğe girdi.(31.10.2008) 05.07.2010
305 Pos makinası bulundurma zorunluluğunu getiren tebliğ,danıştay önünde 05.07.2010
306 Asistan hekimlere, askerlik yaşı müjdesi 05.07.2010
307 Kocaeli idare mahkemesi tabip odalarından çalışma onayı almaksızın sosyal güvenlik kurumundan yetki alarak çalışan işyeri hekimlerinin yetkilerini iptal etti 05.07.2010
308 “İstihdam paketi” olarak adlandırılan iş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun, 26.05.2008 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi 05.07.2010
309 İş sağlığı ve güvenliği kanunu tasarısı taslağı 05.07.2010
310 Hukuk bürosu'ndan duyuru 05.07.2010
311 Özel hastaneler yönetmeliği’nde değişiklikler 05.07.2010
312 Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik 05.07.2010
313 "Danıştay'dan yürütmeyi durdurma" 05.07.2010
314 İstanbul ve Yalova için Asgari Ücret Kat Sayısı Belirlendi 05.07.2010
315 Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler, Yaratacağı Sonuçlar Ve Sağlık Uygulama Tebliği İle Ortaya Çıkan Durum 05.07.2010
316 65 Yaş Sınırlamasına Danıştay'dan Yürütmeyi Durdurma Kararı 05.07.2010
317 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, "Eski Ssk Personeline Ödenen Fark Tazminatından, Döner Sermaye Payının Mahsup Edilmesi" İçerikli Davalarda Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararlarını Kaldırdı 05.07.2010
318 1 Temmuz Genelgesinin Yürütmesi Durdurulması [10.2006] 05.07.2010
319 Mesai Saatleri Hakkında Duyuru [10.2006] 05.07.2010
320 Bilirkişi Başvuruları Hakkında Duyuru 05.07.2010
321 Yargı; Kadrosu Diğer Kurumlarda Olan Ancak İstanbul Üniversitesinde Yandal Uzmanlık Eğitimi Almakta Olan Hekimlere Döner Sermayeye Payı Ödenmemesi İşlemini Hukuka Aykırı Buldu [09.2006] 05.07.2010
322 Anadal-Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapmak İsteyen Hekimlerden İstenen Yüklenme ve Kefalet Senedi Hakkında Hukuki Değerlendirme [09.2006] 05.07.2010
323 Konya 2. İdare Mahkemesi, Bankanın, Anlaşma Yaptığı İdareye Verdiği "Promosyon Ücreti" Adı Atındaki Ödemelerin, Kamu Görevlilerine Ait Olduğuna Karar Verdi [04.2007] 05.07.2010
324 Danıştay 5. Dairesi; Valiliklerin, Klinik Şef, Şef Yardımcısı ve Başasistanları Geçici Görev İle Atama Yetkisine Sahip Olmadığını Belirterek, GENELGENİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU [04.2007] 05.07.2010
325 Mecburi Hizmet Bu Kez "Esasa" İlişkin Hükümleri İle Anasayfa Mahkemesi'nin Önünde / ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Eklenen Ek Madde 4 İle Geçici 6. Maddenin 05.07.2010
326 İstanbul 5. İdatre Mahkemesi Oy Çocukluğu İle Verdiği Kararda; Bakaya Olduğu Halde Uzmanlık Eğitimine Başlatılan Hekimin, Askere Gitmesi Nedeniyle Asistanlıkla İlişiğinin Kesilmesini İdari İstikrar 05.07.2010
327 Danıştay'dan İşyeri Hekimliği'nde yeni karar 05.07.2010
328 Usulsüz ve Sınavsız Şef ve şef Yardımcılığı Atamalarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 7 Ayrı Dosyada Yürütmenin Durdurulması Kararı Vererek, Atama İşlemini Hukuka Aykırı Buldu [12.2006] 05.07.2010
329 Mücadelemiz Sağlık Bakanlığının Hukuka Aykırı Olarak Sürdürdüğü "Çifte Muayenehane Yasağı" Uygulanmasını ve İnadını Kırdı 05.07.2010
330 İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin devri esnasında, hekimlerin fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi 05.07.2010
331 Anayasa Mahkemesi Eğitim Hastanelerinde Kadrolaşmaya Dur Dedi! 05.07.2010
332 İstanbul 2. Vergi Mahkemesi, Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin, Sadece Tıbbi Atık Üreten Muayenehanelerden Alınması Gerektiğine Karar Verdi 05.07.2010
333 İş Kanunu'nun 81. Madde Değişikliği Sonrasında Hukuki Değerlendirme 05.07.2010
334 Mecburi Hizmet Duyurusu 05.07.2010
335 Disiplin Cezaları Affı 05.07.2010
336 Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılması (Performansa dayalı ödeme) Düzenlemesine İlişkin Bilgi Notu 05.07.2010
337 Üyelerimize Önemli Duyuru (SSK'da kalmaya zorlanma) 05.07.2010
338 Dilekçe Örneği ve İlgili Açıklamalar İçin Burayı Tıklayınız 05.07.2010
339 SSK Hastanelerinin Devrinde SSK'da Kalmaya Zorlanan Meslektaşlarımızın Durumu 05.07.2010
340 Odadan Onay Almaksızın Çalışmaya Başlayan İşyeri Hekimlerine Duyuru 05.07.2010
341 Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti: Sorular.. Yanıtlar.. 05.07.2010
342 Parmak İzi Uygulaması Hakkında Hukuki Değerlendirme / Av. Meriç Eyüboğlu 05.07.2010
343 Hasta Başına Ayrılan Sürenin Azaltılması ve Öğlen Yemek ve Dinlenme Saatleri İçin Randevu Verilmek Suretiyle, Personelin Aralıksız Olarak Çalıştırılması Hakkında Hukuki Değerlendirme 05.07.2010
344 "Stratejik Personel" ve "Eş Durumu" Atamalarına İlişkin Bilgi Notu 05.07.2010
345 Sağlık Bakanlığı'nın Hekimlere Uyguladığı Geçici Görevlendirmeler Konusunda Hukuki Değerlendirme 05.07.2010
346 İşyeri Hekimliği Alanında; Açılan Davalar, Yargı Kararları ve Gelinen Noktaya İlişkin Bilgi Notu 05.07.2010
347 Hukuk Büromuz Tarafından Açılan Davada İdare Mahkemesi; İstanbul Üniversitesini, 14 Nisan 2006 Tarihinde, Henüz Süresi Dolmayan Asistanların İlişiğini Kesme İşlemini Hukuka Aykırı Bularak, Yürütmesi 05.07.2010
348 İşyeri Hekimliği Alanında; Açılan Davalar, Yargı Kararları ve Gelinen Noktaya İlişkin Bilgi Notu 05.07.2010
349 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2010 yılı çalışma raporu 05.07.2010
350 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2009 yılı çalışma raporu 05.07.2010