İstanbul Tabip Odası Özel Gösterim Babamın Kanatları

İstanbul Tabip Odası Özel Gösterim Babamın Kanatları

Sayın Meslektaşlarımız, Yönetmen Kıvanç Sezer imzalı, 2016 yapımı “Babamın Kanatları” filmi İstanbul Tabip Odası üyelerine özel gösterimle hekimlerle buluşuyor. Başrollerinde Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra ...

Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na 'İkinci Faz' Sorusu

Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na 'İkinci Faz' Sorusu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, TBMM de Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde: ‘Aile hekimliğine müracaat sayılanırının ortalama 3 ten 2,7'ye düştüğünü’ dile getirmiş… Yani, ‘Halkın Aile ...


Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası

Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6.9.2016 tarihli Genelge ile özel hastanelerde hekimlerin çalışmaya başlamasını boş kadronun varlığına bağlı kılmış, kadro dışı geçici çalışma hakkını ...

TTB-HUV Tarifesi Mevzuata Girdi

TTB-HUV Tarifesi Mevzuata Girdi

1 Ocak 2015 tarihinden bu yana uygulamada bulunan Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Listesi (TTB-HUV Tarifesi), 5 Kasım 2016 tarihli ve 29879 sayılı ...


Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliklerine Karşı İptal Davası

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliklerine Karşı İptal Davası

25 Ağustos 2016 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yine bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden hekimlerin çalışma hakkını hukuka aykırı olarak kısıtlayan düzenlemelere karşı Türk Tabipleri ...

TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri

TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri

1.Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına, kamu görevlisi statüsünde, toplu sözleşme ve grev hakkı içeren güvenceli/güvenli iş ve çalışma hakkı; mesleki ...

2016 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri