HABERLER

Avrupa hekim örgütleri, FEMS, AEMH ve EJD Delegeleri Viyana’da Ortak Genel Kurulda Buluştular

Hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, gelişen ekonomik krizde özlük ve demokratik  haklarının korunması Avrupa Birliği’ndeki hekim örg... Tüm Metin...

Muayenehane Uygunluk Belgesi konusunda son durum

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “MUAYENEHANE UYGUNLUK BELGESİ KONUSUNDA SON DURUM” başlıklı toplantı 12 Mayıs 2015... Tüm Metin...

Yırca'dan Kobanê'ye Barış ve Özgürlük İçin Mücadeleye Devam

1980 Mayıs’ında faşist güçlerce evinde katledilen TTB eski Merkez Konseyi Üyesi Dişhekimi Sevinç Özgüner aramızdan alınışının 35. yılında gerçekle... Tüm Metin...

Hekim Muayenehanelerinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenmeyecek!

23.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yeni bir “torba yasa”, 6645 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde... Tüm Metin...

Birinci Basamak G(ö)REV Etkinliği Yüksek Katılımla Gerçekleştirildi

Birinci basamak sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'nın nöbet ve angarya iş dayatmasına, sağlık çalışanlarını ceza puanları ve iş akitlerinin... Tüm Metin...

Katledilen Göçmen Kardeşlerimiz İçin Buluşuyoruz

“İNSANLIK ARAFTA…”“Büyük insanlık gemide güverte yolcusu tirende üçüncü mevki şosede yayan büyük insanlık…”Somali’den, Tunus’tan, Eritre’den, Gana... Tüm Metin...

Toplantı Daveti : 6645 Sayılı Torba Yasa Sonrası Özel Hastane Ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Bekleyen Ücretlendirme Sorunları

Değerli Meslektaşımız,Son dönemde özel sağlık kuruluşlarından ücretlendirme biçimleriyle ilgili hekimlere yöneltilen talepler ve dayatmalar sonucunda... Tüm Metin...

Yetti Artık, Halkın Ve Sağlık Çalışanlarının Yakasından Düşün!

Birinci basamak sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın baskısı ve işten atma tehditlerine karşı düzenlediği 3 günlük G(ö)REV eylemi 20 Mayıs 2015... Tüm Metin...

19. Pratisyen Hekimlik Kongresi Yapıldı

19. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 180 hekimin katılımıyla 16-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda... Tüm Metin...

  • Avrupa hekim örgütleri, FEMS, AEMH ve EJD Delegeleri Viyana’da Ortak Genel Kurulda Buluştular

  • Aile hekimlerinin primlerinin tamamını kendilerinin ödemesi hukuka aykırı bulunarak iptal edildi

  • Muayenehane Uygunluk Belgesi konusunda son durum

  • Yırca'dan Kobanê'ye Barış ve Özgürlük İçin Mücadeleye Devam

  • Hekim Muayenehanelerinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenmeyecek!

  • Birinci Basamak G(ö)REV Etkinliği Yüksek Katılımla Gerçekleştirildi

  • Katledilen Göçmen Kardeşlerimiz İçin Buluşuyoruz

  • Toplantı Daveti : 6645 Sayılı Torba Yasa Sonrası Özel Hastane Ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Bekleyen Ücretlendirme Sorunları

  • Yetti Artık, Halkın Ve Sağlık Çalışanlarının Yakasından Düşün!

  • 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi Yapıldı

fs sdfsf fsdf sdfsdf

Diğer Haberler

Resim
1 Mayıs Yasaklanamaz, Yasaklayamayacaklar! DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 2 Mayıs günü...
Resim
Cavit Işık Yavuz * Sağlıkta Şiddet Sona Ersin mi? Ersin Aslan genç bir hekimdi, kalp damar...
Resim
1 Mayıs İşçi Bayramında Yine Valilik Terörü 1 Mayıs mücadele, birlik, dayanışma...
Resim
Dr. Ayşe Nasıl Kurtulur? Dr. Ayşe Nasıl Kurtulur adlı forum...
Resim
Taksim Dayanışması Davasında Karar: Beraat! 31 Mayıs’ta İstanbul Gezi Parkı’nda...
Resim
Haydi Taksim 1 Mayıs Alanına! TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'un oluşturduğu 1...

Güncel Hukuk

Resim
Sağlık-net 2 ve E-nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçeleri Sağlık Bakanlığı, önce sağlık-net,...
Resim
“Eş Durumu” Atamalarında Değişen Bir Şey Yok! Sağlık Bakanlığı ve Bağlı...
Resim
“İtfaiye Uygunluk Raporu”!? Muayenehanelerden istenen “itfaiye...
Resim
Aile Hekimleri İçin Savunma Dilekçesi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü...

İstanbul Tabip Odası FEMS Üyesidir
Bu Web Sitesinden En İyi Şekilde Yararlanmak İçin lütfen İnternet Explorer 8 ve Üstü Kullanınız.