2009 yılı hekim başvuruları kamuda çalışmayan hekimlere ilişkin örnekler


  • Temmuz 05, 2010
  • 6642

 

2009 yılı içerisinde Hukuk Bürosu’na kamuda çalışmayan hekimler tarafından yapılan başvurulardan örnekler aşağıda sıralanmaktadır. Örnekler işyeri hekimleri, özel hastaneler ve tıp merkezlerinde çalışan hekimler, muayenehanesi olan hekimler ve özel kurumlarda çalışan hekimlerin farklı konulardaki başvuruları arasından seçilmiştir. Konu başlıklarına göre özetlenmiş hali web sitesinde ve Hekim Forumu’nda yayınlanacaktır.

Hukuk Bürosu-08.12.2009

Başvurular:

02.01.2009

1. Dr. T.: Tekstil fabrikasında işyeri hekimi, 7 yıl çalışmış, TTB tarifesinin altında ödeme yapılmış, 2 yıl önce işten çıkarılmış, tazminat alacaklarını alamamış.

2. Dr. A.: SSK’lı çalışıyor, eşi de Bağ-Kur’lu hekim, sıklıkla yurtdışına çıkıyormuş, pasaport sorunu yaşıyormuş, tüm hekimler için bu sorunların çözülmesi gerekir, bu konuda çalışma yapılmalı diyor.

3. Dr. G.: Muayenehanenin web sitesindeki yayın sebebiyle Reklam Kurulu’ndan ceza almış, kararın gerekçesinde muayenehanede cerrahi ve girişimsel işlem yapılamayacağından söz ediliyormuş, bu maddenin yürütmesi durdurulmuştu, bir değişiklik mi var diye sormuş.

4. Dr. E.: Genel cerrah, tıp merkezinde 4 ay çalışmış, haftalık ücretle anlaşmış, yalnızca 3 hafta ödenmiş, ihtarname göndermiş fakat olumlu bir cevap alamamış.

09.01.2009

5. Dr. G.: Bir şirkete bağlı olarak İBB bünyesinde çalışıyormuş, önce 4 aylık, sonra 1 yıllık sözleşme yapılmış, yeniden ihale almışlar fakat hekime yeniden görev vermemişler, fesih bildirimi yapıp ertesi gün iş akdini sona erdirmişler.

6. Dr. N.: Özel hastanede kadın doğum uzmanı, kanaması olan bir hasta gebeliğin 28. haftasında ameliyata alınmış, netice olarak bebek solunum desteği ile yaşıyormuş, hekim hakkında tazminat davası açılmış.

7. Dr. N.: Eşi bir özel hastanede kadın doğum uzmanı, 2 yılı aşkın çalışmış, muayenehane gösterip fatura düzenlemişler, iş akdi sözlü olarak feshedilmiş, haklarını soruyor.

8. Dr. A.: Özel bir hastanede çalışıyor, 2 yıllık sözleşmesi var, ücretleri 5 aydır geç ödeniyormuş, 7 haftadır ücret alamıyormuş, neler yapabileceğini sormuş.

16.01.2009

9. Dr. F.: Özel bir hastanede 5 yıldır çalışıyor, 5 aydır ücret alamıyor, vereceklerini söylemişler, alamazsa ne yapması gerektiğini sormuş.

23.01.2009

10. Dr. S.: Bir bankada 3 yıldır işyeri hekimi olarak çalışıyormuş, iş akdinin feshedileceği bildirilmiş, ibraname imzalamış, yasal haklarım var mıydı, herhangi bir işlem yapabilir miyim diye sormuş.

11. Dr. Y.: Özel bir sağlık kuruluşunda sorumlu hekim olarak çalışıyormuş, birkaç aylık ücretini alamamış, görüntüleme merkezinde çalışan hekimler için ayrı bir fesih prosedürünün olup olmadığını sormuş.

12. Dr. İ.: 2002’de muayenehanesini kapatmış, vergi dairesine bildirmiş, ilçe sağlık grup başkanlığına yaptığı bildirim işleme konmamış, 2006 yılında full-time çalışmaya geçmiş, 2008 yılında soruşturma başlatılmış.

13. Dr. B.: Beyin cerrahı, 14 yıldır şirketi varmış, ilçe sağlık grup başkanlığından çağırıp 2005 tarihli bakanlık yazısı uyarınca şirketi kapatmasını, serbest meslek kazanç sistemine geçmesini istemişler, ruhsat alması gerektiğini yeniden muayenehane açılışı yapması gerektiğini söylemişler, gerekçe olarak da 11 yıl önce adresini değiştirmiş olmasını göstermişler.

14. Dr. N.: 6 yıldır işyeri hekimi, yönetim değişmiş iş akdini sona erdirmişler, 60 tane firma varmış, neler yapılabilir diye sormuş.

15. Dr. Y.: Yaklaşık bir yıldır işyeri hekimi, iş akdi sona erdirilecekmiş, ne yapabilirim diye sormuş.

30.01.2009

16. Dr. Y.: Kadın doğum uzmanı, muayenehanede kürtaj yapmış, ardından yapılan iğne sebebiyle bacakta sinir basısı ve kuvvet kaybı oluşmuş, hasta dava açmış.

17. Dr. M.: Bir bankada işyeri hekimi, diğer hekim işten çıkarılmış, bin kişiden fazla çalışan varmış, bu durum usule uygun mu diye sormuş.

06.02.2009

18. Dr. L.: Özel hastanede çalışıyor, Bağ-Kur’a geçmesini istemişler, aksi halde ücreti brüt üzerinden ödeyeceklermiş, kabul etmek istemiyormuş.

19. Dr. Ö.: Beyin cerrahıymış, muayenehanesine çevre müdürlüğünden tıbbi atık konusunda yazı gönderilmiş, bu konuda ne yapılabileceğini sormuş.

13.02.2009

20. Dr. B.: Tuzla organize sanayi bölgesinde işyeri hekimi, 2009 yılı Ocak ayında TTB tarifesi gereğince zam yapılmamış, ne yapılabileceğini sormuş.

21. Dr. M.: 16 yıllık işyeri hekimi, iş akdini feshetmişler, yıllık izin ve tazminat alacaklarını nasıl alabileceğini sormuş.

22. Dr. T.: 10 yıllık işyeri hekimi, 2009 yılı Ocak ayında TTB tarifesi gereğince zam yapılmamış, işyerine yazı gönderilmesini istemiş.

23. Dr. T.: Özel hastanede 1,5 yıldır yoğun bakım sorumlu uzmanı olarak çalışıyor, Şubat sonunda iş akdi sona erdiriliyormuş ancak yazılı bildirim yapılmıyormuş, yıllık izin ve tazminat alacakları konusunda ne yapması gerektiğini sormuş.

20.02.2009

24. Dr. K.: Özel bir hastanede 1,5 yıldır çalışıyor, karşılıklı anlaşma ile iş akdini feshetmişler ancak son ücretini alamamış, ne yapabileceğini sormuş.

27.02.2009

25. Dr. S.: Yaklaşık 3,5 ay özel bir hastanede çalışmış pratisyen hekim, günlük ücrete anlaşmış ancak yalnızca 7 günlük ücret alabilmiş, bu nedenle iş akdini feshetmiş, ücretlerini nasıl alabileceğini sormuş.

26. Dr. A.: Özel bir hastanede çalışıyor, ücret düşük gösterilerek SSK primleri eksik ödenmiş, bu durum 6 ay sürmüş, farkların ödenmesi için ne yapılabileceğini sormuş.

06.03.2009

27. Dr. C: Özel bir hastanede çalışıyor, çocuk hekimi, ihbar süresine uyarak iş akdini feshetmek istemiş, başhekim tehdit etmiş, Ocak ve Şubat ücretlerini alamamış, ne yapılabileceğini sormuş.

28. Dr. A: Özel bir hastanede anestezi uzmanı ve yoğun bakım ünitesinden sorumlu, anlaştığı ücret üzerinden SSK primi ödenmemiş, 5 aydır hiç ücret alamamış, sağlık sebebiyle izin almış ve bu sırada ihtarname gönderip iş akdini feshetmiş ama kaşesi kullanılarak hasta bakılıyormuş.

13.03.2009

29. Dr. M: İşyeri hekimi, ortak sağlık birimi kurulmuş fakat ikinci firma hiç ödeme yapmamış, bu nedenle orada hizmet vermemiş, yasal sorumluluğum nedir diye sormuş.

30. Dr. S: İki yıldır bir firmada işyeri hekimi, çalıştığı departmanı kapatmışlar, yazılı bildirim yapmamışlar, tazminatları ödenmemiş, neler yapılabileceğini sormuş.

31. Dr. S: Belediyede işyeri hekimi, TTB tarifesine uyulmadığı için dava açmış, bilirkişi tarifeye uymak zorunlu değil demiş, dava reddedilmiş.

20.03.2009

32. Dr. Ö: 16 yıllık işyeri hekimi, fabrika taşınmış, fiilen hekim durumu ortadan kalkmış fakat işyeri bir bildirim yapmıyormuş, alacak haklarının ödenmesi için yazı göndermemizi istemiş.

33. Dr. B: Özel bir hastanede ortopedi uzmanı, dizinde çıkık olan bir çocuk hastayı ameliyat ediyor, hasta 4 ay sonra başka bir hekime gidiyor, kontrole gelmiyor, 1 yıl sonra bacakta 2,5 cm’lik kısalma olması sebebiyle tazminat davası açılmış.

34. Dr. S: Ortak sağlık biriminde işyeri hekimi, iş akdi yazılı bildirim olmaksızın feshedilmiş, işe iade davası açmak istiyormuş.

35. Dr. D: İşyeri hekimi, iş akitleri feshedilmiş, iş taşeron firmaya devredilmiş, firmanın sahibi de hekimmiş, odanın gerekli girişimleri yaparak buna engel olmasını istemiş.

27.03.2009

36. Dr. B: 2006 yılından itibaren işyeri hekimi, tip sözleşme imzalamışlar fakat ayrıca bir de ek sözleşme yapmışlar ve ücretten %30 iskonto yapmışlar, kendisi de kabul etmiş, bu kez de iş akdi feshedilmiş, kıdem, ihbar ve fark ücretlerini almak istiyormuş.

37. Dr. M: 65 yaşında anestezi uzmanı, tıp merkezinde fiilen çalışmıyormuş ama diplomasını kullandırıyormuş, yasal sorumluluğu olup olmadığını sormuş.

38. Dr. B: İşyeri hekimi, bir işçi sürekli bayılıyormuş, işveren çalışıp çalışamayacağını sormuş, çalışmasına engel bir durum olmadığını ama göz önünde olması gerektiğini söylemiş, işçiye net bir teşhis konamamış, işçi çalışırken düşer ve başını çarparsa işveren sorumlu olur mu diye sormuş.

39. Dr. M: Birkaç gece ambulans şirketinde çalışmış, form doldurmuş, sözleşme ve SSK istemiş, yapmayacaklarını söylemişler, bir ay geçmiş, iki günlük ücreti kalmış, ne yapılabileceğini sormuş.

03.04.2009

40. Dr. Y: Özel bir poliklinikte çalışmak üzere anlaşmış, evraklarını vermiş ancak yeni yönetmelik değişikliğine göre 65 yaşın üzerinde olması gerektiğinden vazgeçmişler, bu konuda ne yapılabileceğini sormuş.

41. Dr. P: Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorunlu mu diye sormuş.

10.04.2009

42. Dr. T: İşyeri hekimi, 2 yıl önce iş akdi feshedilmiş, iş yeri kapanmış, işveren şimdi başka bir işyeri açmış, tazminat alacaklarını almak için ne yapabileceğini sormuş.

43. Dr. A: 15 yıllık işyeri hekimi, ortak sağlık biriminde görevli, 4 aydır ücretleri ödenmiyormuş, neler yapılabileceğini sormuş.

44. Dr. B: 63 yaşında, 12 yıl önce kamudan emekli olmuş, özel kuruluşlarda çalışmak istemiş, yönetmelikteki yeni değişiklik sebebiyle ya 65 yaşını bitirmiş olmak ya da kadrosuzluk nedeniyle emekli olmuş olmak gerektiğinden mağdur olduğunu söylemiş, bu uygulamanın hukuki dayanağını sormuş.

17.04.2009

45. Dr. S: 15 yıldır muayenehanesi var, 99 yılında poliklinik kapanışı yapıp muayenehane açılışı yapmışlar, kapı numaraları değişmiş, ilçe sağlık grup başkanlığından gelip izinsiz çalıştığına ilişkin tutanak tutmuşlar, ceza kesilmiş, neler yapabileceğini sormuş.

46. Dr. M: 92 yaşında, 83 yılından bu yana işyeri hekimi, işten çıkartılmış, çıkış belgesi istemiş, çıkışını 2001’de yaptık demişler, tazminat alacakları için yazı gönderilmesini istemiş.

47. Dr. G: 65 yaş üstünde olmadığı için işe başlayamıyormuş, şirkete ortak olursa çalışıp çalışamayacağını sormuş.

48. Dr. T: 7 yıl işyeri hekimliği yapmış, 2 yıl önce iş akdi feshedilmiş, alacaklarını alamamış, yeniden çalışmak istiyorlarmış, yeniden çalışırsa haklarını kaybedip kaybetmeyeceğini sormuş.

24.04.2009

49. Dr. Ş: Özel bir sağlık kuruluşundan ayrılmış, kıdem tazminatı için dava açmış, uzun sürmüş, bu durum normal mi diye sormuş.

29.04.2009

50. Dr. A: Kadın doğum uzmanı, özel bir hastanede doğum sancısı sırasında önce hasta, sonra bebek vefat etmiş, şikayet etmişler bir şey çıkmamış, hasta yakınları saldırmış, ne yapabileceğini sormuş.

08.05.2009

51. Dr. C: Özel bir sağlık kuruluşunda radyolog, radyasyon iznini vermek istemiyorlarmış, bu konuda ne yapabilirim diye sormuş.

52. Dr. Ş: SSK’dan emekli, 65 yaş üstünde olmadığı için iş bulamıyormuş, bu konuda il sağlık müdürlüğüne başvurmuş, başka ne yapabileceğini sormuş.

53. Dr. A: Özel bir sağlık kuruluşunda çalışıyor, iş akdini feshetmek istiyor, ihbar süresi ne kadar diye sormuş.

54. Dr. H: Tıp merkezinde 3 ay çalışmış, ücret alamamış, senet vermişler, icra takibi başlatmış ancak şirket devredilmiş, ne yapabileceğini sormuş.

55. Dr. U: İşyeri hekimi, sözleşmesi feshedilmiş, tazminatı eksik ödenmiş, haklarını sormuş.

56. Dr. Ö: Özel bir hastanede çalışmış, 3 ay önce işten çıkarılmış ancak ssk bildirimi yapılmamış, primleri için ne yapabileceğini sormuş.

57. Dr. M: 71 yaşında, emekli, yaş haddinden emekli olmadığı için yönetmelik değişikliği sebebiyle iş bulamıyormuş, ne yapabileceğini sormuş.

58. Dr. İ: Tıp merkezinde çalışmış, anlaştığı ücretin yarısını vermişler, TUS’a girmek için istirahat almış, işe geri dönmemiş, istifa etmesini istemişler.

59. Dr. S: Özel bir sağlık kuruluşunda çalışmış, iş akdi feshedilmiş, yazılı bildirim yapılmamış, tazminat ödenmemiş, ne yapabileceğini sormuş.

15.05.2009

60. Dr. E: Bir özel hastanede çalışmak üzere anlaşmış ancak hastane açılamamış, şimdi başka hastane ile anlaşmış, ne yapması gerektiğini sormuş.

61. Dr. H: Tam gün yasası çıktığında hem muayenehanede hem de özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlere bir engel teşkil edecek mi diye sormuş.

62. Dr. M: 65 yaşında, erken emekli olmuş, yaş haddinden emeklilik konusundaki 65 yaş düzenlemesi için Danıştay’a başvurulacak mı diye sormuş, davacı olabileceğini söylemiş, daha sonra arandığında “müsait değilim” demiş.

63. Dr. H: Özel bir hastanede çalışıyor, muayenehane açılışı yapmış ancak SSK’lı çalışmak istiyormuş, ne yapabileceğini sormuş.

64. Dr. K: 30 yıldır işyeri hekimi, fabrika 37 km. uzağa taşınmış, iş akdini feshedip tazminatlarını nasıl alabileceğini sormuş.

22.05.2009

65. Dr. Z: Dermatolog, 4 yıldır takip ettiği hastası cinsel taciz iddiasında bulunmuş, savunması alınmış, aile basına yansıtmakla tehdit ediyormuş, ne yapabileceğini sormuş.

66. Dr. Ç: 5 yıldır işyeri hekimi, işveren başka bir hekim ile anlaşıp iş akdini feshetmiş, neler talep edebileceğini sormuş.

67. Dr. B: 9 yıldır işyeri hekimi, part time çalışmış, ayda 1 gün SSK’lı gösterilmiş, iş akdi feshedilmiş, tazminatları için saat toplamı yapılmış, ne yapabileceğini sormuş.

68. Dr. A: 2002 yılında bir tıp merkezinde çalışmaya başlamış, %5 hisse ile ortak edilmiş, 4 ay sonra yurtdışına çıkmış, halen çalışıyor gösteriliyormuş, ne kadar para talep etmesi gerektiğini sormuş.

69. Dr. H: 13 yıldır işyeri hekimi, yeni bir hekim ile anlaşıp SGK’ya başvurmuşlar, sözleşmesini sözlü olarak feshetmişler, ne yapabileceğini sormuş.

70. Dr. E: Dairesini muayenehane olarak kullanmak istiyormuş ancak mesken olarak kayıtlıymış, muayenehaneler için bir muafiyet söz konusu olup olmadığını soruyor.

25.05.2009

71. Dr. E: Özel bir hastanede başhekim iken dışarıdan gelen bir hekimin yaptığı ameliyat sırasında hasta vefat etmiş, dava açılmış, tanık olarak çağrılmış, aleyhine bir durum olup olmayacağını sormuş.

05.06.2009

72. Dr. D: Tam gün yasası yürürlüğe girdiğinde işyeri hekimliği nasıl olacak diye sormuş.

73. Dr. M: 7 yıldır işyeri hekimi, şirket kayyuma devredilmiş, 40 bin TL civarında alacağı kalmış, ne yapabileceğini sormuş.

74. Dr. C: Görüntüleme merkezi var, belediye görevlileri ruhsat çıkarmasını istemişler, ruhsat gerekir mi diye sormuş.

75. Dr. Ö: Tıp merkezinde çalışıyor, sözleşmede anlaşılan ücretin yarısı gösterilmiş, ücretleri de ödenmemiş, dava açmak istiyormuş.

76. Dr. B: 2,5 yıl önce bir tıp merkezinde mesul müdürken, bilgisi dışında organ çıkarılmış, sorumlu olup olmayacağını sormuş.

12.06.2009

77. Dr. H: Diyaliz merkezinde çalışırken imzası kullanılarak sahte reçete düzenlenmiş, işvereni savcılığa şikayet etmiş, 3 aylık ücretini alamamış, ne yapabileceğini sormuş.

78. Dr. M: Özel sağlık kuruluşunda çalışıyor, başka bir işe geçmesi gerekiyor, nasıl yapabileceğini sormuş.

79. Dr. A: Bir tıp merkezinde çalışmış, 3 aylık ücretini alamamış, yönetim kurulunun bu konuda bir bildiri yayınlamasını istemiş.

80. Dr. A: Radyolog, cirodan yüzde almak üzere anlaşmış ancak SGK paketleri ciroya dahil edilmiyormuş, bu konuda bir şey yapılabilir mi diye sormuş.

19.06.2009

81. Dr. N: Özel bir hastanede kardiyovasküler anestezi uzmanı, ayrılmasını ve ibraname imzalamasını istiyorlarmış ancak alacakları ödenmemiş, ne yapabileceğini sormuş.

82. Dr. K: Muayenehanesi var, belediye ruhsat için işyeri harcı istemiş, ödemeli miyim diye sormuş.

83. Dr. A: Part-time çalışmak için özel bir sağlık kuruluşu ile anlaşmış, Kadıköy temsilciliği sözleşme istemiş, sözleşme imzalamadığı için belgeyi alamamış, bu nasıl bir uygulama böyle diye sormuş.

26.06.2009

84. Dr. T: Özel bir hastanede çalışırken 2 hafta takip ettiği bir çocukta daha sonra zeka geriliği geliştiği için hakkında soruşturma açılmış, neler olabileceğini sormuş.

85. Dr. A: Eşi tıp merkezinde pratisyen olarak 6 ay çalışmış, nöbet tutmuş, çalışmadığı dönemlerde eşinin kaşesi kullanılmış, nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile 4 hekim ve tıp merkezinin sahibi hakkında dava açılmış, ne yapabileceğini sormuş.

86. Dr. F: İşyeri hekimi, firma yeni bir şirket kurmuş, yeni bir sözleşme ile orada da çalışmaya başlamış sonra firma lağvedilip yeni bir firma daha açılmış, bu firma için sözleşme yaptıramıyormuş, ne yapabileceğini sormuş.

87. Dr. D: Özel bir hastanede çalışıyor, düşük bordroya imza attığı için ücretini ispatlayamıyormuş, istifa dilekçesi de kabul edilmediği için ne yapabileceğini sormuş.

03.07.2009

88. Dr. İ: Genel cerrah, özel bir hastanede çalışıyor, başhekim istifa etmesini istiyormuş, tazminat ödemeyeceklermiş, ayrılmak istemediği için sabit ücreti kesmekle tehdit ediyorlarmış, önce SSK’lı başlamış ama bir ay önce Bağ-Kur’a geçirmişler, makbuz düzenliyormuş, ne yapabileceğini sormuş.

89. Dr. A: İşyeri hekimi, iş akdi feshediliyormuş, kalan sürenin ücretini talep edip edemeyeceğini sormuş. 

90. Dr. M: Bankada kurum hekimi, kurum hekimliğinin geleceğinin ne olacağını sormuş.

91. Dr. A: Özel bir hastanede işyeri hekimi ve patoloji uzmanı, ücretinin 1/3’ünü vermeye başlamışlar, 2005’te patolojiden ayırmışlar, ihtarname göndermiş ve dava açmış, bu nedenle iş akdi feshedilmiş, dava reddedilmiş, avukatını değiştirmek istiyormuş.

10.07.2009

92. Dr. H: Bir epilasyon merkezinin danışman hekimi, kilden yapılmış bir kremin tanıtım filminde rol almasını istemişler, etik ihlali olup olmayacağını sormuş.

93. Dr. Ş: Tıp merkezinde çalışmak istemiş, bir part-time, bir full-time başvurusu yapmış, poliklinikte çalıştığı için çalışma izni verilmemiş, hukuki destek talep etmiş.

94. Dr. M: Part-time çalıştığı işyerinde iş akdi feshedilmiş, ne yapabileceğini sormuş.

17.07.2009

95. Dr. D: Sağlık müdürü, TİS’te işyeri hekimleri için belirlenen ücret, TTB tarifesinin altındaymış, tarifenin hukuki dayanağını sormuş.

24.07.2009

96. Dr. A: Çocuk psikiyatrisi uzmanı, poliklinikte tam gün SSK’lı olarak çalışıyor, iş akdini feshetmek istemişler fakat yazılı bildirim yapmamışlar, birkaç aydır konu sürüncemede kalmış, hasta sayısını azaltmışlar, istifa etmesini istiyorlarmış, ne yapabileceğini sormuş.

97. Dr. A: İşyeri hekimi, anlaşarak işten ayrılmış fakat 8 aylık ücret alacağı varmış, ne yapabileceğini sormuş.

98. Dr. N: Göz uzmanı, özel bir hastanede çalışıyor, son aylarda ücret ödemeleri aksamış, sabit ücreti kaldırıp yalnızca hakedişle çalışacaklarını söylemişler, ne yapabileceğini sormuş.

99. Dr. M: 60-70 yıl önce yayınlanan bir kitaptan şekil-grafik alıntısı yapıp yapamayacağını sormuş.

31.07.2009

100. Dr. B: Anestezi uzmanı, yeni kurulacak tıp merkeziyle çalışmak konusunda anlaşmış, sonra vazgeçmiş fakat imzası taklit edilerek sözleşme düzenlenmiş, odaya ve kurumlara verilmiş, gereğinin yapılmasını istemiş.

101. Dr. O: İşyeri hekimi, 1 yıl dolmadan sözleşmeyi feshetmişler, ne talep edebileceğini sormuş.

11.08.2009

102. Dr. E: Psikiyatrist, bir başka hekim google arama motorunda ismini kullanıp kendi web sitesine yönlendiriyormuş, gereğinin yapılmasını istemiş.

21.08.2009

103. Dr. B: İşyeri hekimi, Şubat ayından itibaren ücret alamıyormuş, ne yapabileceğini sormuş.

104. Dr. M: İstediğinde işten ayrılabilmek için nasıl bir sözleşme yapması gerektiğini sormuş.

11.09.2009

105. Dr. S: İşyeri hekimi, Mayıs ayından itibaren ücret alamıyormuş, ayrılırsa ücretlerini alıp alamayacağını sormuş.

106. Dr. L: Kıdem tazminatı tavanını sormuş.

107. Dr. H: İl sağlık müdürlüğü yeni başlayan hekimin kaydını yapmamış, 15 Şubat düzenlemelerini sormuş.

108. Dr. Ü: Plastik cerrahi uzmanı, özel bir hastanede çalışmaya başlamış, 3 ay çalışmış, 1,5 aylık ücretini alamamış, 1 aylık ücretine karşılık olarak ise senet imzalatmışlar, istifa etmiş, ne yapabileceğini sormuş.

18.09.2009

109. Dr. Ö: İşyeri hekimliği yönetmelik değişikliğinin nasıl uygulanacağını sormuş.

110. Dr. C: Özel bir üniversitede çalışırken yurtdışına gitmiş, ücretsiz izin almış, SSK primi ödenmemiş, ne yapabileceğini sormuş.

111. Dr. O: İşyeri hekimi, yeni şantiye için sözleşme yaptıktan 4 ay sonra iş akdini feshetmişler, haklarını ödememişler, ne yapabileceğini sormuş.

25.09.2009

112. Dr. S: Göz hastalıkları uzmanı, özel bir hastanede çalışıyor, ücretlerinden sürekli haksız kesintiler yapılıyormuş, ücret karşılığında fatura düzenliyormuş, alamadığı ücretler için da KDV ödemek zorunda kalıyormuş, istifa etmiş.

02.10.2009

113. Dr. M: Tıp merkezinde çalışıyor, hakkında şikayet olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmış, yazılı bildirim yapılmamış, istirahat raporu almış, ne yapması gerektiğini sormuş.

114. Dr. C: Özel bir hastanede çalışıyor, şirket kurmaya zorlanıyorlarmış, aslında SSK’lı çalışmak istiyorlarmış, bu konuda hukuki bir yaptırım var mı diye sormuş.

115. Dr. I: 2 ay önce tıp merkeziyle anlaşmış, cihaz alınacak gerekçesiyle oyalamışlar, 2 ay sonra istifa etmiş, bir sorun olur mu diye sormuş.

09.10.2009

116. Dr. P: Özel bir hastanede çalışıyor, istifa etmeye zorlamışlar, soruşturma başlatıp savunma istemişler, savunma vermiş, ardından da istifa etmiş, başhekim çok kabaymış, bu konuda ne yapılabilir diye sormuş.

117. Dr. N: Tıp merkezinde çalışıyor, muayenehanesi var, makbuz düzenliyormuş, SGK’nın Bağ-Kur’lu hekimlerle ilgili yazısı hakkında bilgi istemiş.

118. Dr. C: Özel bir hastanede çalışıyor, makbuz düzenliyormuş, SGK’nın Bağ-Kur’lu hekimlerle ilgili yazısı hakkında bilgi istemiş.

119. Dr. A: Muayenehanesi var, tıp merkezinde de çalışıyor, fatura düzenliyormuş, SGK’nın Bağ-Kur’lu hekimlerle ilgili yazısı hakkında bilgi istemiş.

120. Dr. Ü: Plastik cerrah, 11 Mart’tan sonra istifa etmiş, kaçak göçek çalışıyormuş, işten çıkartılmış, yönetmelik değişikliği konusunda dava açıldı mı diye sormuş.

121. Dr. T: İşyeri hekimi, daha önce işten çıkartan firma yeniden çağırmış ama başlatmamış, alacakları için dava açabilir mi diye sormuş.

122. Dr. H: Özel bir hastanede 2 ay çalışmış, ücretin bir kısmını alamamış, ne yapabileceğini sormuş.

23.10.2009

123. Dr. Ö: Dahiliye uzmanı, tıp merkezinde çalışıyor, usulsüz şekilde SGK’lı hastalara bakması isteniyormuş, başhekim imza atacakmış, bu duruma nasıl engel olabilirim diye sormuş.

124. Dr. M: İşyerinde çalışan hekimler bordrolu ve SSK’lıymış, bir kısmı ise fatura düzenliyormuş, SGK’nın Bağ-Kur’lu hekimlerle ilgili yazısı hakkında bilgi istemiş.

125. Dr. H: Muayenehanesi var, tıp merkezinde SGK’lı hastalara bakıyormuş, full-time’dan part-time’a geçebilir miyim diye sormuş.

126. Dr. H: Radyolog, görüntüleme merkezinde çalışırken yaptığı bir işlem sebebiyle dava açılmış, nasıl sonuçlanabileceğini sormuş.

30.10.2009

127. Dr. F: Full-time çalıştığı tıp merkezinden ayrılmış, yalnızca part-time çalışmak istiyormuş ancak kabul edilmediğinden mağdur oluyormuş, oda bu konuda ne yapıyor diye sormuş.

128. Dr. A: Özel bir hastanede 3 ay çalışmış, ücretini alamamış, ne yapabileceğini sormuş.

06.11.2009

129. Dr. C: Özel bir hastanede çalışıyor, hasta hakaret etmiş, sonra da şikayet etmiş, ne yapabileceğini sormuş.

130. Dr. Ö: Özel bir hastanenin genetik laboratuarında çalışıyor, moleküler ruhsatında sorun yaşanıyormuş, testleri biyologun yapması, kendisinin imzalaması istenmiş, bu nedenle tartışma yaşanmış, ne yapabileceğini sormuş.

131. Dr. M: SGK anlaşması olmayan özel bir hastanede çalışıyor, birçok meslektaşı serbest meslek makbuzu düzenliyormuş, kendisi SSK’lıymış, bu nedenle diğerlerinden 2 bin lira az ücret alıyormuş, ben de Bağ-Kur’a geçebilir miyim diye sormuş.

13.11.2009

132. Dr. R: Kadın doğum uzmanı, muayenehanesi var, SGK’nın muayenehanelerle anlaşma yapması için dava açmak istiyormuş.

133. Dr. E: Tıp merkezinde çalışıyor, başka bir merkezde de kaydı görünüyormuş, bu yanlışlık nasıl düzeltilebilir diye sormuş.

134. Dr. B: İşyeri hekimi, 7 aydır ücret alamıyormuş, iş akdi feshedilmiş, ne yapabileceğini sormuş.

135. Dr. T: Tıp merkezinde çalışıyor, ayrıca şirket ortağıymış, SGK’nın Bağ-Kur’lu hekimlerle ilgili yazısı hakkında bilgi istemiş.

20.11.2009

136. Dr. Ö: SGK anlaşması olan bir sağlık kuruluşunda çalışıyor, ayrıca diyaliz merkezinde çalışıyor, başka hekimin kaşesini kullanıyormuş, bundan rahatsızmış, ayrılmak istiyormuş, nasıl ayrılabileceğini sormuş.

137. Dr. M: Kadın doğum uzmanı, 2005 yılında yaptığı bir sezaryen ameliyatı nedeniyle dava açılmış, neler olabileceğini sormuş.


Bu HABERİ Paylaş!