Özel Sektörde Hekim Ücretlerini Ödemeyenleri Açıklıyoruz!


  • Eylül 29, 2010
  • 3139


Sevgili Meslektaşlarımız,
Özel sağlık sektöründe çalışan hekimler olarak yıllardır ekonomik ve özlük haklar konusunda birçok hak kaybına uğradık, uğruyoruz. Pek çoğumuzun bildiği üzere, bazı hastaneler/hastane grupları bunu “NİTELİKLİ ÜCRET GASPI” şeklinde bilerek ve isteyerek yaptılar, bugün de bu sömürü yöntemini sürdürmekteler.

Şimdiye dek bu konuda hekimlerin hukuki mücadelelerinde mümkün olan desteği vererek ve hastane yöneticileriyle görüşmeler bazında müdahil olarak sorunları çözmeye çalıştık. Ancak görünen o ki bugün artık bu sürece dur demek, engel olmak adına; bu yanlışı yapanları, tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurarak daha görünür ve güçlü mücadele etmek gerekiyor.

İstanbul Tabip Odası olarak yaklaşık 6 ay öncesinde başlattığımız ve Odamız bünyesindeki Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu ile birlikte sürdürdüğümüz çalışmaların değerlendirme aşaması tamamlandı.

Bu süre içerisinde, süregelen dosya ve çalışmalara ek olarak, hak kaybına uğrayan hekimlerle birebir görüşmeler yapılarak, hastane toplantıları gerçekleştirildi.

Odamıza yansıyan şikayet ve dava dosyaları incelenerek hukuksal görüşler oluşturuldu.

Ayrıca elektronik ortamda “Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Koşullarını Değerlendirme Anketi” ve “Özel Sağlık Kurumunda Özlük/Ekonomik Kişisel Hak Kayıpları Bilgi Formu”  ile alana yönelik bilgiler toplandı.

Tüm bu çalışmalar sonucunda hekim emeği sömürü yöntemini tüm yönleriyle ortaya koyan “NİTELİKLİ ÜCRET GASPI” raporu hazırlandı.

Yönetim Kurulu olarak yapılan tüm çalışmalar değerlendirilerek  “NİTELİKLİ ÜCRET GASPI” sömürü yönteminin uygulanmasına engel olmak için yapılması gereken hukuksal ve demokratik mücadele yöntemleri de belirlendi.

Hak kayıplarımıza karşı hep birlikte ortaya konacak ÖRGÜTLÜ mücadelenin önemini bir kez daha vurgulayarak, konuya duyarlı tüm hekimlerimizi HAK KAYIPLARIMIZI ve MÜCADELEMİZİ tüm kamuoyu ile paylaşacağımız BASIN TOPLANTISI na davet ediyoruz.

Saygılarımızla.


İSTANBUL TABİP ODASI / ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU

İSTANBUL TABİP ODASI / YÖNETİM KURULU
                                                 

Toplantı tarihi: 05 Ekim 2010 Salı
Saat: 12.00
Yer: İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 4. Kat Cağaloğlu / İstanbul


Bu HABERİ Paylaş!