Ağustos Ayı


  • Ekim 08, 2010
  • 8490

4 AĞUSTOS 2009
1) Dr. Serdar Işık, Dr. Necmeddin Kilis, Dr. Fatih Birol, Dr. Roza Aydoğdu, Dr. Mehmet Üstüner ve Dr. Emel Dikicioğlu Çetin,

2) Dr. Nursel Ünsal, Dr. Erdal Onat, Dr. Filiz Aydaş, Dr. Ali Çakmak ve Dr. Ekrem Ünver’in istifasının kabulüne,

3) Dr. Ayhan Lafçı’ya Gül Ofset Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Gürsel Velioğlu’na Ortadoğu Otomotiv Tic.A.Ş. (Trump Towers Şantiyesi) için, Dr. Yaman Sönmez’e Anelsis Mühendislik San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Siyami Çelik’e Şahsuvaroğlu Dış Tic.Kim.Ür.Otom.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. (4 SGK no. OSB) için, Dr. Yüksel Çamyar’a Depa Elektronik San.ve Tic.A.Ş. – Deima Elektromekanik Ürün.İnş.Spor Malz.İm.San.ve Tic.A.Ş. – Deser Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Mehmet Emin Kumoğlu’na Electricfil Ünifil Otomotiv San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Egemen Sevil’e Yaşar Birleşik Paz.Dağ.Tur.ve Tic.A.Ş. – Mettek Hizmet Org.A.Ş. (Yaşar Birleşik Paz.A.Ş. Çalışanları) / OSB için, Dr. Sema Karahan’a Dört K İnşaat Ltd.Şti. (TOKİ Kayabaşı Şantiyesi) için, Dr. Mehmet Yurtsever’e Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Paz.A.Ş. için, Dr. Suat Sarp’a Carrefour SA Sabancı Tic.Merkezi A.Ş. (Bağcılar Mağazası) için, Dr. Suat Sarp’a Carrefour SA Sabancı Tic. Merkezi A.Ş. ( Bahçelievler Mağazası) için, Dr. Emre Erişkon’a Med Marine Kılavuzluk ve Römorkaj Hiz.İnş.San.ve Tic.A.Ş. (Merkez / Altıntel-M Gemisi Personeli / Dilerport Gemisi Personeli /Dilovası-7 Gemisi Personeli / Dilovası-8 Gemisi Personeli / Dilovası-9 Gemisi Personeli / F.Canpolat Gemisi Personeli / Lifter-2 Gemisi Personeli / M-Pilot-1 Gemisi Personeli / M-Pilot-2 Gemisi Personeli / M-Pilot-3 Gemisi Personeli / M-Pilot-4 Gemisi Personeli / Palamar-1 Gemisi Personeli / Palamar-2 Gemisi Personeli / Palamar-3 Gemisi Personeli / Palamar-4 Gemisi Personeli / Palamar-5 Gemisi Personeli / Palamar-6 Gemisi Personeli / Palamar-7 Gemisi Personeli / Palamar-8 Gemisi Personeli / Palamar-9 Gemisi Personeli / Palamar-10 Gemisi Personeli / Palamar-11/12 Gemisi Personeli / Poliport-M Gemisi Personeli / Rota Port Gemisi Personeli / Sedef Med Gemisi Personeli / Yeniköy-M Gemisi Personeli / OSB için, Dr. Erdoğan Mazmanoğlu’na Kraft Gıda San.ve Tic.A.Ş. (Maltepe) – Kraft Gıda San.ve Tic.A.Ş. (Pendik)/OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza Dr. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, “Dr. ……..’a yönelik hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak” iddiasıyla …… Hastanesi …….. Semt Polikliniği Başhekimi Dr. …….hakkında oluşturulan HUB-1176-(G-1979) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru neticesinde, …… isimli hastaya yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1155-(G-1947) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6) Odamıza ….. vekili Av. ……. tarafında yapılan başvuru neticesinde, …….. isimli hastaya yönelik teşhis ve tedavide tıbbi hata yapmak iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1175-(G-1916) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7) Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda 08.09.2008 ve 09.09.2008 tarihli günlük gazeteler de yer alan haberler ile …..’un annesi …… ve babası ……. tarafından yapılan başvuru neticesinde;
- Gerekli idari, yasal ve mesleki haber verme ve onay işlemlerini yapmadan “……” “……..Merkezi” adı ile sağlık merkezi tanıtımını yapmak, açmak ve işletmek,
- Bilimselliği kanıtlanmamış ve tıbbi içeriği olmayan yöntemler ile hastaların kilo vermelerini sağlamak,
- Bilimsel olmayan yöntemler ile hastaları zayıflatmaya çalışmak ve ……… isimli hastanın 07.09.2008 tarihinde ölümüne neden olmak,
İddialarıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1102-(G-1751) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8) Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, “TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesine aykırı davranarak tıbbi etik ihlali yapmak” iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-144-(G-1914) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve söz konusu soruşturma ile ilgili fezleke düzenlenmesi için Dr. …….’nun  görevlendirilmesine,

9) Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine ;
- Hasta …….’i  sağlık merkezi olarak çalışma ruhsatı olmayan bir merkeze sevk etmek,
- Hastayı Türkiye’de çalışma ruhsatı olmayan bir hekime sevk etmek,
- Hastaya bilimselliği kanıtlanmamış tedavi yöntemini önermek ve
- Hastaya bilimselliği kanıtlanmamış tedavi önererek hastalığının ilerlemesine neden olmak
İddialarıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1178-(G-1719) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10) Odamıza tarafınızdan yapılan ilgi başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-1975 sayılı inceleme görüşülmüş ve hasta …….’nin tedavisine yönelik endikasyon, ameliyat tekniği ve sonrası takip yönünden Dr. …….’nin bir kusurunun olmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, “20 haftalık gebe hastaya yanlış tanı koyarak akut apandisitin perfore olmasıyla peritonit gelişmesine ve bebeğin kaybedilmesine neden olarak tıbbi ihmal/hata yaptıkları iddiasıyla Dr. ….. ve Dr. ……. hakkında, ayrıca bildirimsiz serbest hekimlik yapmak iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-916-(G-1471) sayılı dosya ile ilgili olarak Onur Kurulu’nun verdiği 28.10.2008 tarih ve 850 sayılı kararının TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 24.04.2009 tarih ve 2009/02-04 sayılı kararı ile bozulması üzerine Yönetim Kurulumuza gönderilen dosya incelenmiş ve söz konusu karar doğrultusunda, dile getirilen eksikliklerin giderilmesi için soruşturmanın derinleştirilmesine,

12) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru sonucunda, Dr. ……. hakkında …….. isimli hastaya yönelik uygulamada uzmanlık dışı girişimde bulunmak ve bildirimsiz serbest hekimlik yapmak iddiasıyla soruşturma açılmasına, (HUB-1192 /G-1904)

13) Odamıza Dr. ….. tarafından yapılan “şimdi hemen MR isteyeceksin. Hastamı beyin cerrahiye göstereceksin, senden hastamı muayene etmeni istemiyorum zaten. Ancak senin uzmanın gelecek ve benim hastamı muayene edecek. Sağlık müdürlüğünü, savcılığı, şunu bunu geçiyorum, sana bunları nasıl yaptıracağını biliyorum. Artık dayak mı olur yada başka bir şey mi, bunu yaptırım gücüm de var. Dışarı adımını atamazsın. Seni vurdururum.” şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunduğu ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1191-(G-1970) sayılı dosya görüşülmüş ve
• Hekimlik mesleğine yakışmayan davranışta bulunmak
• Meslektaşlarını zemmetmek
İddiaları ile Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına,

14) Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan ilgi başvuruda, “müvekkili ……’nin Elbistan Hapishanesi’nin ihmali nedeniyle kanser hastalığına yakalandığı ve tedavisinin sağlanabilmesi için Karataş Hapishanesi’ne sevk edildiği, hastalığının ağır seyri ve tedavisi nedeniyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Adli Servisi’nde tutulduğu, müvekkil hakkında Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi KBB Anabilim Dalı, Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adana Tabip Odası tarafından hazırlanan raporlarda, müvekkilin yaşamının ağır risk altında olduğu, cezaevi ve hastanelerin mahkum koğuşlarında bakım ve tedavisinin sağlıklı olarak yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, iyileşinceye kadar hapis cezası infazının ertelenmesinin uygun olacağı”nın belirtildiği,
Bu raporlara rağmen ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın infazın ertelenmesi için müvekkili Adli Tıp Kurumu’na sevk ettiği, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından sadece 5 dakika süren bir kontrol işlemi sonrasında hazırlanan rapor ve karar ile “müvekkilin infazının ertelenmemesine ve hastanelerin mahkumlara ayrılan bölümlerinde tutulmasına karar verildiği belirtilerek, bilimsel nitelikten yoksun ve taraflı rapor hazırlayan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu üyeleri hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılması”nın talep edilmesi üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, Çukurova Ünivirsitesi Adli Tip Anabilim Dalı’nda hazırlanan rapor ile Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nda …….. hakkında hazırlanmış rapor arasındaki çelişki de dikkate alınarak; …..’nin sağlık durumunun, infaz tehiri ile ilgili yasal kriterleri yerine getirip getirmediği ve genel olarak ölümcül hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin infaz tehiri ve Cumhurbaşkanlığı affı kapsamında değerlendirilmeleri sırasında kullanılabilecek tıbbi kriterlerin saptanması hususunda rapor hazırlamak üzere bir kurul oluşturulmasına ve bu kurulda Uzm. Dr. ……, Prof. Dr. …….., Doç. Dr. …….., Uzm. Dr. ……., Doç. Dr. ……, Prof. Dr. ……., Prof. Dr. …… ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. …..’nun görevlendirilmesine (HUB/G-2024) karar verilmiştir.


11 AĞUSTOS 2009
1) Dr. Hamdi Hacıbedel’e Generali Sigorta A.Ş. için, Dr. Tamer Koçtürk’e Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti. için, Dr. Celal Kış’a Arge Temizlik ve İnsan Kaynakları Hiz.Mak.İnş.Gıda Tic.ve San.Ltd.Şti. için, Dr. Murat Üstün’e Arge Temizlik ve İnsan Kaynakları Hiz.Mak.İnş.Gıda Tic.ve San.Ltd.Şti. için, Dr. Feride Aydın’a Başak İnşaat Taah.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. (1) - Başak İnşaat Taah.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. (2) - Başak İnşaat Taah.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. (3) / OSB için, Dr. Osman Ergün Ertetik’e Collection Platform Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. için, Dr. M.Hakan Yılmaztürk’e Egemert Sağlık Hiz.Tic.A.Ş. (Esenler Hayat Hastanesi) için, Dr. Cengiz Cem Kutlu’ya Osel İlaç San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ergin Ertan’a Nazlı Yemek Gıda Tem.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Elvan Gökalp’e İris Telekomünikasyon ve Müh.Hiz.A.Ş. için, Dr. Ali Demircan’a Eczacıbaşı Girişim Paz.Tük.ür.San.ve Tic.A.Ş. – Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. -  EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş. – Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. – Eczacıbaşı Holding A.Ş. – Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.ve Tic.A.Ş. – İntema İnşaat ve Tesisat Malz.Yat.Paz.A.Ş. – İpek Kağıt San.ve Tic.A.Ş. – EİS Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş. – EBC Eczacıbaşı Beirersdorf Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. – EİPEczacıbaşı İlaç Paz.A.Ş.  – Eczacıbaşı Bilişim San.ve Tic.A.Ş. – Ekom Eczacıbaşı Dış Tic.A.Ş. – Eczacıbaşı Sağlık Hiz.A.Ş. – Eczacıbaşı İnşaat ve Tic.A.Ş. – Eczacıbaşı İlaç Tic.A.Ş.  – Eczacıbaşı Ubp Portföy Yönetimi A.Ş. – Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Eczacıbaşı Scharwzkopf Kuaför Ür.Paz.A.Ş. – Kanyon Yönetim İşletim ve Paz.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Seçkin Özdoğan’a Eczacıbaşı Girişim Paz.Tük.ür.San.ve Tic.A.Ş. – Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. -  EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş. – Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. – Eczacıbaşı Holding A.Ş. – Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.ve Tic.A.Ş. – İntema İnşaat ve Tesisat Malz.Yat.Paz.A.Ş. – İpek Kağıt San.ve Tic.A.Ş. – EİS Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş. – EBC Eczacıbaşı Beirersdorf Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. – EİPEczacıbaşı İlaç Paz.A.Ş.  – Eczacıbaşı Bilişim San.ve Tic.A.Ş. – Ekom Eczacıbaşı Dış Tic.A.Ş. – Eczacıbaşı Sağlık Hiz.A.Ş. – Eczacıbaşı İnşaat ve Tic.A.Ş. – Eczacıbaşı İlaç Tic.A.Ş.  – Eczacıbaşı Ubp Portföy Yönetimi A.Ş. – Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Eczacıbaşı Scharwzkopf Kuaför Ür.Paz.A.Ş. – Kanyon Yönetim İşletim ve Paz.Ltd.Şti. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine karar verilmiştir.


25 AĞUSTOS 2009
1) Dr. Feride Vatansever, Dr. Abdurrahman Ekinci, Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu, Dr. Ömür Günday Toker, Dr. Mehmet Hasan Hakan Özarslan, Dr. Mehmet Fatih Akyüz, Dr. Mehmet Yavuz, Dr. Sibel Sarı, Dr. Doğu Teber, Dr. Duygu Özkan, Dr. İhsan Eren, Dr. Eda Bank, Dr. Umut Güner, Dr. Hasan Sarı, Dr. Ferze Zeynep Monkul Özçelik. Dr. Rıdvan Seçkin Özen, Dr. Tülay Çağlar, Dr. Gülsüm San, Dr. Serkan Kaya, Dr. Chasan Mantratzi, Dr. Emine Özcan, Dr. Erdal Akyer, Dr. Oğuz Özcan, Dr. Serdar Onur Köseoğlu, Dr. Levent Aras, Dr. Ülker Akın, Dr. Hande Mollamemişoğlu, Dr. Sevda Dizi, Dr. Eşref Gürsel, Dr. Güneş Pay, Dr. Zihni Turan, Dr. Halit Eyyüp Mungan, Dr. Cemile Gürsel Cura, Dr. Oğuz Gürocak, Dr. Selen Gürsoy, Dr. Öznur Çakır, Dr. Bahar Eken ve Dr. İbrahim Sekü’nün üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Neşe Mutlu Bayar ve Dr. Belgin Küçükkaya’nın istifasının kabulüne,

3) Dr. Çiğdem Fıstıkçı’ya Gürbey Mekanik Tesisat Ltd.Şti. için, Dr. Hatice Nilüfer Kutluata’ya Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (Genel Müdürlük) için, Dr. Özay Ünal’a Ten Medikal Turizm Tekstil San.ve Tic.A.Ş. (JFK Hospital) için, Dr. Nurhayat Gül’e K3 İnşaat ve Turizm San.Tic.Ltd.Şti. (BYOtell) için, Dr. Banu Mayyan’a Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Ayazağa Işık Lisesi için, Dr. Muhammed Muhyiddin Hidayetoğlu’na Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi (Nişantaşı) – Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları İktisadi İşletmesi  / OSB için, Dr. Hamdi Hacıbedel’e Generali Sigorta A.Ş. (Genel Müdürlük) – Generali Sigorta A.Ş. (İstanbul Bölge Müdürlüğü) / OSB için, Dr. Serim Dinçbilek’e Atılgan Otomotiv Sanayi Servis Hiz.İç ve Dış Tic.A.Ş. için, Dr. Faruk Yıldız’a R ve P Routes and Points Sigara Dağ.Paz.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ercan Duman’a Young&Rubicam Reklamevi Reklamcılık Ltd.Şti. – Team Red Reklamcılık ve Yayıncılık Ltd.Şti. – Stüdyo Reklamcılık San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza ….. tarafından yapılan başvuru üzerine, hasta …….’ya uyguladığı operasyon ve operasyon sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1185-(G-1832) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan, Show TV’de yayınlanan Deryalı Günler programındaki 02.04.2009 tarihli röportajında “lazer ameliyatları ile yakın gözlükten kurtulduğunu anlatarak” tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ……hakkında oluşturulan HUB/R-822 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6) Odamıza ……. vekili Av. …….. tarafından yapılan üzerine, Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1193-(G-1814) sayılı dosya görüşülmüş, hasta …..’e ait tıbbi bilgileri, bilgisi ve rızası olmadan ……..’e vererek hasta sırlarını açıkladığı ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c ( Mesleğin uygulanması sırasında ve meslek sebebiyle öğrenilen hastalara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak ) maddesini ihlal ettiğiniz iddiasıyla Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına,

7) Odamıza M…… tarafından yapılan başvuru üzerine, “ ……. isimli hastaya “tıbbi gerekçeler dışında rapor hazırlamak” iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1172-(G-1885) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sek edilmesine,

8) Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, hastanın müdavi hekimi olarak, hasta Dr. ………’e, “operasyon sırasında özensizlik göstermek, operasyon sonrası hastada gelişen sağlık sorunlarının tanılanmasında geç kalmak ve tıbbi ihmal ve hata yapmak iddialarıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına,

9) Odamıza Kocaeli Tabip Odası Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine, oluşturulan HUB-1194-(G-1903) sayılı dosya görüşülmüş ve aynı anda İstanbul ve Kocaeli Tabip Odası bölgelerinde bildirimsiz çalışarak “ iki ayrı ilde serbest hekimlik yapmak” iddiasıyla Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına,

10) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, …… isimli hastanın doğumunda özensiz davrandığı iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1187-(G-1872) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11) Odamıza …… vekili Av. …… ve Av. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, “tıbbi bilgilerin yasal ve tıbbi bir zorunluluk olmaksızın tüm hastane personeline duyurulması, HIV tanısı nedeni ile …..’in tedavi taleplerinin reddedilmesi, ….’e HIV tanısı nedeniyle açıkça ayrımcılık uygulanması ve bu yolla hasta haklarına aykırı davranmak” iddiasıyla Dr. … ve Dr. …..hakkında oluşturulan soruşturma HUB-1179-(G-1941) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12) Odamıza Dr. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1195-(G-1900) sayılı dosya görüşülmüş ve Dr. …….’ı tehdit ettiği ve bu yolla “hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olduğu” ve “meslektaşına fiili ve sözlü saldırıda bulunduğu” iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

13) Odamıza, ……, …… ve ……. tarafından yapılan başvuru üzerine; hasta üzerindeki etkisini tıp dışı amaçla kullanmak ve haksız kazanç teminine yönelik davranışta bulunmak iddialarıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1190-(G-2005) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine; muayenehanesini tıp dışı amaçla kullanmak iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1189-(G-1997) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine ,

15) Odamızın basından yaptığı izlemeler sonunda; 14.08.2008 tarihli www…….. sitesinde yayınlanan “ ……. Hastanesi uzmanlığıyla check-up programları” ve “çünkü kanser aramızda” reklam spotları ile ilgili olarak Onur Kurulumuzun 14.05.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş, söz konusu Onur Kurulu Kararı doğrultusunda, ilgili reklam spotlarında kullanılan ifadelerin tanıtım kurallarına aykırı olduğu iddiasının Dr. ……..’na yöneltilerek hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-799) ,

16) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan, Show TV’de yayınlanan Deryalı Günler programındaki 02.04.2009 tarihli röportajında “lazer ameliyatları ile yakın gözlükten kurtulduğunu anlatarak” tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ………’in hakkında oluşturulan HUB/R-822 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17) Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 27.08.2008 tarihli Hürriyet, Star, Zaman ve Sabah Gazeteleri’nde yayınlanan ve Özel …….. Hastaneler Grubu’na ait “……. Hastanesi Uzmanlığıyla Chekc-Up Programları” başlığıyla yayınlanan ilanlar“ ile ilgili olarak oluşturulan HUB/R-800 sayılı dosya Onur Kurulu’nun 14.05.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş,  söz konusu  Onur Kurulu Kararı doğrultusunda, ilgili reklam spotlarında kullanılan ifadelerin tanıtım kurallarına aykırı olduğu iddiasının Dr. ……..’a yöneltilerek hakkında soruşturma açılmasına,

18) Odamıza iletilen ve Kadıköy bölgesinde posta kutularına bırakılan Özel ….. Hastane Kompleksi’ne ait “Türkiyenin Tek Özel Kanser Hastanesi Uzmanlığıyla Check-Up Programları – Çünkü Kanser Aramızda”  başlıklı broşürün “tanıtım kurallarına aykırı olduğu” gerekçesiyle oluşturulan HUB/R-801 sayılı dosya Onur Kurulumuzun 14.05.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve söz konusu Onur Kurulu Kararı doğrultusunda, ilgili broşürün tanıtım kurallarına aykırı olduğu iddiasının Dr. …….’a yöneltilerek hakkında soruşturma açılmasına,

19) Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, “………’ın tedavisinde tıbbi ihmal/hata yapmak” iddiasıyla Dr. …… ve ”…….. yönelik operasyonda hekim kaşesini bir başka hekimin yaptığı ameliyatta kullanılmasına olanak sunmak” iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1133-(G-1767)  sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

20) Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-823),

21) İstanbul, Cerrahpaşa ve Marmara Tıp Fakültesi yeni kayıt günlerinde genç hekim adaylarıyla buluşmak, Tabip Odasını tanıtmak amacıyla stand kurulmasına, yeni kayıt yaptıran öğrencilere önlük, kırtasiye malzemesi ve Oda yayınlarından dağıtılmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!