Kasım Ayı


  • Ekim 08, 2010
  • 10294

3 KASIM 2009
1) Dr. Mehmet Hatemi, Dr. Erkan Bakır, Dr. Ekrem Ferlengez, Dr. Safiye Sengül Akova, Dr. Emine Handan Zeren, Dr. Aslıhan Demirel, Dr. Şehbal Akbay Göfer, Dr. Sedat Karapınar, Dr. Tuğba Yörük, Dr. Gamze Ergil Altın, Dr. Koray Köse, Dr. Müşteba Sevil, Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Ertan Teksöz ve Dr. Deniz Sema Maktav Çelikmen’in üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Hüseyin Uğur Yılmaz’a Eşit Elektronik Sistemleri İmalat ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ahmet Tahir Türker’e Adriyatik Taşımacılık Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Nadiye Hacıömeroğlu’na Beka İnşaat San.ve Tic.A.Ş. (Esenyurt Akkoza AVM İnşaatı) için, Dr. Cüneyt Çelik’e Temis Tekstil Kiralama ve Temizleme Hiz.A.Ş. için, Dr. Güven Akar’a Karadağ Tekstil Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Dilek Biber Ünal’a Real Hpermarketler Zinciri A.Ş. (Bayrampaşa Şubesi) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru neticesinde, …… isimli hastaya yönelik operasyon ve sonrası takip ve tedavide tıbbi hata/ihmal yaptığı iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1203-(G-1820) sayılı dosya değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4) Odamıza Av. …… tarafından yapılan başvuruda, “cep telefonlarına gönderilen ‘%80 indirimli tam kapsamlı check-up ve ücretsiz 1 yıllık acil sağlık paketi almaya hak kazandınız. Bilgilerinizi güncellemek için (216) …… arayınız.’ şeklindeki mesajda verilen telefon numarası arandığında kişilerin Özel …… Laboratuar’a yönlendirildiği”nin iddia edilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, söz konusu faaliyet ile tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Özel …… Laboratuar sorumlu hekimi Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-824),

5) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru neticesinde, Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlemek” iddiasıyla Dr. ……  hakkında oluşturulan HUB-1213-(G-2051) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6) Odamıza İstanbul …… Odası tarafından yapılan başvuru neticesinde, tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Özel …… Hastanesi Mesul Müdürü Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-823 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru neticesinde, …… isimli hastanın laboratuar tetkikinde tıbbi hata yaptığı iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1214-(G-1918) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8) Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan ilgi başvuru üzerine,  “09.10.2007 tarihinde Dr. ……  tarafından yapılan muayenesi sonrası, sağ üst gözkapağında düşüklük nedeniyle 10.10.2007 tarihinde opere edildiği, ameliyat sonrası iyileşmenin olmadığı ve aslında gereksiz bir ameliyat yapıldığı” iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-1810 sayılı dosya ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 15.09.2009 tarihli toplantısında “hastaya yapılan müdahalenin doğru olduğu, gerekli aydınlatılmış onamın hasta tarafından imzalandığı, ameliyat öncesi ve sonrası kapak seviyesinin hastanın yaşı ve diğer muhtemel komplikasyonlar nedeniyle kabul edilebilir durumda olduğu, ancak bu tip ameliyatlarda her zaman tekrar müdahale geçirme riski olabildiği, Dr. ……’ın hasta ……’ya yönelik operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal olmadığı” yönünde hazırlanan bilirkişi görüşleri doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına…” şeklindeki karara …… vekili Av. …… tarafından yapılan itiraz başvurusu üzerine dosya görüşülmüş ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği ilgili Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ve konunun soruşturularak Onur Kurulu’na iletilmesine

9) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1969 sayılı dosyanın görüşülmesi neticesinde; bir dönem hasta-hekim ilişkisi içinde bulunulan ……’a ait tıbbi bilgileri … Bankası Teftiş Kurulu’na yapılan şikayet başvurusunda kullanarak hasta sırrını açıklamak ve … Bankası Teftiş Kurulu’na verilen dilekçede, bir dönem hasta-hekim ilişkisi içinde bulunulan …… hakkında gerçek dışı bilgiler vererek olumsuzlamak iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1225),

10) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru neticesinde, …… isimli hastaya yönelik bilimselliği kanıtlanmamış metotlarla tedavi yapmak iddiasıyla Dr. …… hakkında, bu tedavini yapılmasına olanak sunmak iddiasıyla da klinik sorumlu hekimi Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1227 /G-2064)

11) Odamıza İstanbul …… Odası tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-2020 sayılı dosya görüşülmüş ve iddiayı destekleyecek kanıt elde edilemediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12) Odamıza …… tarafından yağılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-2030 sayılı dosya görüşülmüş ve ESWL uygulamasındaki başarı ve tedavi sürecini etkileyen çeşitli faktörler olduğu, bunlardan birisinin de hekimin değiştirme şansı olmayan taşın cinsi ve taşın sertliğinin bununla direkt ilişkili olduğu, dolayısıyla her taşın 3 seansta kırıma işleminin tamamlanacağına dair bir garanti/beklenti olamadığı, bazı taşların tamamen fragmente olması için 3’den fazla taş kırma seansına gerek duyulabildiği, hatta bazen taşların ESWL ile kırılamayıp diğer yöntemlere de başvurulduğu, bu nedenle Dr. ….’nun ………’a uyguladığı tedavide tıbbi ihmal/hata ve eksikliğin söz konusu olmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,
Hasta onam formu ve hasta bilgilendirmede de eksiklik olması nedeniyle Dr. …..’nun uyarılmasına,

13) Odamıza …… tarafından yapılan üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1233-(G-2079) sayılı dosya görüşülmüş ve eşi ……’e fiili şiddet uygulayarak hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğu iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ……’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.


10 KASIM 2009
1) Dr. Neslihan Doğan, Dr. Serhad Ömercikoğlu, Dr. Özcan Keskin, Dr. Zehra Burçak Tümerdem Uluğ, Dr. Alper Ağca, Dr. Cem Zeybek, Dr. Olcay Armağan Öcek, Dr. Şenay Koçak, Dr. Filiz Altıoğlu Çığ, Dr. İbrahim Ortanca, Dr. Mesut Atiş, Dr. Gökhan Halil Kayacık, Dr. Emrah Turunç, Dr. Aydan Yıldırım, Dr. Tuğba Duran, Dr. Nazım Yavaş, Dr. Selçuk Kutluk, Dr. Mehmet Göker, Dr. Ali Divil, Dr. Ömer Yıldız, Dr. Canan Kuzdan, Dr. İsmet Moğol, Dr. Alpay Şerefhan, Dr. Atila Bitigen, Dr. Çiçek Üçok, Dr. Yusuf Özlem İlbey, Dr. Ali Hikmet Altınkaya, Dr. Mahmut Ertürk ve Dr. Mustafa Mete’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Velittin Yedigöz, Dr. Nuray Aydemir, Dr. Raffi Gürünlüoğlu, Dr. Tarık Mandal, Dr. Nurşen Eylem Akkaya, Dr. Turgut Karabağ, Dr. Nursen Mutlu, Dr. Emine Araç ve Dr. Aslı Şanlı’nın istifasının kabulüne,

3) Dr.Fahri Davulcu’ya Kil-San Kil Sanayi Ve Tic.A.Ş için, Dr.Ayşe Aslı Galasun Tohumcu’ya Win Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş için, Dr.Temel Taşkın’a Uran Holding A.Ş. – Uran Turizm Yat..Ve İşl.A.Ş. – Aay Dış Tic.Ve Paz.A.Ş. – Uran Sigorta Aracılık Hiz.Ve Tic.A.Ş. – Uransan Tic.Taah.Ve Yat.A.Ş. (Merkez) - Uransan Tic.Taah.Ve Yat.A.Ş. (Şube-1) - Uransan Tic.Taah.Ve Yat.A.Ş. (Şube-2) / OSB için, Dr.Nejat Alkor ‘a MNG TV Yayıncılık A.Ş. için, Dr.Tülay Fincan Boran’a Çepaş İnşaat Nakl.Taah.İth.İhr.Tic.San.A.Ş. (Kadıköy-Kartal Metro İnş.) – 3t İnşaat Mad.San.Ve Tic.A.Ş. (Kadıköy-Kartal Metro İnş.) / OSB için, Dr.Osman Arı’ya Çiftçiler Holding A.Ş. – Çiftçiler Tic.Ve San.T.A.Ş. (Merkez) – Çiftçiler Tic.Ve San. T.A.Ş. (Servis)  / OSB için, Dr.Muhammed Muhyiddin Hidayetoğlu’na Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. (Fulya Mağazası) için, Dr.Muzaffer Varol’a MRM Deri Konfeksiyon San.Ve Tic.A.Ş. – Asyılmaz Deri Konf.*Recep Memiş / OSB için, Dr.Okay Öztürk’e Bütem Metal Form San.Ve Tic.A.Ş için, Dr.Faruk Yıldız’a R Ve Routes And Points Sigara Dağ.Paz.Ve Tic.A.Ş. – Yeşilyurt Spor Kulübü – Yeşilyurt Spor Kulübü İktisadi İşletmesi / OSB için, Dr.Mehmet Eşref Encan’a Yıldızlar İnş.Ve Tic.A.Ş. – (Yıldız Teknik Üniv.Davutpaşa Kampüsü Öğrenci Yurdu İnşaatı) için, Dr.Eşref Akkuş’a Birlik İnşaat Mob.Dek.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.. – Emka Yapı Müh.Turizm .San.ve TicA.Ş. – Miran İnşaat Taah.San.Tic.Ltd.Şti. – Bayda İthalat İhr.Müm.ve Paz.A.Ş. – Semta Elektrik İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. – Engin İzolasyon San.Tic.Ltd.Şti. – Mapi İnşaat Taah.San.Tic.Ltd.Şti. – Görgülü İnşaat Tur.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. – Aydın İnşaat Dış Tic.Tur.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. – MİM Mimarlık İnş.Müh.*MİM Yapı Niyazi Şahin – Ginta Tur.Tes.İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. – K Yapı Gayrımenkul Gel.İnş.San.ve Dış Tic.A.Ş. – Aydınlı İnşaat Tur.San.ve Tic.A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde,
- …….. isimli hastanın tedavisinde tıbbi hata yapmak,
- Aydınlatılmış onam almamak,
- Bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yapmak
İddialarıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1212-(G-1713) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5) Odamıza İstanbul Diş Hekimleri Odası tarafından yapılan başvuru değerlendirilmiş olup, başvuru ekinde bulunan ve Özel …………. Tıp Merkezi’ne ait “Diş Hekimlerinden Dişe Dokunur Kampanya…” ve “Uzman Hekim Muayenelerinde Katılım Payı Alınmakta Olup, Bünyemizde yapılan Röntgen ve Tahliller Ücretsizdir.” başlıklı tanıtım broşürlerinde tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Merkez Sorumlu Hekimi Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-828),

6) Odamıza iletilen ve Özel ………. Hastanesi’ne ait “Kataraktta Kampanya”, “Katarakt Muayenesi Ücretsiz” başlıklı tanıtım broşüründe tanıtım ihlali yapıldığı iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-829),

7) Odamıza ………. vekili Av. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1835 ve ………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1999 sayılı dosyalar değerlendirilmiş olup, söz konusu dosyalarda yer alan iddiaların araştırılabilmesi için gerekli olan …….. ve …….. isimli hastalara ait tıbbi kayıtların ………. Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden talep edilmesine rağmen Odamıza iletilmediği görülmüş olup hastane başhekimi Dr. …….. hakkında hasta dosya örneklerini Odamıza göndermemek yoluyla “tabip odası faaliyetleri engellemek” iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1226)

8) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru neticesinde, …….. isimli hastaya yönelik operasyonda özen eksikliği göstermek ve tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. …….., Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. Faruk CEMŞİT’in görevlendirilmesine (HUB-1228 /G-2094),

9) Odamıza Dr. …….. tarafından yapılan başvuruda, 1990-2005 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde asistan ve başasistan olarak görev yaptığı, bu süre içinde “1995-2001 yılları arasında tüberküloz tanısı ile izlediğimiz olguların değerlendirilmesi” başlıklı bir makale yazdıkları ve 2002 yılında Mersin’deki 46. Milli Pediatri Kongresi’nde Dr. …….., Dr. …….., Dr. …….., Dr. …….., Dr. …….. isim sıralaması ile poster olarak sunulduğu, Aynı makaleyi 2003 yılında …….. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi’nde yayınlanmak üzere dergiye teslim ettiği, kendisinin klinikten ayrılmasından sonra makalesinin geri çekildiği ve kendisi ve bazı yazarların isminin çıkarılarak tekrar aynı dergiye gönderilerek 2006; 46(1) Ocak-Şubat-Mart sayısında yayınlandığı, makalenin içeriği değiştirilmeksizin, vaka sayısının artırılarak aynı tablolarla yayınlandığı ve bu yolla emeğinin ve eser sahipliği haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1973 sayılı dosya ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 28.07.2009 tarihli toplantısında verilen, “Dergi’nin 2006; 46(1) Ocak-Şubat-Mart sayısında yayınlanan makalede Dr. …… ve Dr. …….ın isimlerinin yayınlanmamasının teknik bir hatadan kaynaklandığı ve 2009;49(1) Ocak-Şubat-Mart sayısında duruma ilişkin düzeltme-özür yazısı yayınlandığı görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına” kararına Dr. …….. tarafından yapılan itiraz üzerine dosya Yönetim Kurulumuzun 10.11.2009 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği ilgili Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ve Dr. …….., Dr. …….. ve …….. hakkındaki yayın etiğine aykırı davranmak iddiasının soruşturularak Onur Kurulu’na iletilmesine (HUB-1229 /G-1973),

10) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, …….. isimli hastaya yönelik teşhis ve tedavide tıbbi özen eksikliği göstermek ve tıbbi hatada bulunmak iddialarıyla Dr. …….., Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1139-(G-1735) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11) Odamıza yaptığınız ilgi başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2041 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 10.11.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve aşağıdaki karar alınmıştır.

12) Oda Başkanlığı’na …….. tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2041 sayılı dosya görüşülmüş olup
- Söz konusu perforasyonun ameliyat raporunda belirtilen yapışıklıklar nedeniyle rektosigmoid bölgede oluşmuş fixe açılanma ve duvar zafiyetinden kolonoskop marifetiyle veya o bölgede lümen dar iken retrofleksiyon yapılması esnasında yine kolonoskop marifetiyle oluşabileceği,
- Ameliyat raporunda da görüleceği gibi, batın içerisinde pelvis derinlerine kadar yoğun yapışıklıklardan bahsedildiği
- Hastada kolonoskopi esnasında perforasyon olasılığını arttıran (özellikle pelvis bölgesini ilgilendiren geçirdiği ameliyatlar sonucu meydana gelebilecek yapışıklık, sabit açılanmalar, rektosigmoid bölgede duvar bütünlüğünün bozulması veya zayıflaması gibi) faktörlerin mevcudiyeti göz önüne alındığında olayın bir komplikasyon olduğu yönünde kanaatin oluştuğu,
- Oluşan komplikasyon sonrası hastanın doktor tarafından gerekli önlemler alınarak zaman geçirilmeden tedavisi yapılacak merkeze gönderildiği. Burada da komplikasyonun fark edildiği ve zaman kaybedilmeden gerekli önlemlerin alındığı dolayısıyla komplikasyon malpraktise dönüşmediği,
- Bu bilgi ve bulgular ışığında olayın komplikasyon olarak kabulü, malpraktis suçlamasında bulunabilmek için yeterli kanıta ulaşılamadığı görüş ve kanaatine varıldığı
Şeklinde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13) Odamıza Dr. …….. ve Dr. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine;  ……..’nın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaptıkları iddiasıyla Dr. …….., Dr. …….., Dr. …….. ve Dr. ……..  hakkında oluşturulan HUB-763-(G-1107) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası ile ilgili olarak Onur Kurulu kararı doğrultusunda,
- “ 08.11.2005 günü gecesi Özel …….. Hastanesi KYB’da As.Dr. ……..’ın tek nöbetçi olarak görev yapmasına onay verdiği ve
- Sabah saat 07:00 sularında Dr. ……..’ın KYB’da nöbetini devretmesinden sonra da; gece boyunca sağlığı bozulan ve saat 07:00’den sonra durumu daha da ağırlaşan hasta …….. ile ilgilenmediği veya durumun ağırlaştığını saptayamadığı” iddiaları ile Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına,
 
14) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2006 sayılı dosya görüşülmüş ve “uygulanan muayene ve uygulama yöntemleri irdelendiğinde, tıbbi standartlara aykırı bir durumun görülmediği ve hasta için özen ve dikkat eksikliğin söz konusu olmadığı” yönünde hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda tıbbi ihmal/hata görülmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15) Odamıza …….. vekilleri Av. …….. ve Av. …….. tarafından yapılan üzerine Dr. …….., Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1231-(G-1967) sayılı dosya görüşülmüş ve hasta ……..’ya geç ve yanlış teşhis koyarak tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. …….., Dr. …….. ve …….. hakkında soruşturma açılmasına,

16) Odamıza …….. tarafından yapılan üzerine oluşturulan HUB-1232-(G-1954) sayılı dosya görüşülmüş ve hasta haklarına aykırı davranmak ve Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına,

17) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuruda eşi ……..’e ait tahlil sonuçlarını göstererek hastalığı hakkında bilgi almak istediği ancak Dr. ……..’nın, hastanın bizzat kendisine bilgi vereceğin ifade ederek hasta eşine bilgi vermediği ve kaba davrandığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-2027 sayılı dosya görüşülmüş ve söz konusu olayda Dr. ……..’ya atfedilecek bir kusur bulunamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18) Odamıza ….-….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-2072 sayılı dosya görüşülmüş ve iddia, açıklama ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde açıklama ve müdahil hekim (tanık) ifadeleriyle cevabın mantıklı olduğu; ayrıca hastanın 2,5 ay kadar sonra vefat etmesi ile doktorun iddia edilen söylemleri arasında nedensellik bağı kurulması yönünde yeterli kanıt bulunamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

19) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1994 sayılı dosya görüşülmüş ve postoperatif radyolojik incelemelerde distektomi işleminin doğru seviyede ve yeterli derecede yapıldığı, spinal kanal ve foramende disk kalaınrtısı bulunmadığı, internal stabilizasyon için kullanılan estrümanın uygun biçimde yerleştirilmiş olduğu ve nöral eleman basısına yol açmadığının görüldüğü bu durumda Dr. …….. ’nun hasta ……..’e yönelik uygulamasında bir kusur atfedilemeyeceği yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına; hastayı yeterli bilgilendirmediği için Dr. ……..’nun uyarılmasına,

20) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2028 sayılı dosya görüşülmüş ve klinik olarak Mide Ca tanısı konduğu, durumun hasta yakınına bildirildiği, ameliyat endikasyonu konularak girişimde bulunulduğu, taburcu olduktan sonra patolojik tanının elde edilmesinin mümkün olmadığı, Onkoloji Bölümü’nün son çare olarak “tanı olmaksızın Gastrik Lenfoma” ile tedavinin de düşünüldüğü anlaşılmakla; Dr. …….. ve Dr. ……..’e tıbbi hata ve/veya ihmal suçlaması atfedilebilecek yeterli delil olmadığı, bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuruda, “12.07.2009 tarihinde kaburga ağrısı şikayetiyle Özel Umut Hastanesi’ne gittiği ve kendisine Dahiliye Kliniği’nde muayene olması gerektiği söylenerek Dr. …….. için muayene işlemi yapıldığı, klinik muayene ve ultrason incelemesi sonucunda safra kesesinin alınması gerektiğinin söylendiği, 28.02.2009 tarihinde tekrar aynı doktora muayene olmak için gittiğinde, bir önceki muayeneyi yaparak teşhisi koyan hekimin Dahiliye uzmanı Dr. …….. değil, o anda hastanede görevli olan bir Pratisyen hekim olduğunu öğrendiği, daha sonra yapılan kontrollerde de safra kesesinde taş olmadığı ve alınmasının da gerekmediğinin anlaşıldığı”nın iddia edilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kendi adına meslektaşını çalıştırmak ve hasta haklarını ihlal etmek iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ……..’nın görevlendirilmesine (HUB-1234 /G-1917),

22) Odamıza …….. tarafında yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2032 sayılı dosya görüşülmüş ve tanık ifadesinde her ne kadar telefon görüşmesi doğrulansa da, sonuç olarak özen eksikliği suçlaması unsurlarının yeterince oluşmuş olmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

23) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru bulunması Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1235-(G-1937) sayılı dosya görüşülmüş ve  ……..’e yönelik teşhis, tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ……..’ın görevlendirilmesine,

24) Dr. Şebnem Korur Fincancı (2 ayrı dosya için), Dr. Mehmet Güdük, Dr. Saadet Altın, Dr. Fikret Etyemez, Dr. Handan Çoban, Dr. Yakup Yaşar, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Serhat Gürpınar, Dr. Sermet Koç, Dr. Ümit Biçer, Dr. İmdat Elmas ve Adli Tıp Uzmanları Derneği’ne başvurularına istinaden hukuki destek verilmesine karar verilmiştir.

17 KASIM 2009
1) Dr. Şahin Levent Köse, Dr. Mutlu Can, Dr. Deniz Filiz, Dr. Hüseyin Levent Atay, Dr. Hicran Ercan, Dr. Mehmet Barış Memiş, Dr. Mine Çayırcı, Dr. Selen Bayındır, Dr. Ayşe Tuğba Kaldırımcı, Dr. Timur Uğurlu, Dr. Şebnem Güleryüz, Dr. Birsel Kavaklı, Dr. Suzan Hasbayram, Dr. Baran Atlı, Dr. Sibel Zehra Aydın, Dr. Müge Payaslı, Dr. Tonguç Gündüz, Dr. Aygen Çelik, Dr. Mehmet Bileç, Dr. Tayfun Bilgiç ve Dr. Ebru Eraldemir Güder’in üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Güliz Serin Yalçın, Dr. Sibel Aymak, Dr. Selma Kolak, Dr. Gülten Engin, Dr. Yasin Çınar, Dr. Oya Erülgen, Dr. Süleyman Suat Okudur, Dr. Engin Gazi Örgün ve Dr. Ayşen Korkut’un istifasının kabulüne,

3) Dr. Şehbal Akbay Göfer’e BSM Alüminyum İnş.Taah.Tekstil ve Gıda İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Merkez) - BSM Alüminyum İnş.Taah.Tekstil ve Gıda İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Maslak) - BSM Alüminyum İnş.Taah.Tekstil ve Gıda İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Bahçelievler) / OSB için, Dr. Renan Soyyılmaz’a Bahadır İnşaat Müh.Taah.ve Tic.A.Ş. (Acıbadem Akasya Konutları Şantiyesi) için, Dr. İsmail Erbaşı’ya Rimaks Tekstil Ür.San.ve Tic.AŞ. (Tuzla Tesisleri) için, Dr. Pervin Avcı Çekmeceli’ye BASF Türk Kimya San.ve Tic.LTd.Şti. – BASF Yapı Kimyasalları San.A.Ş. – BASF Coatings Boya San.ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. İbrahim Erözgen’e Parsat Piston Dağıtım Tic.A.Ş. için, Dr. Fatih Burak’a İstanbul İnter Tekstil San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. – Enzim Tekstil San.Ltd.Şti. – Miba Tekstil San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. – Ezgi Tekstil*Ali Artıkaslan / OSB için, Dr. Mehmet Oktay Onaran’a Altan Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ayşegül Özer’e Rekor Kauçuk San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Karmen Cihanoğlu’na Düşkünlerevi İhtiyarlara Mahsus Cemiyeti Hayriye Derneği için, Dr. Meryem Işıkser, Dr. Şemsi Gündoğdu, Dr. Ali Aktararlar, Dr. Adil Şahin, Dr. Ünsal Çakır, Dr. Nihal ÖZeren Çağdaş’a (TÜRK TELEKOM İSTANBUL YAKASI BÖLGE MD. 6 hekim 31 işyeri OSB) Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Avcılar Tlk.Müd.Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Avcılar Tlk. Müd.Şebeke Tesis Bakım Onarım işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Tlk Müd. Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Bahçelivler Tlk Müd. Şebeke Tesis Bakım Onarım Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Bağcılar Tlk Müd. Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Bağcılar Tlk Müd. Şebeke Tesis Bakım Onarım işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tlk Müd Büro Hizmetleri İşyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tlk Müd Şebeke Tesis Bakım Onarım işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Bebek Tlk Müd Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Bebek Tlk Müd Şebeke Tesis Bakım Onarım işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Beyoğlu Tlk Müd Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Beyoğlu Tlk Müd Şebeke Tesis Bakım Onarım işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Büyükçekmece Tlk Müd Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul YakasıBölge Müdürlüğü Büyükçekmece Tlk Müd Silivri Telekom İşletme Şefliği Büro Şebeke Tesis Bakım Onarım İşyeri Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Büyükçekmece Tlk Müd Şebeke Tesis Bakım Onarım  işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Eminönü Tlk Müd Büro Hizmetleri işyeri /
Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Eminönü Tlk Müd Şebeke Tesis Bakım Onarım  işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Esenler Bayrampaşa Tlk Müd Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Esenler Bayrampaşa Tlk Müd.Şebeke Tesis Bakım Onarım İşyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Fatih Tlk Müd Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Fatih Tlk Müd. Şebeke Tesis Bakım Onarım İşyeri /
Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Gayrettepe Tlk Müd Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Gayrettepe Tlk Müd. Şebeke Tesis Bakım Onarım İşyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Tlk Müd. Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Tlk Müd. Şebeke Tesis Bakım Onarım İşyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü İkitelli Tlk Müd Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü İkitelli Tlk Müd.Şebeke Tesis Bakım Onarım İşyeri /
Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü İl Telekom Müdürlüğü  Büro Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü İl Telekom Müdürlüğü  Şebeke Tesis Bakım Onarım İşyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü İl Telekom Müdürlüğü  Şoförlük Hizmetleri işyeri / Türk Telekom A.Ş İstanbul Yakası Bölge Müdürlüğü İl Telekom Müdürlüğü  Yapı İşleri Tesis Bakım Onarım İşyeri için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi tarafından yapılan başvuru üzerine, uzmanlık dışı faaliyette bulunmak iddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1148-(G-1898) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuruda, “Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde yatan bir  mahkum olduğu, 09.06.2009 tarihinde muayene için  ……….. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölümü’ne getirildiği, hastanın Dr. …….. tarafından yapılan muayenesi sırasında kelepçesinin çıkarılmasına ve görevli askerin odadan çıkmasına izin vermediğiniz, hastanın itirazı üzerine “sen terör suçlususun, kelepçeni açtırmayacağım, asker de odadan çıkmayacak” yanıtını verdiği”nin iddia edilmesi üzerine;
- Yerleşmiş etik değerlere ve usulüne uygun muayene yapmamak,
- Hasta mahremiyetine saygı göstermemek
iddialarıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1221-(G-2070) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1909 sayılı dosya görüşülmüş;
Şikayet dilekçesi, hasta dosyası, açıklama ve bilirkişi görüşü birlikte değerlendirildiğinde;
- Hasta ……..’in kesin ölüm nedeninin belirlenemediği,
- Hastanın Dr. …….. tarafından görüldüğü 16.12.2008 tarihinde düzenlenen reçetenin, hastanın bulguları ile uyumlu olduğu,
- Hastanın 16.12.2008 tarihinde Dr. ……..’in muayenesinden sonra Özel …….. Tıp Merkezi Cildiye Polikliniği’nde muayene olduğu ve tedavi amacıyla iğne yapıldığı,
- Hastanın Dr. …….. tarafından görüldükten sonra vefatına kadar geçen sürede yaşadığı fiziksel aktivite değerlendirildiğinde, Dr. ……..’in hastayı ACİL olarak bir Kardiyoloji uzmanına yönlendirmesini gerektirecek bir belirti ve sağlık sorunu saptanmadığı,
- Dr. ……..’e yansıtılan göğüs ağrısı ile ilgili Dr. ……..’in bu belirtinin kendi uzmanlık alanı ile ilgisi olmadığını ve şikayet için Dahiliye veya Fizik Tedavi uzmanına başvurması gerektiğini hastaya ifade ettiği,
- Hastada var olan şikayetlerin, klinik olarak tipik-belirgin şikayetler olmadığı, hastanın ACİL olarak Dahiliye veya Kardiyoloji uzmanına başvurmasını gerektirecek belirgin semptomlarının bulunmadığı, Dr. ……..’in hastaya göğüs ağrısı ile ilgili Dahiliye veya Fizik Tedavi uzmanına başvurmasını önerdiği, dikkate alındığında
Dr. ……..’in hasta ……..’e yaklaşımında 1219 sayılı Yasa, 6023 sayılı Yasa, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Disiplin Yönetmeliği kapsamında kusurlu bir davranışının bulunmadığı sonucuna varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.


24 KASIM 2009
1) Dr. Mehmet Utku Tura, Dr. Elif Bato, Dr. Refik Mutlu, Dr. Ayşegül Özyıldız, Dr. Murat Atabey, Dr. Nihat Çine, Dr. Özcan Oğurlu, Dr. Gökhan Ayaltı, Dr. Hakan Demirci ve Dr. Eray Serdar Yurdakul’un üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Nuri Osman Hüten, Dr. Sevgin Özlem İşeri ve Dr. Nazan Küçük Böttjer’in istifasının kabulüne,

3) Dr. Zehra Candan Taş’a MS İstanbul İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Mediamarkt Beylikdüzü Mağazası) - MS İstanbul İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Mediamarkt Güneşli Mağazası) - MS İstanbul İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Mediamarkt Fulya Mağazası) / OSB için, Dr. Mustafa Taş MS İstanbul İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Mediamarkt Merter Mağazası) - MS İstanbul İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Mediamarkt Bayrampaşa Mağazası) / OSB için, Dr. Muhittin Çalışkan’a Akümsan Plastik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru sonucunda, …….. isimli mahkum hastaya yönelik;
- Yerleşmiş etik değerlere ve usulüne uygun olmayan bir biçimde muayene yapmak,
- Hastaya karşı özensiz davranmak,
- Hasta mahremiyetine saygı göstermemek
İddialarıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1219-(G-1992) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 24.11.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5) Odamıza iletilen ve Özel ……… Hastanesi’ne ait “Kataraktta Kampanya”, “Katarakt Muayenesi Ücretsiz” başlıklı tanıtım broşüründe tanıtım ihlali yapıldığı iddiasıyla hastane başhekimi Dr …….. hakkında oluşturulan HUB/R-829 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ….’un tanıtım konusunda daha duyarlı ve dikkatli davranılması gerektiği uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6) Odamıza …….. vekili Av. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. TA hakkında oluşturulan HUB/G-1877 sayılı dosya görüşülmüş; inceleme  dosyasının bilirkişi olarak görüşüne başvurulmak üzere Ortopedi ve Travmatoloji ve Nöroloji uzmanlarına gönderildiği, her iki uzmanın da bilirkişi görüşü verebilmek için hastayı muayene etme gerekliliğini ifade ettiği, söz konusu taleplerin başvuru dilekçesinde bulunan telefon ve adres bilgileri ile Av. ………’a iletilmeye çalışıldığı ancak Av. ……..’a ulaşılamadığı, İstanbul Barosu ile yapılan yazışma sonucu elde edilen adrese de gönderilen yazının iade edildiği anlaşılmış, bu durumda dosyanın inceleme kabiliyetinin bulunmadığı görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7) Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (Devredilen) Fatih Özel Sağlık Kuruluşları Hizmet Birimi tarafından yapılan başvuru üzerine, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesinin (5/f - Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunmak; bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak) ihlal edildiği ve bildirimsiz hekim çalıştırıldığı iddialarıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-837-(G-1397) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8) Odamıza ….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, “Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlemek” iddiasıyla Dr. …… hakkınızda oluşturulan HUB-1209-(G-1984) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru neticesinde, …… isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1170-(G-1902) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10) Odamıza ………… Derneği Genel Başkanı ……. tarafından yapılan başvuru neticesinde, “Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlemek” iddiasıyla Dr. …….., Dr. …….., Kurul Başkanı Dr. …….., Dr. …….., Dr. …….., Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1210-(G-1839) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11) Odamıza Özel …….. Hastanesi Mesul Müdürü Dr. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1236-(G-2045) sayılı dosya görüşülmüş ve meslektaşlarının hastasını elde etmeye çalışmak iddiasıyla Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ……..’ın görevlendirilmesine,

12) Odamıza …….. tarafından yapılan üzerine oluşturulan HUB-1237-(G-1876) sayılı dosya görüşülmüş ve hasta ……..’a yönelik operasyon, takip ve tedavi sürecinde tıbbi ihmal/hata yapmak ve özen eksikliği göstermek iddialarıyla Dr. …….., Dr. …….., Dr. …….. ve hastane başhekimi Dr. A. …….. hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ……..’in görevlendirilmesine,

13) 2010 yılı aidatlarının;
Kamu kurumlarında çalışan hekimler için 75 TL,
Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimler için 200 TL,
Yeni kayıt ücretinin 40 TL olarak belirlenmesine,

14) TTB Merkez Konseyi tarafından tebliğ edilen 24.11.2009 tarih ve 1735/2009 sayılı genelgeye göre 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle aidat faiz uygulamasının değiştirilmesine, buna göre üye aidatlarının her yıl haziran ayı sonuna kadar ödenmesi, en geç haziran ayı sonuna kadar ödenmeyen üye aidatlarına 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca belirlenen gecikme faizi uygulanması şeklinde düzenlemeye gidilmesine, konunun üyelerimize Odamız internet sitesinden (www.istabip.org.tr), Hekim Forumu Dergisi üzerinden ve e-posta gönderimi yoluyla duyurulmasına karar verilmiştir.

 


Bu HABERİ Paylaş!