Eylül Ayı


  • Ekim 08, 2010
  • 9080

1 EYLÜL 2009
1) Dr. Hakan Aydın, Dr. Arzu Neşe Yener, Dr. Mustafa Melih Yüksel, Dr. Gökhan Günay, Dr. Nural Akbay, Dr. İskender Taş, Dr. Tuncay Şen, Dr. Ahmet Yüksel, Dr. Emrullah Başar, Dr. Veysel Kerem Bıkmaz, Dr. Ömer Faruk Ünal, Dr. Elvan Gaye Elvan, Dr. Ömer Avlanmış, Dr. Erman Aytaç, Dr. Barbaros İlhan, Dr. Mehmet Fatih Arslan, Dr. Kerim Kim Kaban, Dr. Serkan Başman, Dr. Yakup Balaban, Dr. Necati Çakır ve Dr. Ayşe Köse Sargın’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Cenk Eray Yıldız ve Dr. Abdulkadir Koçer’in istifasının kabulüne,

3) Dr. Yusuf Ekrem Angay’a Limak İnş.San.Ve Tic.A.Ş. (Kavacık Oteli İnşaatı) için, Dr. Murat Sezen’e Ersin Ayakkabıcılık Gıda Tekstil Otomotiv San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Cemil İşiaktır’a GAC Gayrımenkul Yatırım A.Ş. – Denge İnş.Mim.Tur.Tic.Ltd.Şti. – umut Yalıtım Çatı Kapı İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Akkoza AVM İnşaatı OSB) için, Dr. Mehmet Veysi Ülgen’e Dora Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Mustafa Küçükali Bileşim Turizm İnş.San.ve Tic.A.Ş. (Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi) için, Dr. Murat Aslan’a Kancul İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. (Sabiha Gökçen Havaalanı Yer. Hiz.Tem.İşleri) için, Dr. Davut Çapa’ya Öztürk Konfeksiyon – Zeki Öztürk için, Dr. Arzu Lomlu’ya İSBİ İstanbul AHL Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. – Telenity İletişim Sis.San.ve Tic.A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……. isimli hastaya karşı özensiz davranmak iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1183-(G-1851) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5) Odamıza …….. tarafından yapılan üzerine, hasta ……..’a hakaret ederek hasta haklarını ihlal etmek iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1188-(G-1953) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6) Odamıza Dr. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, “kişisel tıbbi verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1181 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, hasta ……’ın onamını usulüne uygun almamak iddiasıyla Dr. …. ve Dr. …… tarafından hasta …….’ın operasyonunda, ameliyat sonrası patolojiye gönderilmek üzere “ total histerektomi” ve “ sol ooferektomi” materyali almak üzere 2 materyal gönderilmesine karşın bir materyalin imha edilmesi sonucu sadece “ total histerektomi” materyalinin sonucunun alındığı ve bu yolla özensizlik gösterildiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1180-(G-1791) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8) Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/G-1741 sayılı dosya görüşülmüş ve Olayın tıbbi incelemesi, şikayetçinin muayenesi sağlanamadığı için yapılamamıştır.
Dosyada yer alan onam formunun yetersiz olduğu görülmüş; düzenlenecek onam formunda yapılan tüm işlemlerin ve uygulamayı yapan hekimin yer alması gerektiği, onam belgesinin usulüne uygun hazırlanmasının hekimi hukuki ve idari sorumluluklardan kurtaracağı uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.


8 EYLÜL 2009
1) Dr. Gökalp Dizdar, Dr. Fatma Özge Ulusan Sayalı, Dr. Dilek Toprak, Dr. Veysi Metin, Dr. Köksal Öner, Dr. Sabriye Erdan, Dyr. Celal Büyükyazı, Dr. Yeşim Elikara, Dr.Süleyman Özkan, Dr. Fulya Yılmaz, Dr. Murat Kemal İnal, Dr. İsmail Alioğlu, Dr. Hakan Ergene, Dr. Cemal Çetinel, Dr. Behzat Özdemir ve Dr. Aytaç Gündüz’ün üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Mualla Kök, Dr. Sebahattin Aytekin, Dr. Yasin Kara ve Dr. Ertuğrul Gök’ün istifasının kabulüne,

3) Dr. Hülya Sözer Somay’a Varyap Varlıbaşlar Yapı San.ve Tur.Yat.Tic.A.Ş. (Varyap Meridian Şantiyesi Ataşehir) için, Dr. Mehmet İncebay’a Ezka Tekstil Turizm Gıda San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ercan Kesal’a Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik San.ve Dış Tic.A.Ş. için, Dr. Ümit Sarıcan’a Tema Mağazacılık Hiz.Tic.A.Ş. (Güneşli Şb.) için, Dr. Serdar Kayagil’e İdeal Medya Bas.Yay.Aj.Tere.Tur.ve Eğt.Hiz.Tic.Ltd.Şti. & UCS Hiz. Yön. San.ve Tic.A.Ş. Adi Ortaklığı (4 hekim) için, Dr. Gülseren Yavuzoğlu’na İdeal Medya Bas.Yay.Aj.Tere.Tur.ve Eğt.Hiz.Tic.Ltd.Şti. & UCS Hiz. Yön. San.ve Tic.A.Ş. Adi Ortaklığı (4 hekim) için, Dr. Nermin Sezgin Günaydın’a İdeal Medya Bas.Yay.Aj.Tere.Tur.ve Eğt.Hiz.Tic.Ltd.Şti. & UCS Hiz. Yön. San.ve Tic.A.Ş. Adi Ortaklığı (4 hekim) için, Dr. Mahmude Halime Kibar’a İdeal Medya Bas.Yay.Aj.Tere.Tur.ve Eğt.Hiz.Tic.Ltd.Şti. & UCS Hiz. Yön. San.ve Tic.A.Ş. Adi Ortaklığı (4 hekim) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza Kocaeli Tabip Odası Başkanlığı tarafından yapılan başvuru neticesinde,
• Aynı anda İstanbul ve Kocaeli Tabip Odası bölgelerinde bildirimsiz çalışarak “ iki ayrı ilde serbest hekimlik yapmak”
İddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1194-(G-1903) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 08.09.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5) Odamıza …… ve ……. tarafından yapılan başvurular üzerine Dr. ….. ve Dr. …. hakkında oluşturulan HUB-899-(G-1096) sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 08.09.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve
1- Alınan ücretler ile ilgili belge verilmemesi iddiasının mali makamlara yöneltilmesi gerektiği,
2- Dr. …..’ın hastasını Dr. …….’a yönlendirmesi ile ilgili maddi bir çıkar ilişkisi saptanamaması nedeniyle cezai bir işlem yapılmasına yer olmadığına,
3- Uygulanan tedavinin endikasyon ve biçiminin tıbbi hata olarak değerlendirilemeyeceği, Dr. ……’nun tahlil ve muayenesinin patolojik çıkmamasının nedeninin, uygulanan tedavi olabileceği,
4- Uygulanan radyoid tedavinin genel kabul gören bir endikasyona bağlı olmadığı anlaşılmakla beraber düşük doz nedeniyle hastanın zarar görmediği bu nedenlerle Dr. …… ve Dr. ……..’a kusur yöneltilemeyeceği, ancak
5- Dr. ……’ın tedaviyi Dr. ……’ın endikasyon ve talebi ile gerçekleştirdiği, bu anlayışın tababet mesleğine ve uzmanlık anlayışına uygun olamayacağı, bu yaklaşımın hastada zarara yol açmadığı anlaşılmakla beraber hastaların sağlığı için ciddi riskler taşıyacağı, bu nedenle Dr. …….’a her tedavinin, o tedaviyi uygulayan hekimin denetim, yönlendirme ve inisiyatifinde olduğunun hatırlatılmasının yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına”,

6) “Tam Gün” ile Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları, performans, Global Bütçe, Zorunlu Mesleki Sigorta, taşeronlaştırma, sağlıkta tasarruf gibi gündemleri tartışmak üzere Eylül ayında hastane toplantıları yapılmasına, konuyla ilgili olarak hastane başhekimliklerine toplantı için uygun tarih ve saat aralığı bildirmeleri yönünde yazı yazılmasına,

7) Tam Gün Yasası’yla ilgili bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlanıp hekimlere dağıtılmasına,

8) Sağlık alanında yaşanan sorunları ve sağlık çalışanlarının taleplerini dile getirmek üzere 18 Ekim 2009 tarihinde Kadıköy Meydanı’nda “Haklarımıza, Mesleğimize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla ve diğer sağlık örgütleriyle ortak bir miting yapılmasına karar verilmiştir.


15 EYLÜL 2009
1) Dr. Ali Rıza Şahap Barlas, Dr. Oğuzhan Kadı, Dr. Ayhan Öztürk, Dr. Mesut Tuğran, Dr. Adil Karasoy, Dr. Funda Doğaroğlu, Dr. Ahmet Behram Sarı, Dr. Dilek Karaman Avşar ve Dr. Cem Talas’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Buşra İlknur Ezengin, Dr. Oğuz Doğan ve Dr. Tamer Tosun’un istifasının kabulüne,

3) Dr. Şükrü Ünlü’ye İstanbul Bilgi Üniversitesi (Akademik Kadro) – İstanbul Bilgi Üniversitesi (İdari Kadro) / OSB için, Dr. Fatih Burak’a Erkul Kozmetik San.ve Tic.A.Ş. (Merkez) - Erkul Kozmetik San.ve Tic.A.Ş. (Şube) / OSB için, Dr. Selim Menek’e Kuker Madeni Eşya San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Zennure Geçer’e Akaretler Otel İşletmeciliği ve Turizm A.Ş. (W İstanbul Hotel) için, Dr. Nevhayat Tulay Gouwy’ye Darüşşafaka Eğitim Kurumları*Darüşşafaka Eğitim Cemiyeti (1) - Darüşşafaka Eğitim Kurumları*Darüşşafaka Eğitim Cemiyeti (2) / OSB için, Dr. Celal Yıldız’a Soylu Moda Tekstil İnş.Gıda Tem.ve Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ayşegül Özkan Yava’ya BSH Ev Aletleri San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Yüksel Çamyar’a Star Grup Hadımköy Cam İşleme Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Mehmet Beyaz’a Bilişim Turizm İnş.San.ve Tic.A.Ş. (Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi) için, Dr. Yüksel Bolova’ya Anel Elektrik Proje ve Taahhüt Tic.A.Ş.(1) - Anel Elektrik Proje ve Taahhüt Tic.A.Ş.(2) - Anel Elektrik Proje ve Taahhüt Tic.A.Ş.(3) - Anel Elektrik Proje ve Taahhüt Tic.A.Ş.(4) - Anel Yapı Gayrımenkul A.Ş.(1) - Anel Yapı Gayrımenkul A.Ş.(2) - Aneles Elektronik Üretim ve Paz.San.ve Tic.A.Ş.(1) - Aneles Elektronik Üretim ve Paz.San.ve Tic.A.Ş.(2) - Anel Telekomünikasyon Elektronik Sist.San.ve Tic.A.Ş. - Anel Mekanik Tesisat Taah.A.Ş. - Anel Araştırma ve Geliştirme Danış.San.ve Tic.A.Ş. - AnelMak Makine ve Elektronik San.Tic.A.Ş. - E Sistem Elektronik San.ve Tic.A.Ş. - Plast Kart Akıllı Kart İletişim Sis. San.Tic.A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza ……. vekili Av. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, hastası …….’e ait tıbbi bilgileri, bilgisi ve rızası olmadan …….’e vererek hasta sırlarını açıkladığı ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c ( Mesleğin uygulanması sırasında ve meslek sebebiyle öğrenilen hastalara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak ) maddesini ihlal ettiği iddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1193-(G-1814) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, “……” adlı kitap çalışmasında hekimlerin kişisel iletişim bilgilerine yer vererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin  3/g maddesini (Hekimlik mesleğine ilişkin hukuksal düzenlemelere aykırı olmakla birlikte aşağıda belirtilen diğer disiplin suçları arasında sayılmış haller dışında kalan, nitelik ve ağırlık itibariyle diğer disiplin suçları arasına dahil edilemeyen bir eylemde bulunmak) ihlal etmek suretiyle “meslektaşlarına yönelik etik ihlalde bulunduğu” iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1182-(G-1831) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6) Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ……..’in 21.12.2008 tarihinde Ülke TV isimli televizyon kanalında yayınlanan Önce Sağlık programında yaptığı röportajın konuşma metni ile Dr. …..’e ait  www…....com internet sitesinin değerlendirilmesi sonucu;
- Bilim dışı yöntem kullanmak,
- Uygulanan yöntem ile ilgili gerçek olmayan ve/veya gerçekliği tartışmalı bilgiler vererek toplumda gerçek olmayan beklentiler doğmasına neden olmak ve reklamını yapmak,
- Paramedikal meslekler (diyetisyenlik) ile ilgili zemmedici konuşmalar yapmak ve
- İnternet sitesinde (www…...com) tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
İddialarıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1113-(G-1855) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7) Odamıza …….. vekili Av. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-1810 sayılı dosya görüşülmüş ve “hastaya yapılan müdahalenin doğru olduğu, gerekli aydınlatılmış onamın hasta tarafından imzalandığı, ameliyat öncesi ve sonrası kapak seviyesinin hastanın yaşı ve diğer muhtemel komplikasyonlar nedeniyle kabul edilebilir durumda olduğu, ancak bu tip ameliyatlarda her zaman tekrar müdahale geçirme riski olabildiği, Dr. …….’ın hasta …….’ya yönelik operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal olmadığı” yönünde hazırlanan bilirkişi görüşleri doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan inceleme raporunda, “…… isimli şahsın 29.06.2009 tarihinde annesi ……’ı ……. Hastanesi’ne getirerek Dr. …….’a muayene ettirdiği, muayene sonrası düzenlenen reçetede size Dr. ……’ya ait kaşenin kullanıldığının tespit edildiği”nin ifade edilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, Dr. ……. hakkında başka bir hekime ait kaşeyi kullanmak, Dr. ………. hakkında kaşesini başka hekimlere kullandırmak, hastane mesul müdürü Dr. …… hakkında da bir hekimin başkasına ait kaşeyi kullanmasına olanak sunmak iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1197 / G-2029)
Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-1976 sayılı dosya görüşülmüş ve hastanın Özel Amerikan Hastanesi’ne yatırılmasından taburcu edildiği ana kadar Dr. ….. ve Dr. …….’a atfedilecek tıbbi bir kusurun bulunmadığı doğrultusunda hazırlanan bilirkişi görüşleri doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9) Odamıza ……. tarafından yapılan üzerine, Dr. ….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1198-(G-1899) sayılı dosya görüşülmüş ve ……. isimli hastaya yönelik teşhis ve tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. …… ve Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına,

10) Odamıza ……. tarafından yapılan başvuruda, sinüzit nedeniyle Dr……. tarafından …….. Hastanesi’nde opere edildiği, ameliyat öncesi Dr. ……..’ın herhangi bir ücret talep etmeyeceğini, kendi ücretinin hastaneye özel sağlık sigortası tarafından ödenecek ücrete dahil olduğunu söylemesine rağmen, ameliyat sonrası 4.250 TL’lik fatura düzenlediği, bu yolla haksız kazanç teminine yönelik davranışta bulunduğunun iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-2017 sayılı dosya görüşülmüş; dosya içeriğinde, Demir Hayat Sigorta’ya gönderilen; JFK Hospital İstanbul Hastanesi tarafından ……..’ın hastane ve tedavi hizmetleri için hazırladığı fatura ve Demir Hayat Sigorta tarafından hastaneye ve hasta ………’a yapılan ödemelerle ilgili bilgi ve belgelere talebimizin olumsuz karşılandığı görülerek, iddianın ispatlanamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11) Odamıza ……. tarafından yapılan üzerine, Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1199-(G-1737) sayılı dosya görüşülmüş ve ……..isimli hastaya yönelik tedavide, tıbbi ihmal/hata yapmak ve uzmanlık dışı girişimde bulunmak iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına,

12) Odamıza ……. tarafından yapılan başvuruda, film isteme belgesi ve sağlık karnesinin Dr. …….. tarafında yırtıldığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1834 sayılı dosya görüşülmüş ve bu tür şikayetlerin ortaya çıkmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda Dr. …….’ın uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13) Odamıza …….. ve ……. vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… ve Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1972 sayılı dosya görüşülmüş
• Ülseratif Kolit tanısı alan bir hasta için yapılan cerrahi müdahalenin uygun bir yöntem olduğu,
• Hasta yakının cerrahi öncesi aydınlatıldığı ve onamının alındığı,
• Ameliyatta alınan sol over hastanın hastalığından ziyade tesadüfen tespit edilebilecek bir kanseri tanımak amacıyla yapılan bir işlem olduğu ve hastaya olumsuz herhangi bir katkısının olmadığı,
• Gastroenterolog Dr……..’in hastanın takip ve tedavisinde herhangi bir eksiğinin bulunmadığı, laboratuar, endoskopi ve radyolojik tüm tanı yöntemlerinin kullanıldığı,
• Hastanın son operasyonunda yapılan işlemlerin doğru olduğu,  yaşamla çok zor bağdaşır bir cerrahi müdahale yöntemi olduğu ancak iskemik (enfekte değil) olan barsaklarda daha uygun bir yöntem olmadığı,
Sonuç olarak hasta ………’in ülseratif kolit hastalığının tedavisinde, takiplerinde ve gelişen komplikasyonu tanıma ve müdahale aşamalarında Dr. …… ve Dr. …….’in ihmalleri, görevlerini yerine getirmede eksiklikleri ve mesleki kusurları bulunmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14) Odamıza ………. tarafından yapılan başvuruda, 5 yıldır Epilepsi tedavisi gördüğü, 03.03.2009 tarihinde …….. Hastanesi Psikiyatri Acil Servisi’ne muayene için giderek Dr. …… tarafından muayene edildiği, adı geçen hekimden 3 günlük rapor istediği ancak hekimin 2 günlük rapor verdiği ve 2 saat dinlenmek üzere müşahede odasına konulduğu, odadan çıktıktan sonra hastanın iyi olmadığını söylemesi üzerine Dr……..’in raporunu yırttığı ve özel güvenlik görevlilerini çağırarak zorla dışarı attırma emri verdiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1919 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 15.09.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş olup bu tür şikayetlerin ortaya çıkmaması için daha hassas davranılması konusunda Dr. …….. ve Nöbetçi Uzman Dr. ………’in uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Av. …….’a ait başvuru neticesinde, “……..’a ameliyat edilmek üzere hasta kabul işlemi yaptırıldığı sırada, serviste iken 25.000 TL ek ücret talep etmek, daha sonra 8.000 TL’ye indirmek ve akabinde ameliyat olmadan hastaneden ayrılmasına neden olmak” iddiasıyla ……. Hastanesi Mesul Müdürü Dr…….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1200 /G-2010)

16) Odamıza ….. tarafından yapılan ilgi başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1956 sayılı dosya görüşülmüş ve bundan böyle Adli Rapor tanzimindeki kayıt bilgilerinin titizlikle işlenmesi hususunda daha hassas davranması konusunda Dr. …….’ın uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-1996 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyada yer alan iddia dışında delil bulunamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18) Odamıza ……… ve …….. vekili Av. …….. tarafından yapılan üzerine Dr. ………hakkında oluşturulan HUB-1202-(G-1727) sayılı dosya görüşülmüş ve bebek hasta …….’e uygulanan operasyon ve operasyon sonrası takipte tıbbi ihmal/hata yapmak ve uzmanlık dışı girişimde bulunmak iddialarıyla Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına,

19) Odamıza Ecz. …….. tarafından yapılan başvuruda “……. Hastanesi Tüp Bebek Servisi’nde çalışmakta olan Dr. ………’ın etik dışı davranarak hastaları belirli bir eczaneye yönlendirdiği”nin iddia edilmesi üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş,
Dosyada yer alan iddia ile ilgili olarak şikayetçinin ifadesi dışında belge ve bilginin bulunamadığı görülerek cezai bir yaptırım uygulanamayacağı anlaşılmıştır.
Oda kayıtlarımızın incelenmesi sonucunda Dr. …….’ın Özel Nene Hatun Hastanesi’nde çalıştığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
Bu nedenle, Yönetim Kurulumuzca, bildirimsiz serbest hekimlik yapmak iddiasıyla Dr. …… hakkında, bildirimsiz hekim çalıştırmak iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1201 /G-1921)

20) Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Suç Duyurusu Raporu’nun incelenmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1961 sayılı dosya görüşülmüş; anne …….’un İstanbul’a geldikten sonra bebeklerin ölümüne kadar geçen süre içerisinde ……. Hastanesi ile ……. Hastanesi’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı hekimlerin yaptıkları sevkler ve uyguladıkları tıbbi tedavilerin literatür bilgileriyle uyumlu olduğu, gerek ifadelerin, gerekse tedavi çizelgelerinin incelenmesinde; hekimlerin uygulamalarında klasik tıbbi bilgi, beceri ve birikimlere sahip oldukları, sevk konusunda da hastanın daha iyi olmasını amaçladıklarının görüldüğü; sonuç olarak iki hastanenin Kadın Doğum Uzmanlarının ihmal ve kusurlarının olmadığı,
Doğum yapılan üçüz bebeklerin servise kabul edildiği, genel durumu kötü olan bir tanesinin yatışının yapıldığı, yer yokluğuna bağlı olarak diğer ikisinin özel bir hastaneye transportuna karar verildiği, …….. Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Şefi olarak Prof. Dr. ………’nun ihmal ya da kusurunun olmadığı,
Bebek ……..’un ……… Hastanesi’ne yatışını ve uygun müdahaleyi yaptığı, Uz.Dr………’in ihmal ve kusurunun olmadığı,
…… ve ……. adlı bebeklere patolojilerine uygun olarak gerekli müdahaleyi yaptığı, bu nedenle …… Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. ……….’in ihmal ve kusurunun olmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi görüşleri doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, …… isimli hastaya yönelik operasyon ve sonrası takip ve tedavide tıbbi hata/ihmal yaptığı iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1203 /G-1820),

22) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, ……. isimli hastaya yönelik operasyon ve sonrası takip/tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1204 /G-1991)

23) Odamıza Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından iletilen İnceleme Raporu üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1206-(G-2068) sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 15.09.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve ……. isimli hastaya “bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yapmak” iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına,

24) İstanbul’da 9 Eylül 2009’da gerçekleşen sel ve kütlesel su hareketi sonucu gerçekleşen olağandışı durumun ardından bir heyet oluşturularak felakette en çok etkilenen bölgeler olan İkitelli, Selimpaşa, Silivri ve Çatalca’da hızlı sağlık durum değerlendirmesi yapılmasına, oluşturulan raporun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.


23 EYLÜL 2009
1) Dr. Şebnem Özdoğan, Dr. Mehmet Serhat Mangan, Dr. Yeter Uyar, Dr. Gökhan Demirbağ, Dr. Halit Eren Taşkın, Dr. Nizamettin Çavuşoğlu, Dr. Cemil Beder, Dr. Melih Alömeroğlu, Dr. Emre Özker, Dr. Nazan Martı, Dr. Atakan Özkan, Dr. Müjdat Kara, Dr. Levent Barut ve Dr. Eda Salihoğlu Kara’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Hakan Hacısalihoğlu’nun istifasının kabulüne,

3) Dr. Emine Meral Ünlü’ye Avea İletişim Hiz.A.Ş. (Güneşli) – KRM Yönetim Danışmanlık A.Ş. (Avea Güneşli Çalışanları) – Adecco Hizmet ve Danışmanlık A.Ş. (Avea Güneşli Çalışanları) / OSB için, Dr. Melih Alömeroğlu’na Garanti Koza Ak-İş Adi Ortaklığı (1) - Garanti Koza Ak-İş Adi Ortaklığı (2) – Şahel Elektrik Malz.San.ve Tic.Ltd.Şti. – İntersistem Isıtma Soğutma ve Havalandırma Sis.Tic.Taah.San.Ltd.Şti. – Conart İnşaat ve Taah.Tic.LTd.Şti. – İda İnşaat San.ve Tic.A.Ş. – Terra Yapı Üretim Merkezi San.ve Tic.A.Ş. (7 işyeri Akkoza Evleri Şantiyesi Ortak Sağlık Birimi) için, Dr. Duygu Aşaroğlu’na Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sis.San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Kemal Çuhadar’a Dünya Beton San.ve Tic.Ltd.Şti. – Has Beton İnşaat ve Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Kemal Çuhadar’a Teknik Metal Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Burcu Asiler’e MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj San.Tic.A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine karar verilmiştir.


29 EYLÜL 2009
1) Dr. Zühtü Utku Sevimli, Dr. Erdoğan Uludağ, Dr. Melih Malkoç, Dr. Buğra Harmandar, Dr. Kudret Keskin, Dr. Emine Nildan Gülpınar, Dr. Elmas Biberci Kesin, Dr. Mete Güngör, Dr. Sevil Güçer, Dr. Coşkun Levent Taşcı, Dr. Nuri Ünlü, Dr. Özün Bayındır, Dr. Lale Mehmetoğlu, Dr. Vedat Mehmetoğlu, Dr. Olgun Eliçin, Dr. Eda Akesen ve Dr. İsmet Kazım Yazıcı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Hüseyin Akyıldız ve Dr. Ayşe Kubat Üzüm’ün istifasının kabulüne,

3) Dr. Tülay Boran’a Ekol Yapı İnş.Ltd.Şti. Kovada İnş.Enerji Ltd.Şti. İş Ortaklığı – Melemoğlu İnşaat Gıda Petrol Ürünleri Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Kartal-Kadıköy Metrosu İkmal İnşaatı OSB) için, Dr. Salih Malkoç’a Kaya Plastik Branda San.ve Tic.Ltd.Şti. (Merkez) – Kaya Plastik Branda San.ve Tic.Ltd.Şti. (Şube) / OSB için, Dr. Sabahi Yüzbaşıoğlu’na Nexans Türkiye Endüstri ve Tic.A.Ş. için, Dr. Seval Özergin’e Euroart Mobilya San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ayhan Özgündüz’e Akbulut Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Gülhan Canan Küçük’e Doğan Özel Eğitim Tesisleri Ltd.Şti. için, Dr. Ali Sandıkçı’ya Ant İnşaat Maden San.Ltd.Şti. (Marmaray Maltepe Şantiyesi) için, Dr. Mustafa Temel Köslü’ye Pilsan Plastik ve Oyuncak San.A.Ş. için, Dr. Ümmüşen Cemaller’e Çınar Eğitim Kültür Hiz.San.ve Tic.A.Ş. – Pınar Temizlik Hiz.Halil İbrahim Baş (Çınar Eğitim çalışanları) – Naturel Yemek Gıda Tem.Eğ.San.Tic.Ltd.Şti. (Çınar Eğitim çalışanları) / OSB için, Dr. Levent Bali’ye Ekol Et Gıda İnşaat ve Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Burcu Asiler’e MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Amb.San.Tic.A.Ş. – Sami Attila Tümer (MKB Çalışanları) – Albert Nasi (MKB Çalışanları) – Öztaş Turizm Seyehat Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. (MKB Çalışanları) / OSB için, Dr. Ufuk Yurtsever’e Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Tic.A.Ş. (Merkez) - Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Tic.A.Ş. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel) - EGF İnşaat Müh.ve Tic.A.Ş. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel) - Egemen Mühendislik Taah.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel) - Şahinler Yapı Dekor.Sis.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel) - Metal Çatı İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel) - Asek İnşaat Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel)- Anka Grup End.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel) - Atlantik Al.Granit Cephe Sis.ve İnş.San.Ltd.Şti. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel) - SCZ Yapı Sis.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel) - Sas-Con İnş.Mim.Müh.Org.ve Tic.Ltd.Şti. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel) - Dağcanlı Yapı Taah.Tic.Ltd.Şti. (Sinpaş Samandıra 8904 Parsel) - Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Tic.A.Ş. (Sinpaş Zeytinburnu Çelik Sabuncu) - EGF İnşaat Müh.ve Tic.A.Ş. (Sinpaş Zeytinburnu Çelik Sabuncu) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza isimsiz ve imzasız olarak Dr. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2058 sayılı dosya değerlendirilmiş, söz konusu dilekçenin isimsiz ve imzasız olması nedeniyle, 3071 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı, bu nedenle aynı Kanun’un 6. maddesinde sözü edilen incelenemeyecek dilekçeler kapsamında bulunduğu, öte yandan olayda (şikayet edilen kişi dışında) zaman, mekan ve belgelere yönelik, soruşturma açılmasını gerekli kılacak, inandırıcı mahiyette iddia olmadığından 21.12.1982/112 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği de işlem yapılamayacağı anlaşılarak, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5) Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine,  …….. isimli hastanın tedavisinde tıbbi ihmalde bulunarak hastanın ölümüne neden olmak iddialarıyla Dr….., Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-845-(G-1387) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan inceleme raporu üzerine, ……….’i, yoğun bakım servisinde yatarken, transport şartları taşımadan, ambulansta görevli doktor bulundurmadan, aynı ilçedeki bir merkeze götürmek yerine 70 km. uzaklıktaki …….. Hastanesi’ne MR çekimi gerekçesiyle sevk ederek ölümüne neden olmak iddiaları ile …… Hastanesi Başhekimi Dr. …….., Anestezi Uzmanı müdavi hekim Dr. …….. ve hasta transportundan sorumlu hekim Dr. …… hakkında soruşturma oluşturulan HUB-802-(G-1319) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7) 18 Ekim mitingi öncesinde TTB önderliğinde 64 Tabip Odası ve 75 uzmanlık derneğinin imzasıyla Hürriyet gazetesinde yayınlanması öngörülen “Hekimler Uyarıyor” başlıklı ilana İstanbul Tabip Odası imzasının eklenmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!