İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti


  • Kasım 06, 2010
  • 2965


Kurumlar arası diyalogun geliştirilmesi ve sürdürülmesi amaçlı olarak SGK İstanbul İl Müdürü Sayın Mustafa Kuruca’nın ziyaretine TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, İTO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, İTO YK Üyesi Dr. Hasan Oğan, İTO Özel Hekimlik Komisyonu Genel Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran ve İTO Hukuk Bürosu Avukatı Meriç Eyüpoğlu katıldı.

Alana özgü birçok konunun konuşulduğu ziyarette;

Özel Sağlık Sektöründe hekimlerin yaygın olarak içeriği uygun olmayan sözleşmelerle çalışmaya zorlandığı ve bunun birçok soruna yol açtığı, İTO olarak 2011 yılı itibarı ile sözleşmelerin değerlendirilmeye alınacağı,

Bazı özel hastanelerce hekimlere çeşitli gerekçelerle 4-6 aylık sürelerle hak ettikleri ücretlerin ödenmediği, bunun nitelikli bir ücret gaspına dönüştüğü ve sonuçta hekimlerin maddi ve manevi açıdan olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı, bu durumun hastaların tedavi sürecine de olumsuz etki ettiği,

İşyeri hekimliğinde yasaların değişmesine rağmen genelgede istenen “part-time yazısı” nedeniyle hekimlerin SGK onayı alamadığı ve bunun hekimler, çalışanlar açısından mağduriyetlere yol açtığı öne çıkan konular oldu.

SGK İstanbul İl Müdürü Mustafa Kuruca bilgi ve istekler konusunda yasal mevzuat çerçevesinde yardımcı olmaya çalışacağını ve sorunların çözümünde birlikte daha fazla mesainin harcanması gerektiğini, ilişkilerin karşılıklı olarak sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti.


Bu HABERİ Paylaş!