“Sağlik Hizmeti Sektör Olunca…” Panelinin Ardindan


  • Kasım 10, 2010
  • 3561

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen, sağlığın sektör halini aldığı ve hastanın müşteri kabul edildiği metalaşma sürecinde hekim ve sağlık çalışanlarının emek değerinin geldiği noktanın ele alındığı “Sağlık Hizmeti Sektör Olunca…” konulu panel 9 Kasım 2010 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile başlayan yatırımlar ve buna paralel yaptırımlar, kapitalizmin sağlık alanında devleşen programının analizi niteliği taşıyan panel katılımcılar için oldukça verimli oldu.

1982 Anayasası sonrasında dış ticaret ve ihracat teşviklerinin analizinden, finans korumacılığı gibi ekonomi politiğini belirleyen kavramlara kadar bugünlerin zeminini oluşturan alandaki belirleyici unsurlara değinildi.

Sağlıkta Dönüşüm kurgusuyla temel sağlık hakkı bertaraf edilirken, halka yansıtılanın aksine sağlık harcamaları ve hekim başına düşen hasta sayısının arttığına dair bilimsel veriler aktarıldı.

Günümüzde özel sağlık sektörünün yada kamusal alanı özelleştiren teşviklerin büyüme stratejileri ve modelleri, planlanan hedefe gidişte izlenen politikaların analizi yapılarak ileriye dönük öngörüler paylaşıldı. Zincirleşerek büyüme, konsolidasyon, satın almalar, birleşmeler ile uluslararasılaşma ve uzmanlık bazında sektörleşme konuları sağlık sektörü özelinde irdelendi. Bu süreçte, devlet eliyle tekelleşme yerine rekabetin devlet eliyle teşvik edilmesine dikkat çekildi.

• Sağlık eğitiminin Bakanlıkça yürütülen sertifikasyon programları eliyle metalaşması, kurdukları sisteme emek gücünü entegre etmek adına uyguladıkları personel yetiştirme politikası,
• Özel sağlık sektöründe devleşen kurumların kendi özel üniversitelerini kurarak kendi kadrolarını oluşturma poltikaları,
• Reformların sağlık çalışanları üzerine etkileri
ele alınan diğer konular arasındaydı.

Sonuç olarak, metalaşma tehlikesine maruz kalan toplumun, bu programla ve sistemle başa çıkmasının en önemli alanlar olan sağlık, eğitim, çevre konularında örgütlü mücadelesi ile olabileceği görüşünde birleşildi.

Değerli katkılarından dolayı  Prof. Dr. Fuat Ercan’a, Yrd. Doç.Dr. Derya Karakaş’a, Yrd.Doç.Dr. Ferimah Yılmaz’a ve Doktora öğrencisi Ayşe Cebeci’ye İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu olarak teşekkür ediyoruz.


Bu HABERİ Paylaş!