Muayenehane Hekimleri Toplantısı Kadıköy Büro’da Yapıldı


  • Kasım 25, 2010
  • 3535

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından daha önce İstanbul Tabip Odası Merkezi’nde de yapılan özellikle muayenehane hekimlerine yönelik son gelişmelerin, yasal düzenlemelerin tartışıldığı ve hekimlerimizle görüş alışverişinde bulunulan MUAYENEHANE HEKİMLERİ TOPLANTISI 24 Kasım 2010 Çarşamba akşamı İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu’nda yapıldı.  100’ü aşkın meslektaşımızın katıldığı toplantı yoğun ilgi gördü.

Toplantının açılışını yapan İTO Özel Hekimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran’ın süreçle ilgili vermiş olduğu bilgilerin ardından, İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Oya Öznur yasal düzenlemelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

• Sağlıkta dönüşüm programının bir ayağı olan Tamgün Yasası’nın ardından yine Sağlık Bakanlığı tarafından dayatılan, yeni muayenehane açılmasını neredeyse imkansız hale getiren ve özellikle halen muayenehane çalışması olan hekimleri de olumsuz yönde etkileyen 3 Ağustos 2010 ve 25 Eylül 2010 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişiklikleri,
• Bu değişiklikler sonrasında sağlık grup başkanlıkları aracılığıyla muayenehanelerle ilgili hekimlere yapılan tebligatların değerlendirilmesi,
• 25 Eylül tarihli düzenleme ile dayanağı belli olmayan bir şekilde, branş ayrımı ve fiziksel koşullar gözetilmeksizin toplam 184 işleme sıkıştırılan muayenehane hekimlerinin mağduriyetleri,
• Hekimlik mesleğinin serbest icrasının kalesi olan muayenehane hekimliğinin toplum gözündeki algısı ve kayıplarımız,
• Gelinen noktada tüm hekimlik alanlarına ve programlara toplu bakışımızın ne olduğu

öne çıkan konular oldu.

Tek tek söz alan hekimlerin sorunlarının dinlendiği ve cevaplandırıldığı toplantının sonunda;

• Daha yoğun bir hukuksal mücadelenin yanı sıra artık meslek örgütü mensupları olarak hekimlerin örgütlü ve koordineli mücadelesinin gerekliliği ve birlikte hareket etme gücünün önemli olduğu,

• Serbest çalışan muayenehane hekimlerinin de Oda faaliyetlerine etkin katılımını ve iletişimini sağlamak üzere temsilciler belirlenerek düzenli toplantı yapılması

kararları alındı.

13 temsilcinin seçildiği, yoğun katılım ve görüş alışverişinin sağlandığı toplantıya vermiş oldukları destekten dolayı katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!