Özel Hekimlik Komisyonu Olarak TJOD Toplantısı’na Katıldık


  • Kasım 29, 2010
  • 2736

28 Kasım 2010 Pazar günü Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi’nin Pazar Toplantıları kapsamında düzenlediği “Yeni Yasalar, Tüzükler ve Yönetmelikleri Tanıyalım, Tartışalım” konulu etkinliği Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde yapıldı.

Toplantıya İstanbul Tabip Odası’nı temsilen İTO YK üyesi Dr. Hasan Oğan, İTO Özel Hekimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran ve İTO Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç Eyüboğlu katıldı.

OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat ve TJOD Derneği üyelerinin katıldığı toplantıda İTO ÖHK Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran; “özel sektörde hekim sözleşmeleri”nden  İstanbul Tabip Odası’nın gerçekçi ve hekim özlük haklarını barındıran iş sözleşmelerinin hayat geçirilmesi adına TTB 59. Büyük Kongreye karar sunumuna, Oda olarak SGK ve OHSAD yönetimleriyle yapılan görüşmelerden hekimlerle bu alanda yol gösterici olarak yapılan anketlerin değerlendirmesine kadar yaşanan süreçle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Meslektaşlarımızın da desteğiyle 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hekim haklarını gözetir koşulları içerir iş sözleşmeleriyle yeni başlanacak çalışma koşullarının belirlenmesi adına ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

TJOD ile birlikte hareket ve yakın dönem planlar hakkında yöneltilen soruların cevaplandığı toplantının 1. oturumunun ardından, 2. oturumda İTO Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç Eyüboğlu özellikle muayenehane hekimlerini olumsuz yönde etkileyen 3 Ağustos 2010 ve 25 Eylül 2010 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişiklikleri hakkında sunum yaparak, bu değişiklikler sonrasında sağlık grup başkanlıkları aracılığıyla muayenehanelerle ilgili hekimlere yapılan tebligatlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Hukuki süreçle ilgili olarak gelişmeler aktarılarak katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Meslektaşlarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunma fırsatını bizlere tanıyan TJOD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Atıl Yüksel’e ve tüm dernek üyelerine nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.


Bu HABERİ Paylaş!