Muayenehane Hekimleri Toplantısı Yapıldı


  • Aralık 15, 2010
  • 2982

14 Aralık 2010 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan “Muayenehane Hekimleri Toplantısı” ÖHK Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran’ın açılış konuşmasının ardından GEA-SAR Başkanı sosyolog Sn. Umut Dinçşahin’in takım kurma ve iletişim konulu sunumu ile başladı.

Ortak amaçlar ve idealler çevresinde birlikte hareket etmenin gücünün çeşitli örneklemelerle ele alındığı sunumda, bir takım olarak doğru iletişimin ve “ben” yerine “biz” merkezli organizasyonun önemi vurgulandı.

Değerli meslektaşımız Sn. Dr. Bora Cengiz’in yurtdışında muayenehane uygulamalarını  irdelediği ve yönetmelikler/denetim açısından da varolan durumu anlatan sunumu ile devam eden toplantı, katılımcıların  yorumlarıyla zenginleşti.

Pekçok meslektaşımızın sivil toplum örgütlülüğünün ve meslek odamızla birlikte mücadele gücünün önemini ve gerekliliğini dile getirdiği toplantıda karşılıklı talepler, öneriler paylaşıldı.

24 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Tabip Odası Kadıköy Büro’da gerçekleştirilen muayenehane hekimleri toplantısında alınan kararlar ve sonrasında oluşturulan hareket planı da paylaşılarak yeni katkılarla birlikte düşünceler ortaklaştırıldı.

Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı Başkanı Sn. Dr. Gazi Zorer, İTO Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere hazırladığı basın metnini tüm katılımcılarla paylaşarak bir örneğini de ÖHK Yürütmesine sundu.

8 meslektaşımızın temsilci seçildiği toplantıda, daha etkin iletişim için son dönemde yapılan yenilikler vurgulanarak “serbesttabip” iletişim platformuna dahil edilmek üzere katılımcıların güncel iletişim bilgileri alındı.

Hukuksal mücadelenin genişletilmesinden, profesyonel destek ile sosyal reklam vb. ilanların verilmesine, uzmanlık dernekleri ile daha yakın iletişim kurularak güçbirliği yapılmasına, bir strateji kurulu oluşturulmasına, tüm bunların yapılabilmesi için ortak bir fon oluşturularak ivedi somut adımlar atılmasına, öncelikle bir imza kampanyası başlatılarak gerekli müracaatların yapılmasına, kamuoyuna doğru ve farkındalık yaratacak net açıklamaların yapılmasına karar verildi. 

Toplantı İTO Hukuk Büromuzdan Av. Oya Öznur’un katılımcıların süreçle ilgili yöneltilen sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.

Misafir konuşmacılarımız Sn. Umut Dinçşahin ve GEA-SAR ekibinden dostlarımıza, değerli meslektaşımız Sn. Dr. Bora Cengiz’e, tüm katılımcı meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Özel Hekimlik Komisyonu
Yürütme Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!