Özel Hekimler “Ücret Gaspına Son” Dedi


  • Aralık 25, 2010
  • 4365

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun organizasyonunda İstanbullu hekimler, 25 Aralık 2010 Cumartesi günü hekimlere uygulanan “Nitelikli Ücret Gaspına Son” verilmesi için Taksim Alman Hastanesi önünde bir araya geldi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de bulunduğu eylemde hekimler, özel hastane patronlarınca hekim emeğinin değersizleştirilmesine, ücretlerinin gasp edilmesine, hastalara “müşteri” gözüyle bakılmasına son verilmesini istediler.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, “Bir ülkede hekim ücretleri verilmiyorsa, kimsenin hak ettiği ücret garanti altında değildir” dedi. Çerkezoğlu’nun yaptığı konuşmanın ardından,  grup Taksim Meydanı’na yürüdü. Basın açıklaması, Taksim anıtı önünde İstanbul Tabip Odası adına İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran tarafından okundu.

Basın açıklamasında, yapılan tüm uyarılara rağmen özel sağlık alanında hekim emeği sömürüsünün devam ettiği ve sistematik ücret gaspının sürdüğü belirtildi. Hekimler üstünde yaratılan sömürü sisteminin son bulması için İstanbul Tabip Odası tarafından başlatılan eylemlilik sürecinin, ücret ve özlük hakları gaspına devam eden tüm özel sağlık kuruluşlarında devam edeceğine dikkat çekildi.

Basın açıklaması metni için tıklayınız.

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!