Döner Sermaye Alanlara İşyeri Hekimliği Yasaklanamaz


  • Ocak 20, 2011
  • 3442

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında “İşyeri hekimlerinin dikkatine” başlığı ile bir açıklama yayımlandı.  Yazıda;

1-“SGK Hekim Yetkisi” olarak adlandırılanişçilere birinci basamak tedavi hizmeti sunulması yetkisinin verilmesinde, tabip odası onayının aranmayacağı belirtilmektedir.

Yazıda son hukuki düzenlemeler sıralanmakta ve 20.05.2009 tarih ve 2009/71 sayılı Türk Tabipleri Birliği onayını isteyen Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek,  yanı sıra “hekim yetkisi” (SGK adına 2 güne kadar istirahat ve ilaç yazma yetkisi) almak için başvuran hekimlerden istenen belgeler sıralanmaktadır.

 Tüm Metin için Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!