Mesleğimizi Serbest İcra Etme Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz!


  • Şubat 04, 2011
  • 3557

İstanbul Tabip Odası ve Özel Hekimlik Komisyonu bugün (04.02.2011) İstanbul Tabip Odası’nda özel hekimlik alanında mesleki bağımsızlığı hiçe sayan uygulamalara karşı bir basın açıklaması düzenlediler.

Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İTO Özel Hekimlik Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran ve TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi ve Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Şükrü Güner katıldı.
Toplantının açılış konuşması İTO Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafından yapıldı. Gören, mesleki bağımsızlığın önemli göstergelerinden biri olan muayenehanelerin kapatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Gören sözlerine şöyle devam etti: “Bugün yapılan düzenlemeler, muayenehane açılamaz bir ortama doğru sürüklüyor. Bunun amacı sağlıktan ulusal ve uluslararası sermayenin çok daha fazla kazanması için yapılan bir operasyon olduğunu görmemek mümkün değildir. Bu nedenle biz İTO ve TTB olarak mesleki bağımsızlık adına,  muayenehane pratiğinin olması gerektiği konusunda mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyoruz “

Basın açıklaması Dr. Pelin Taşkıran tarafından okunurken şu ifadelere yer verdi: “Hükümet, hastaları da hekimleri de mağdur edecek olan, sağlık hizmetini şimdi olduğundan çok daha pahalı hale getirecek uygulamalara hızla imza atmakta, tüm bu girişimler  ‘hekim muayenehanelerini hedef gösteren’  popülist söylemler altında yürütülerek, Sağlık Bakanı tarafından kamuoyuna gerçekle bağdaşmaz açıklamalar yapılmaktadır” dedi.

Taşkıran Bakanlığın hekimleri çaresiz bırakmak adına kendi tesislerinde sağlayamadığı fiziki şartları muayenehanelerden beklenmemesi gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Hizmetin bütünüyle kamudan karşılanmadığı bu koşullarda, uluslararası sermayeli sağlık tekellerine haklar tanıyan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, eşitlik prensibine aykırı olan bu haksız ‘ayrımcılık’ anlayışından uzaklaşarak tek tek hekimler ve hekim muayenehaneleri ile anlaşma yapmak üzere gerekli yasal düzenlemeleri meslek örgütümüz olan Türk Tabipleri Birliği ile birlikte hazırlamasını talep ediyoruz” dedi.

Son olarak TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi ve Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Şükrü Güner’in söz aldığı toplantıda Güner, meslek yaşamı boyunca hekimlerin bu kadar sıkboğaz edildiğine şahit olmadığını ifade etti. Hekimlik mesleğinin emirlerle, dayatmalarla, sıkıştırmalarla yapılacak bir meslek olmadığını belirten Güner, hekim hastasına hakkında iyi, doğru ve nitelikli hizmet verebilmesi için rahat ve ihtiyaçlarının karşılanır olması gerektiğinin altını çizdi. 

Basın açıklaması metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!