JFK Hastanesinde “Sistematik Ücret Gaspı” Devam Ediyor


  • Şubat 07, 2011
  • 5352

Şafak Hastaneler Grubu ve Marfin Invest Group (HYGEIA) ortaklığındaki JFK Hastanesi ve diğer hastanelerinde çalışan hekimlerin aylardır maaşlarını alamaması nedeniyle iş bırakan meslektaşlarımıza destek vermek amacıyla İstanbul Tabip Odası, bugün (07.02.2011) hastane önünde bir basın açıklaması düzenledi. 
Açıklamaya JFK Hastanesi ve diğer hastanelerde görev yapan çok sayıda hekimin yanı sıra İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Lale Tırtıl ve Dr. Hasan Oğan, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk katıldı.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören yaptığı konuşmada, JFK Hastanesi hekimlerinin hastaların zarar görmemesi adına hizmet verdikleri bu hastanede aylardır maaşlarını alamadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Taner Gören ayrıca, ücretlerin sudan gerekçelerle gasp edildiğini, kazanılan paraların başka alanlara yatırım olarak aktarıldığını belirterek bu tutumun hiçbir ahlaki değere sığmadığını söyledi.
Prof. Dr. Taner Gören yaşanan bu sorunun AKP Hükümeti’nin 2002 yılında hız verdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir neticesi olduğunu, Türk Tabipleri Birliği ve birliğe bağlı en büyük oda olan İstanbul Tabip Odası olarak bundan sonra da konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören’in ardından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk şunları ekledi: “Bugün burada tarihi bir an yaşanmaktadır. 1980 darbesinden sonra yani 30 yıl sonra bu ülkede ilk defa özel sağlık alanında hizmet üretilmiyor. Hekimler üretimden gelen gücünü kullanarak, iş bırakıyorlar. Çünkü hak edişlerini, ücretlerini alamıyorlar” dedi.
Şafak Hastaneler Grubu’nun Yunanlı Marfin Investment Group’a (Hygeia) satıldığını hatırlatan Dr. Osman Öztürk, hastane idaresi ile yapılan görüşmelerde ücretlerin bu satış ve benzeri nedenlerle ödenmediği bilgisini aldıklarını ancak TTB ve İTO olarak yapılan yurt içi yurt dışı görüşmelerin sonuç vermediğini belirtti.
Bu duruma Sağlık Bakanlığı’nın derhal çözüm bulması gerektiğinin altını çizen Dr. Osman Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Bu ülkede sekiz yıldır bir Sağlık Bakanı var ve bu ülkenin tüm sağlık çalışanları sokaklarda. Bu durum, Sağlık Reformu’nun sağlık çalışanlarını ne hale getirdiğinin bir göstergesidir. Sadece sağlık çalışanları değil tüm halk mağdur.  Yıllardır görmediğimiz kızamık tekrar görülmeye başlandı, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşımız difteriden öldü, Samsun’da ikibuçuk aylık  bir çocuk açlıktan öldü. Sağlık Bakanı çıkıp tek laf etmedi. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak ne Sağlık Bakanı’nın ne de bu reformun peşini bırakmayacağız” dedi.
Hazırlanan basın açıklaması İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lale Tırtıl tarafından okundu.
Dr. Lale Tırtıl açıklamasında, İstanbul Tabip Odası olarak özel sektörde yaşanan sistematik ücret gaspına ilişkin mücadelenin devam edeceğini ve bu durumun takipçisi olacaklarını duyurduklarını ve bugün bu nedenle JFK Hastanesi önünde olduklarını belirtti.
Dr. Lale Tırtıl daha sonra şunları kaydetti: “JFK Hastanesi’nde aylardır ücretlerini ve hak edişlerini alamayan meslektaşlarımızın yanındayız. Üç aydır hastane yönetimi ile yapılan görüşmelere rağmen meslektaşlarımıza emeklerinin karşılığı olan hak ettikleri ücret ödenmemiştir. Hekimler verdikleri sözü yerine getirmişler hastalarını özenle tedavi etmişlerdir. JFK Hastanesi ise hekimlere verdiği sözü tutmamış;  hekimlere aylardır hak ettikleri ücreti ödememiştir. Bugün JFK Hastanesinde hekimler umutsuz ve öfkelidir. Bugün hekimlerin iyi hekimlik yapmaları önünde en önemli engel patronların kendilerine verdikleri sözleri tutmamalarıdır. Bugün JFK Hastanesinde iyi hekimlik yapamayacaklarından endişelenen hekimler ameliyata girmeyecekler, hasta bakmayacaklardır. Hekimlere hürmetsiz davranan, emeklerinin karşılığı olan ücretleri aylardır ödemeyen hastane yönetimi ile ilgili olarak kamuoyunun dikkatini çekiyoruz” dedi.

 Basın Açıklaması Metni İçin Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!