Danıştayın Tam Gün Kararı İle Aynı Güne Denk Gelen(!) Yönetmelik Değişikliği


  • Nisan 08, 2011
  • 2621

Bilindiği gibi, Danıştay 5.Dairesi 6 Nisan 2011 tarihinde “Tam Gün Davası” ile ilgili esastan karar vermiş ve 7 Nisan 2011 tarihi itibariyle taraflar ve kamuoyu bilgi sahibi olmuştur. Kararın sonuç bölümünde kamuda çalışan doktorların “muayenehane açmalarının mümkün olmadığına” ilişkin tespitin hukuka aykırı olduğu belirtilerek iptal kararı verilmiştir. Buna karşın kamuda çalışan hekimlerin aynı zamanda özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına ilişkin tespitin ise 1219 sayılı Yasa’nın 12. maddesinin 3. fıkrasındaki kısıtlama nedeniyle hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Ancak, yine 7 Nisan 2011 tarihinde Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te 8.değişiklik yapılarak 27898 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Özellikle muayenehaneler yönünden yargı sürecinde hekimlerin lehine kazanımların olduğu düzenlemelerin yeniden uygulamaya taşınmaya çalışıldığı yönetmelik metni ve Hukuk Büromuzun değerlendirmesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
07.04.2011 tarihli yönetmelik değişikliği için tıklayınız.
 
07.04.2011 tarihli yönetmelik değişikliği ile ilgili Hukuk Bürosu Değerlendirmesi için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!