İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Seçimleri Yapıldı


  • Mayıs 26, 2011
  • 2746

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu seçimleri 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı.

Toplantı ÖHK Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran’ın son bir yıl içindeki yürütme kurulu ve komisyon faaliyetlerini içeren çalışma raporu sunumu ile başladı. Dr. Taşkıran, özel sağlık kuruluşlarında ve serbest çalışan hekimlerin yaşadığı sıkıntılı süreçler, yönetmelik değişiklikleri ile bugün gelinen noktayı, yürütülen “sistematik ücret gaspı” ve “mesleki bağımsızlık” konulu iki alanda istikrarlı mücadelenin devamını n önemini vurguladı.

Yürütme Kurulu’nun diğer sekreterleri Dr. Mazhar Çelikoyar ve Dr. Özgür Devrim Kılıç da görevde oldukları döneme ilişkin süreç bilgilendirmesi yaptılar.

Sunumların ardından, Yürütme Kurulu seçimini yönetecek Divan üyeleri belirlendi. Dr. Selçuk Erez başkanlığında Dr. Jale Sarıdoğan, Dr. Kamuran Mutluay ve Dr. Samet Mengüç’den oluşan divana iletilen görüş ve önerilerin alınmasından sonra seçimlere geçildi.

2011-2012 döneminde faaliyet gösterecek ÖHK Yürütme Kurulu asil üyeliğine Dr. Ümit Şen, Dr. Pelin Taşkıran, Dr. Kemal Özay, Dr. Jale Sarıdoğan ve Dr. Hilmi Or seçildi. Dr. Ali Şeker ve Dr. İbrahim Sözen de yedek üyeler olarak seçildiler.

Görev süresini tamamlayan üyelere teşekkür edilmesi ve yeni göreve seçilen üyelere başarı dileklerinin ardından toplantı sonlandı.


İstanbul Tabip Odası
Özel Hekimlik Bürosu
Bu HABERİ Paylaş!