Muayenehaneme, Muayenehane Açma Hakkıma Dokunma!


  • Haziran 02, 2011
  • 5487

Değerli Meslektaşımız,

Sağlık alanında yaşadıklarımız gün geçmiyor ki hekim olarak bizi daha zor durumlara düşürmesin, mesleğimizi değersiz kılmasın.
Bilindiği üzere 3 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile muayenehanelerin açılma koşullarına bir dizi olumsuz kural getirilmiş; mevcut yasal, ruhsatlı durumda bulunan muayenehanelerin de bu koşullara bir yıllık süre içerisinde uyum sağlanması istenmiştir. Aynı yönetmeliğin 25 Eylül 2010, 6 Ocak 2011 ve 7 Nisan 2011 düzenlemelerinde de zorlaştırıcı koşullar daha da artırılarak adeta muayenehanelerin açılamaması ve var olanların da kapanması amaç edinilmiştir.
İnsan haklarına aykırı, bilimsellikten uzak, hekimlere ve hekimlik mesleğine karşı negatif ayrımcılık yapan ve biz hekimlerin, meslek kuruluşlarımızın hiçbir şekilde oluşmasında yer almadığımız bu kararlara karşı hukuksal mücadeleyi bugüne dek sürdürdük ve sürdürmekteyiz.
Ancak gelinen noktada 4 Ağustos 2011 tarihinde İstanbul’da ve tüm yurtta yasal, ruhsatlı ve izinli tüm muayenehaneler yönetmelik gereği Sağlık Bakanlığı’nın zorladığı koşulları yerine getiremediğinden dolayı kapatılma ile karşı karşıya kalacaktır.
Böylece “4 AĞUSTOS” tarihi hekimlik mesleği ve hekimler açısından tarihe “KARA GÜN”olarak geçecektir.
Siyasi iktidar muayenehaneleri kapatarak, sağlığı sadece kar edilebilecek bir yatırım alanı olarak gören sağlık sektörü patronları karşısında hekimleri alternatifsiz bırakacak, hastanın hekim seçme özgürlüğünü de yok ederek, sermayenin hekim emeğini daha rahat sömürebilme olanaklarını yaratmış olacaktır. Tüm bunlar “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NIN diğer ayakları olan kamu hastanelerinin işletmeleştirilmesi ve SGK'dan özel hastanelere kaynak aktarılması projesi ile uyumlu olarak, Sağlık Bakanlığınca bilerek ve istenerek yapılmaktadırlar.
Hekimlik mesleğimizin bağımsızlığı açısından muayenehanelerimizden, muayenehane açma hakkımızdan vazgeçilemez.
Sorun bugün sadece muayenehane hekimliği yaparak mesleklerini sürdüren hekimlerin sorunu değildir. Sorun, ülkemizde “iyi ve onurlu hekimlik” yapmak isteyen her hekimin sorunudur. Sorun binbir emekle kazandığımız diplomamız ve mesleğimiz üzerinde hastane patronlarından bağımsız bir inisiyatifimizin kalıp kalmayacağı sorunudur. Herhangi bir nedenle hekimlik mesleğini serbest olarak yapma ihtiyacı hissettiğimizde bu hakkı hiçbir zorlayıcı etken ve engel olmadan kullanabilmeliyiz.
Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri ve bireysel olarak hekimler nezdinde devam eden hukuksal mücadele ile birlikte gelinen noktada sesimizi ve gücümüzü Sağlık Bakanlığı’na ve kamuoyuna duyurmak üzere, haklı taleplerimizi içerecek bir kampanyayı başlatmış bulunuyoruz.
Hekim olarak serbest çalışabilme ve bağımsız hekimlik yapabilmek için var olan haklarımızı sonuna kadar savunmak zorundayız.
Kampanyanın eylem takvimi ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiş olup, planlanan her etkinlik öncesi detay, bilgilendirmeler sizlere ulaştırılacaktır.
Tüm etkinliklere katılımı beyaz önlüklerimizle yapacağız. Bizleri destekleyen ailelerimizle, kendi aileleriyle birlikte çalışanlarımızla ve en önemlisi değerli hastalarımızla beraber yan yana, birlikte olacağız. Bunun için siz değerli meslektaşlarımızın katılımı ve yaratacağı katkının önemi büyüktür.
Etkinliklerimizde buluşmak dileğiyle…

İSTANBUL TABİP ODASI


ETKİNLİKLER;

FORUM - PANEL: 26 HAZİRAN PAZAR SAAT 09.30 – 12.00
 YÜRÜYÜŞ – BASIN AÇIKLAMASI: 26 HAZİRAN PAZAR SAAT 13.00 / TÜNEL -TAKSİM


Bu HABERİ Paylaş!